قبل از آن که به حسابداری شرکت ها بپردازیم بهتر است با مفهوم شرکت آشنا شویم.

تعریف شرکت:

از اجتماع چند نفر که جهت به دست آوردن سود، فعالیت های مشترکی را انجام می دهند و منافع به دست آمده از این فعالیت ها را به نسبت مشخص میان یک دیگر تقسیم می کنند، تشکیل شده است.

در کشور ما شرکت های ثبت شده شخصیت های حقوقی هستند.

وظایف حسابداری شرکت ها:

صورت های گردش وجوه شرکت را تهیه می کنند، داده های مالی را تحلیل و تفسیر می کنند و دیگر اقدامات خاص مانند آماده کردن صورت تلفیقی را انجام می دهند.

آن چه گفته شد تنها بخشی از وظیفه های این شاخه ی حسابداری است.

ما در موسسه خدمات مالی و حسابداری مشاوران آماده انجام کلیه خدمات حسابداری شرکت های بازرگانی، پیمانکاری، تولیدی، صنعتی و فروشگاه ها می باشیم.

برای هر یک از موارد نامبرده شده با توجه به وسعت فعالیت ، میزان تراکنش های مالی، انواع فعالیت ، تعداد پرسنل مشغول به کار و میزان واردات و صادرات مسائل مالی متفاوت است و اقدامات خاص خود را می طلبد.

از جمله خدمات ما در زمینه حسابداری شرکت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. نظارت بر واحد مالی و کنترل اسناد حسابداری
 2. ساماندهی و منظم نمودن حساب های معوقه
 3. ارائه خدمات انواع نرم افزارهای حسابداری
 4. پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی
 5. ساماندهی و بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی
 6. ارائه خدمات حسابداری و مالی در ثبت اسناد حسابداری
 7. تهیه گزارشات مالی میان دوره ، سالیانه و تهیه صورت های مالی و نظارت و کنترل حساب ها به صورت مستمر 

با توجه به فعالیت های هر شرکت، نحوه محاسبه مالیات و خدمات ارزش افزوده، محاسبه سود و زیان و هزینه ها، پیگیری خرید و فروش ها و ارتباطات با شرکت های خارجی متفاوت بوده و به صورت تخصصی انجام می شود .

انواع شرکت ها:

 • شرکت تضامنی
 • شرکت سهامی
 • شرکت تعاونی
 • شرکت بازرگانی
 • شرکت تولیدی

شرکت تضامنی:

با اتکا به ماده 116 قوانین مربوط به تجارت در تعریف شرکت تضامنی گفته شده است که تحت نام و نشان مخصوص برای انجام امور تجاری میان چند نفر تشکیل می شود.

نحوه حسابداری مربوط به ثبت سرمایه در شرکت تضامنی:

اگر بخشی از دارایی شرکت به صورت نقدی باشد و بخش دیگر غیر نقدی باشد، ابتدا سرمایه های غیر نقدی سنجیده می شود و در دفتر مربوط به آن که روزنامه است ثبت می شود.

در بعضی از موردها شرکت تضامنی از تبدیل چند بنگاه تشکیل شده است. در این جا به علاوه سرمایه های بنگاه ها، بدهی های مربوط به آن ها نیز به شرکت انتقال می یابد. همه ی این ها اعم از بدهی ها و سرمایه ها در دفاتر مربوطه ثبت می شود و آن چه از بدهی ها باقی می ماند به حساب دارایی و سرمایه شرکا ثبت می شود.

نحوه حسابداری در تقسیم سود در شرکت تضامنی:

مطابق ماده 119 قانون های مربوط به تجارت، درشرکت تضامنی سود و منافع، متناسب با میزان سرمایه و سهم شرکا بین آن ها تقسیم می شود، مگر در صورتی که در شرکت نامه چیزی به جز این مقرر شده باشد (شرکت ها معمولا امتیاز هایی برای شریک های خود مقرر می کنند).

تغییر در ساختار مالکیت شرکت تضامنی:

در طی اقدامات و فعالیت های شرکت تضامنی، چون بعضی از شرکا از شرکت خارج می شوند باعث تغییر در ساختار مالکیت این شرکت می شوند. به صورتی که ساختار شرکت اولیه منحل می شود و شرکت تضامنی جدیدی با یک شخصیت حقوقی تازه تشکیل می شود، اما حسابداری و فعالیت مالی تغییری نمی کند و به فعالیت قبلی خود ادامه می دهد.

این تغییرات که گفته شد را در دو گروه می توان نام برد:

 1. وارد شدن شریک جدید به شرکت
 2. خارج شدن شریک از شرکت

به صورت کلی حسابداری این نوع شرکت ها سخت است چون مسئولیت و حساسیت های زیادی دارد.

