فرضیه بازار کارآمد

فرضیه بازار کارآمد

بر اساس این فرضیه ، قیمت های بازار اوراق بهادار از جمله سهام ، در برگیرنده همه اطلاعات موجود و منتشر شده هستند. به عبارت دیگر، قیمت ها بازتاب و انعکاسی از همه اطلاعات موجود در بازا...

ادامه خواندن

تئوری های حسابداری مالی

تئوری های حسابداری مالی

قبل از بحث راجع به تئوری های حسابداری، برای فهم بهتر موضوع، مثالی ذکر می شود. فرض کنید بیماری برای معالجه خود به پزشکی مراجعه می نماید. پزشک بعد از معاینه و انجام آزمایش های معمول ...

ادامه خواندن

مالیات حقوق و دستمزد

مالیات حقوق و دستمزد

هر شخصی که شاغل به حساب بیاید و حقوق و دستمزد دریافت کند و همین طور از بیمه تامین اجتماعی استفاده کند، لازم است مقداری از درآمد خود را به وزارت دارایی و اقتصاد بپردازد که به آن مال...

ادامه خواندن

ارتباط بانک های خصوصی و دولتی

تحلیل ارتباط بانک های خصوصی و دولتی

بانک داری به معنای مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول است. نظام بانکداری به معنای گروهی از فعالیت ها در امور بانکی، شامل سیاستگذاری، برنامه ریزی ، سازماندهی و اجرا است. اقتصاد...

ادامه خواندن

مالیات بر مخارج مصرفی

مالیات بر مخارج مصرفی

بسیاری از تغییرات مالیاتی سال‌های گذشته، مربوط به مالیات بر درآمد به دست آمده از سرمایه گذاری بوده است. در بحث‌ های سیاسی، در ارتباط با پایین آوردن مالیات، بیشتر از هر مسأله دیگری ...

ادامه خواندن

شاخص های بیماری هلندی

شاخص های بیماری هلندی

یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی ملت ها توسعه مالی آن ها می باشد که عوامل متفاوتی روی آن اثر می کنند. از جمله این موارد بیماری هلندی (Dutch disease) بوده که در مواقع فراوانی منابع ...

ادامه خواندن

شاخص‌ های کیفیت سودآوری

شاخص‌ های کیفیت سودآوری

وام‌ دهندگان و سرمایه‌ گذاران به‌ صورت مداوم، به محاسبه قدرت درآمد مالی مدیران شرکت‌ها مشغول هستند. سرمایه ‌گذاران در پی شرکت‌ هایی هستند که به ‌احتمال‌ زیاد قیمت سهام آن‌ها در حال...

ادامه خواندن

تعریف سود بانکی

تعریف سود بانکی

هنگامی که از سود بانکی سخن می گوییم دو سوال پیش می آید. این که در چه بانکی سرمایه گذاری کنیم. این که چه طرحی را برای سپرده گذاری انتخاب کنیم که سود بیشتری دریافت نماییم. ...

ادامه خواندن

وظایف مؤدیان مالیاتی

وظایف مؤدیان مالیاتی

مؤدیان مالیاتی می­توانند اظهارنامه ­های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت اداره ا...

ادامه خواندن

تعریف تورم اقتصادی

تعریف تورم اقتصادی

در تعریف تورم نظریه های متفاوتی مطرح است از جمله افزایش قیمت کالا و خدمات و عدم برگشت آن به حالت اولیه و یا مداومت در افزایش قیمت ها در یک برهه زمانی و ... لیکن همه نظریه پردازان ب...

ادامه خواندن