کاربرد خدمات حسابداری در شرکت ها

کاربرد خدمات حسابداری در شرکت ها

چابکی و انعطاف پذیری در سازمان ها نقش کلیدی را در پیشرفت آن ها ایفا می کند. در شرایط اقتصادی کنونی ایران، سازمان هایی که نتوانند خود را با این شرایط تطبیق دهند، در جهت ورشکستگی و نابودی پیش می...
بایگانی و اصول آن

بایگانی و اصول آن

با توجه به اهمیت اطلاعات برای شرکت ها و سازمان های مختلف، نظم دهی و ساماندهی آنها بسیار مهم و ضروری می باشد. لذا برای جلوگیری از رخ دادن مشکلات مدیریتی و برنامه ریزی و همچنین اتلاف وقت و انرژی...
استخدام نیروی حسابداری

استخدام نیروی حسابداری

در سال های اخیر تمایل دانشجویان به حسابداری افزایش سافته است و با توجه به بازار کار یکی از دغدغه های مدیران و صاحبان کسب و کار ها، عدم وجود نیروی مناسب، کارآمد، متعهد و امانت دار در حسابداری می...
چک لیست حسابداری

چک لیست حسابداری

در فرآیند چرخه حسابداری، چک لیست حسابداری وجود دارد که در آن زمان بندی های مهم بر اساس تقویم مالی، تکالیف قانونی مودیان مالیاتی، جریان نقدینگی، تخصیص منابع و ... ذکر می گردد که باعث ایجاد یک چشم انداز برای...
نقش حسابدار در موفقیت کسب و کار

نقش حسابدار در موفقیت کسب و کار

قبل از این که به نقش حسابدار در میزان موفقیت کسب و کار پرداخته شود، باید با اهداف اصلی حسابداری و نقش آن در کسب و کارها آشنا شد. در حقیقت می توان گفت که نقش اصلی حسابداری برای سازمان ها...
گزارش های مورد نیاز مدیران

گزارش های مورد نیاز مدیران

مدیران و مسئولان سازمان ها و کسب و کار ها معمولا تصمیمات خود را بر اساس گزارش هایی می گیرند که از قسمت ها و بخش های مختلف شرکت دریافت می نمایند. نحوه تهیه و ارائه گزارش ها، بر اساس قضاوت...
خدمات حسابداری اینترنتی

خدمات حسابداری اینترنتی

خدمات حسابداری اینترنتی نیز مانند بسیاری از فعالیت ها و خدمات که از راه دور و در قالب اینترنتی انجام می شوند، در سراسر دنیا انجام می شود. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم نموده است که با توجه به شبکه...
فناوری اطلاعات در حسابداری

فناوری اطلاعات در حسابداری

یکی از مهم ترین وظایف حسابدار ها، ارائه اطلاعات به مدیران به منظور ارتقای سطح کیفیت در تصمیمات اخذ شده می باشد که فناوری اطلاعات در این زمینه می تواند کمک بسیار شایانی داشته باشد. محیط کسب و کار ها همیشه...
استاندارد گزارشگری مالی

استاندارد گزارشگری مالی IFRS

استاندارد های گزارشگری مالی IFRS به منظور تهیه صورت های مالی شرکت های سهامی تهیه شده اند که دارای یک قالب جهانی یکتا می باشند. استاندارد گزارشگری مالی IFRS: استاندارد های گزارشگری مالی (IFRS)، مجموعه ای از استاندارد های حسابداری می باشد...
شاخه های حسابداری

شاخه های حسابداری

به یک سیستم اطلاعاتی که باعث جمع آوری اطلاعات مالی یک سازمان می گردد، سیستم حسابداری می گویند. این سیستم کمک می کند تا سرمایه گذار ها، مدیران، دولت و اعتبار دهندگان با در دست داشتن اطلاعات، تصمیمات بهتر و...