چک بین بانکی و چک بانکی

فرق چک بین بانکی و چک بانکی

بعد از گسترش و پیشرفت تکنولوژی، دیگر تجار برای مبادلات تجاری خود، پول نقد همراه نمی برند و از سند بانکی که همان چک می باشد استفاده می کنند. چک بین بانکی: چک بین بانکی بر طبق خواست خود مشتری از سوی...
فوق العاده جمعه کاری

فوق العاده جمعه کاری چیست

بر طبق ماده 62 و 63 قانون کار، جمعه روز تعطیل برای کارگران و کارمندان با استفاده از دستمزد می باشد و بر اساس تبصره 1 همین ماده های قانون کار، اگر چنانچه کارگران در روزهای جمعه مشغول به کار...
استاندارهای حسابرسی

تاییدیه مدیران چیست

تاییدیه مدیران، اظهارنامه ای می باشد که مدیران واحد مورد رسیدگی به حسابرس ارائه می دهند و در آن تاییدیه، مسئولیت صورت های مالی را بر عهده می گیرند. معمولا این تاییدیه ها در آخرین روزهای اجرای عملیات حسابرسی ارائه...
نامه مدیریت ضمنی

نامه مدیریت ضمنی چیست

یکی از کارهایی که یک حسابدار مستقل انجام می دهد، ارائه نامه مدیریت در حین حسابداری ضمنی به مدیریت واحد رسیدگی می باشد. این نامه شامل نقاط ضعف کنترل های داخلی و پیشنهادهای سازنده می باشد.حسابرس مستقل در حین انجام...
استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری و انواع آن

استانداردهای حسابداری مجموعه مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار و قواعد علمی و در دسترس، در قلمرو حسابداری می گویند، که بر اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی و مالی بسیار تاثیر می گذارد. به وسیله استانداردهای حسابداری می توان در...
اهداف حسابداری

اهداف حسابداری چیست

حسابداری جمع آوری، ثبت، طبقه بندی و خلاصه کردن فعالیت های مالی در قالب اعداد قابل تبدیل به پول می باشد و می توان از اعداد، تفسیری برای اهداف یک واحد اقتصادی به دست آورد.در واقع در حسابدرای، یک سری...
نقش حسابرس داخلی

نقش و جایگاه حسابرسی داخلی

شرکت ها و واحد های اقتصادی به دلیل گسترش و توسعه اقتصادی، به گزارش های دقیقی مالی نیاز پیدا کردند و این گزارشات از وقایع مالی شرکت، نشان دهنده معاملات، هزینه و درآمد این واحد ها می باشد.البته این گزارشات...
حسابرس مستقل

حسابرس مستقل کیست

حسابرس مستقل شخصی است که در مقابل انجام خدمات حسابداری و حسابرسی، دستمزد دریافت می کند. همکاری در افکار و نظرات بین حسابرسان، باعث پیشرفت در این حرفه شده است. معمولا تعدادی از حسابداران و حسابرسان، موسساتی را تاسیس می...
وظایف شرکت های حسابرسی

وظایف شرکت های حسابرسی

بالا رفتن تمرکز بر روی حسابرسان، باعث ایجاد شرایط جدیدی برای موسسات و شرکت های حسابرسی شده است. قبلا شرکت ها در حسابداری به موسسات حسابرسی خود متکی بودند و به این شرکت ها در آماده کردن دفاتر قانونی و...
قوانین و مقررات مالی شرکتهای دولتی

قوانین و مقررات مالی شرکتهای دولتی

بر اساس قانون شوراهای عالی شرکت های دولتی، شرکت هایی که بیشتر از 50% سرمایه آن ها با وزارت خانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی به غیر از (بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه) باشد و...
خطرات شغل حسابداری

خطرات شغل حسابداری

حسابداری هم مانند برخی از مشاغل دارای خطرات و ریسک هایی می باشد. شغل حسابداری برای این افراد دارای استرس می باشد، زیرا یک حسابدار دارای روزهای کاری طولانی مدت است و به دلیل حجم کاری بالا ممکن از که...
نقش موثر حسابدار در توسعه پایدار

نقش موثر حسابدار در توسعه پایدار

توسعه پایدار به این معنی است که برای داشتن پایداری در هر چیزی مستلزم داشتن منابع و جایگزینی سریع و یک دست نیاز می باشد. به همین منظور حسابدران، نقش بسیار مهمی در حفظ توسعه پایدار بخش صنعتی دارا می...