نسبت های ارزش گذاری و رشد

نسبت های ارزش گذاری و رشد

پروسه مشخص کردن ارزش فعلی یک کسب و کار یا شرکت، ارزش گذاری نامیده می‌شود. بهای فعلی دارایی بر طبق شیوه ای که به کار گرفته شده، می‌تواند مساوی با ارزش ذاتی یا ارزش اقتصادی باشد. ارز...
روش استعلام آنی اعتبار چک ها

روش استعلام آنی اعتبار چک ها

هر فردی که  برای معامله یا طلب شخصی یا هر فعالیتی، از شخص دیگری چک دریافت می­کند، می­تواند در همان لحظه از اعتبار چک به روشی که در ادامه ذکر می­شود مطلع شود. سیستم پیامکی استعلام:...
نسبت فعالیت در حسابداری شرکت ها

نسبت فعالیت در حسابداری شرکت ها

نسبت فعالیت یا همان نسبت کارایی، به منظور ارزیابی دارایی های شرکت استفاده می شود و نشان می دهد که این دارایی ها چه میزان کارایی دارند. نسبت فعالیت با بررسی میزان فروش و تاثیری که د...
مشارکت از دیدگاه حسابداری اسلامی

مشارکت از دیدگاه حسابداری اسلامی

از منظر سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی چهار شرط برای مشارکت وجود دارد : کارگزار ( وکالت) : در قرارداد مشارکت هر شریک به عنوان کارگزار همکاران خود در معامله فعال...
مضاربه از دیدگاه حسابداری اسلامی

مضاربه از دیدگاه حسابداری اسلامی

از قراردادهایی که دین اسلام آن را مجاز می داند و سودی که از آن حاصل می شود را کاملا حلال می داند قراردادی است به نام قرارداد مضاربه. به بیان بازاری، پول از یکی و کار از دیگری و تعه...