در شرکت تضامنی اگر در محاسبات حسابداری اشتباهی رخ بدهد یا امورمربوط به مالیات با دقت کافی انجام نشود، سرمایه و دارایی فرد حقیقی یعنی کارفرما در معرض خطر قرار می گیرد و شرکا نیزدر قبال بدهی های یک دیگر مسئولیت دارند.

شرکت سهامی:

با اتکا به به ماده 11 قانون مربوط به تجارت در تعریف شرکت های سهامی این گونه گفته شده که دارایی و سرمایه های آن تبدیل به سهام شده و میان افراد متقاضی تقسیم شده است و مسئولیت سهام داران به مبلغ و میزان سهام آن ها محدود می شود.

شرکت های سهامی دو گروه هستند:

 • سهامی عام : کسانی که این شرکت را تأسیس می کنند قسمتی از سرمایه مورد نیاز خود را از فروختن سهام شرکت به افراد متقاضی به دست می آورند. به طور کل 51 درصد سهام های این شرکت ها به وسیله بورس به دیگران واگذار می شود.
 • سهامی خاص: شرکت هایی هستند که تمامی سرمایه لازم  برای تأسیس آن ها توسط تأسیس کنندگان تأمین شده است.

حسابداری مربوط به شرکت سهامی:

همان طور که در قسمت شرکت تضامنی گفته شد، تمام حساب های سرمایه ای شرکا در دفاتر مربوط ثبت می شود ولی چون در شرکت سهامی، سهام داران ممکن است هزاران نفر باشند، افتتاح و ثبت حساب سرمایه برای همه ی آن ها مقدور نمی باشد.

در این شرکت ها با توجه به این که یک نوع سهم یا بیش از یک نوع  صادر کرده باشند، حساب سرمایه برای هر طبقه آن ها افتتاح می شود.

در این شرکت ها سرمایه شرکت و سود آن تقسیم شده و وظیفه و سهم هر شخص به اندازه سهامش در شرکت است.

ماهیت این شرکت به صورت بازرگانی است و حسابدار مکلف است عدالت را رعایت کند و حق و حقوق تمامی صاحبان سهام را حفظ کند و بررسی های لازم را انجام دهد.

شرکت های تعاونی:

به پشتوانه ماده 2 قوانین مربوط به بخش تعاونی در تعریف این نوع شرکت گفته شده که شرکت هایی هستند که با رعایت و پایبندی به مقررات و قانون مذکور تشکیل می شوند.

در شرکت تعاونی سیستم حسابداری باید با انواع مختلف فعالیت های مربوط به شرکت تناسب داشته باشد تا اطلاعات حاصل از آن پاسخ گوی نیازهای شرکت های تعاونی مختلف باشد.

شیوه حسابداری در این شرکت ها تعهدی است اما در شرکت تعاونی مربوط به روستاها دفتر داری به روش ساده است. به این صورت که در رابطه با برخی عملیات ، حسابداری نقدی و در برخی  به روش تعهدی است.

نحوه حسابداری سرمایه و مال در شرکت تعاونی:

سرمایه در این شرکت ها به دلیل عدم محدودیت در وارد شدن اعضا به آن ها، نامحدود ومتغیر است که تغییرات آن به صورت کاهش و افزایش سرمایه می باشد.

راه های افزایش سرمایه:

 • افزودن سرمایه از راه افزایش دادن ارزش اسمی هر سهم.
 • صدور سهم های جدید برای افزایش مال با ارزیابی دوباره شرکت.
 • افزودن سرمایه با استفاده از سودهای تقسیم نشده سال های قبل.

دلیل کاهش سرمایه:

کاسته شدن از سرمایه شرکت به دو علت انجام می گیرد.

 1. به دلیل کاهش و خروج اعضا از شرکت.
 2. کاسته شدن از سرمایه و دارایی شرکت به دلیل وارد شدن زیان به شرکت.

نحوه حسابداری مربوط به تقسیم سود در شرکت تعاونی:

در این مورد لازم به ذکر است که برخی از این نوع شرکت ها (تعاونی) از پرداخت مالیات معاف هستند، اما اگر معاف نباشند طبق قوانین مربوطه 25 درصد از سود عملکرد، متعلق به مالیات است و از آن کسر می شود و آن چه از سود باقی می ماند، میان اعضای شرکت تقسیم می شود (درصورتی که مجمع عمومی آن را تصویب کند) البته بدون این که مالیات از آن کسر شود.

 نحوه حسابداری در شرکت بازرگانی:

هدف این شرکت ها بدست آوردن سود حاصل از خرید و فروش کالاها است.

