ثبت شرکت آی تی

ثبت شرکت آی تی

اشخاص حقوقی که قصد فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات را داشته باشند و یا افرادی که قصد ثبت شرکت در زمینه آی تی را داشته باشند بایستی ابتدا نسبت به تعیین موضوع فعالیت اصلی خود اقدام نم...
گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو برای محصولات، خدمات و سیستم ها، به منظور اطمینان از کیفیت، ایمنی و کارایی، مشخصات کلاس جهانی را توضیح داده است و بستری را برای تسهیل تجارت بین المللی هر سازمانی فراه...
کاهش/ افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره

کاهش/ افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره

هرگاه شرکتی تصمیم به تغییراتی در اعضای هیئت مدیره خود بگیرد، باید صورت جلسه‌ ای تنظیم کرده و آن را به ثبت برساند، البته با توجه به این موضوع که با تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره، ماد...