چرا شرکت ثبت کنیم

چرا شرکت ثبت کنیم و مراحل ثبت شرکت

ثبت شرکت به معنای رسمی شدن یک فعالیت اقتصادی است . چرا فعالیت اقتصادی مان را رسمی کنیم؟ تا زمانی که بدون انجام مراحل قانونی و ثبت شرکت به فعالیت اقتصادی با شرکاء خود می پردازید ...

ادامه خواندن

اظهارنامه مالیاتی

تعریف اظهارنامه مالیاتی

هر شخصیت حقوقی و حقیقی باید عملکرد یک سال عملیات مالی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد تا واحد مالیاتی مربوطه مالیات آن را رسیدگی و مالیات مربوطه را محاسبه کرده تا توسط متقا...

ادامه خواندن

قوانین مربوط به مرخصی

قوانین مربوط به مرخصی و انواع مرخصی

مرخصی گرفتن شرایط خاصی دارد و برای شخص شاغل یک حق قانونی محسوب می شود. برای مثال هر شخص در طی یک هفته به یک روز تعطیل نیاز دارد، حال اگر بنا باشد شخصی در روزهای جمعه کار کند باید د...

ادامه خواندن

قرارداد کار چیست

قرارداد کار چیست و انواع قرارداد کار

برای جلوگیری از مشکلات آتی برای کارفرما یا کارگر ، در قرار داد کاری باید همه ی مسائلی همچون نوع قرارداد ، نحوه ی کار، ساعات کاری، شب کاری ، روزکاری یا به طور کل نوبت کاری، زمان اتم...

ادامه خواندن

سنوات چیست

سنوات چیست

سنوات که با نام های مزایای اتمام کار، مزایای اتمام خدمت و حق سنوات گفته می شود با ختم یا فسخ قرارداد به کارگر تعلق می گیرد و کارفرما ملزم به پرداخت آن می باشد . کارفرما می تواند در...

ادامه خواندن

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار

رسیدگی به اختلافات میان کارگر و کارفرما بر عهده هیات تشخیص می باشد مراحل حل اختلاف میان کارگر و کارفرما به چه ترتیبی ست؟ در وهله اول شورای اسلامی کار سعی می کند هر گونه اختلا...

ادامه خواندن

هیات های بدوی و تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی

هیات های بدوی و تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی

از جمله مسائلی که هیئت رسیدگی به شکایات و اختلافات کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به آن می پردازند میزان حق بیمه، خسارت تأخیر، مدت کار، میزان حقوق، معافیت های قانونی و مسائل دیگری ...

ادامه خواندن

پرداخت حق بیمه

حق بیمه چه زمانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود

کارفرماها باید حق بیمه ی حقوق کارگران را که معادل 30 درصد حقوق است تا روز آخر ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. سازمان تأمین اجتماعی باید تا 6 ماه پس از وصول صورت مزد، ب...

ادامه خواندن

لیست حقوق و دستمزد

لیست حقوق و دستمزد چیست

کارفرمای شرکت یا مؤسسه در ازای فعالیت و کار کارمند یا کارگر ملبغی را به او تقدیم می کند که آن را دستمزد یا حقوق می گویند. این مبلغ نشان دهندۀ اهمیت کار یا فعالیت و حضور کارکنان آن ...

ادامه خواندن

تهیه آئین نامه های انضباطی

تهیه آئین نامه های انضباطی

از دیگر فعالیت های ما تهیه آئین نامه های انضباطی بر اساس مسئولیت ها و وظایف پرسنل مجموعه شما ونیز بر اساس قانون کار می باشد . آئین نامه های انضباطی بسته به نوع کار ممکن است متفا...

ادامه خواندن