در حسابداری این شرکت ها، هزینه ها را به صورت زیرتقسیم می کنیم:

 1. ارزش کالاهایی که فروخته شده است.
 2. هزینه عملیاتی

 صورت های مالی در شرکت های بازرگانی:

حسابداران این شرکت ها برای معین کردن عملکرد مالی شرکت در یک دوره مشخص باید صورت های مالی تهیه کنند که در ادامه به آن می پردازیم.

 • صورت حساب زیان و سود: حسابداران این شرکت ها برای این که سود خالص را در دوره معین مالی به دست آورند، همه هزینه ها را از مقدار فروش خالص کسر می کنند.
 • ترازنامه: از بنیادی ترین صورت های مالی، ترازنامه را می‌ توان نام برد. ترازنامه به وسیله حسابدار شرکت در آخر سال مالی تقدیم می ‌شود و میزان دارایی ها، بدهی ‌ها، منبع های اقتصادی که تحت نظارت و کنترل شرکت بوده اند، میزان نقدینگی و توانایی شرکت در پرداخت بدهی ها را نشان می دهد.
 • صورت چرخش وجوه نقدی: این مورد میزان وجوه نقدی که در فعالیت های یک دوره مالی شرکت، خارج یا وارد شده اند را بیان می ‌کند.

حسابداران با ارائه دادن این صورت ‌ها به مدیران کمک می ‌کنند که در فعالیت‌ ها و سرمایه گذاری ها بهتر عمل کنند.

از گزارش های مربوط به چرخش های وجوه نقد در شرکت، نتایج زیر را می توان استخراج کرد:

 • بیان کننده این است که آیا منبع های تامین کننده نیازهای مالی شرکت در عملیات تجاری، داخلی بودند یا خارجی.
 • توانایی مالی شرکت در پرداخت بدهی‌ها را نشان می ‌دهد.
 • میزان توانایی شرکت در پرداخت سود سهام داران را نشان می ‌دهد.
 • انعطاف شرکت را در رابطه با تامین نیازهای مالی در عملیات‌ مختلف تولیدی و تجاری نشان می دهد.

 شرکت تولیدی:

در تعریف شرکت های تولیدی گفته شده است، شرکت هایی هستند که مواد اولیه مورد نیاز کالاها را می خرند و تغییر شکل می دهند  یا به یک کالای جدید تبدیل شان می کنند.

حسابداری دارایی های شرکت تولیدی:

هر سرمایه ای که شرکت تولیدی در اختیار دارد، ( چه متعلق به سرمایه گذار باشد چه طلب کار) از دارایی شرکت است.

این دارایی ها بخش های گوناگونی دارند:

 • وجوه نقد: کمبود نقدینگی در رابطه با این شرکت از یک سو باعث اختلال در فرایند تولید و از سوی دیگر باعث انباشتگی و عدم استفاده سودمند از وجوه نقد می ‌شود که در نهایت هر دو باعث زیان شرکت می شوند. وظیفه حسابدار در این موارد این است که با مدیریت نقدینگی از بلا استفاده ماندن و رکود آن جلوگیری ‌کند.
 • کالاها و مواد: از دارایی های مهم شرکت های تولیدی کالاها و مواد هستند. در این شرکت‌ ها همان طور که تعادل در نقدینگی قابل توجه است، تعادل در مقدار موجودی کالاها و مواد مورد نیاز نیز مهم است.

دلیل این اهمیت این است که اگر موجودی کالاها بیشتر از آن چه که مورد نیاز است باشد، باعث رکود و انباشت سرمایه می شود و این  نیز باعث بی کیفیت شدن کالا و زیان شرکت می شود و هم چنین اگر موجودی کمتر از مقدار مورد نیاز باشد، باعث وقفه پی درپی در فرایند تولید و عدم تأمین مشتری می ‌شود و در نهایت شرکت سهم خود را در بازار فروش از دست می ‌دهد.

رای شما به این مطلب

میانگین امتیازات 4 / 5. تعداد آرا: 11

از اینکه این مطلب مفید نبود عذرخواهی میکنیم

اجازه بدهید ما این مطلب را مفیدتر کنیم!

لطفا نظر خود را در بهبود این مطلب با ما در میان بگذارید.

3 دیدگاه در مورد “حسابداری شرکت ها

 1. مصطفی اکبری گفت:

  عالی

 2. رضا واحدی گفت:

  با سلام و عرض خسته نباشید، بسیار عالی بود، ممنون می شوم در خصوص شرکت بازرگانی که خرید خارجی می کند (قطعات موبایل) و به تعمیر کاران میفروشددر خصوص قیمت تمام شده و قیمت فروش توضیحاتی بفرمایید.سپاسگزارم.

  1. محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام در مورد خرید قطعات موبایل وارداتی بایستی قیمت خرید خارجی با کلیه هزینه های مربوطه شامل هزینه ترخیص و حمل و جمع گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *