طبقه بندی هزینه ها در حسابداری

طبقه بندی هزینه ها در حسابداری

هزینه یابی و روش های آن به منظور محاسبه بهای تمام شده کالای تولیدی، در حسابداری به کار گرفته می شوند که در زیر به شرح این موضوع پرداخته می شود. طبقه بندی هزینه ها در حسابداری: در حسابداری صنعتی، هزینه یابی...
استانداردهای حسابداری بین المللی

استانداردهای حسابداری بین المللی

مجموعه ای از اصول، روش ها و استاندارد های تمامی کشور ها را سیستم حسابداری بین المللی می گویند. در اجرای حسابداری شرکت ها، حسابداری بین المللی فرآیندی از تلفیق حساب های شرکت اصلی و شعبه های آن و همچنین تبدیل...
فدراسیون بین المللی حسابداران

فدراسیون بین المللی حسابداران

سازمان جهانی حسابداری، با نام فدراسیون بین المللی حسابداران شناخته می شود که در سال ۱۹۷۷ میلادی به وجود آمده است و در حال حاضر دارای ۱۵۷ عضو از ۱۲۳ کشور مختلف می باشد. به اعتقاد این فدارسیون، توسعه، ارتقا و...
رقابت در بازار کار حسابداری

رقابت در بازار کار حسابداری

در دنیای کنونی، مهارت و تخصص حسابدار ها، همچون سایر حرفه ها باعث رقابت در این عرصه شده است و افراد بیشتری به این سمت و سو کشیده شده اند. با توجه به اهمیت این حرفه، رقابت در بازار کار حسابداری،...
تفاوت دفترداری و حسابداری

تفاوت دفترداری و حسابداری

حسابداری و دفترداری، از جمله فعالیت های مهم تجاری هستند که در هر کسب و کاری لازم و ضروری می باشند. حسابداری و دفترداری، دارای شباهت ها و تفاوت هایی هستند که فعالیت های آنها، با توجه به وظایفی که بر...
اصل تطابق هزینه با درآمد

اصل تطابق هزینه با درآمد

می دانیم که حسابداری سیستمی است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه سازی اطلاعات و تهیه گزارش های مالی صورت می گیرد تا به این وسیله افراد ذینفع درون سازمانی و برون سازمانی از این اطلاعات...
تفاوت تولید ناخالص داخلی با ملی

تفاوت تولید ناخالص داخلی با ملی

هر چند تولید نا خالص ملی، شباهت بسیاری از دیدگاه عملی و نظری با تولید نا خالص داخلی دارد، با این وجود دارای تفاوت هایی نیز می باشند که در این مقاله بیان می شوند. تفاوت تولید نا خالص داخلی با...
ابزار های مالی

ابزار های مالی

فعالان بازار و کارشناسان این خطه باور دارند کمرنگ بودن نقش ابزار های مالی مانند آپشن، فیوچرز، قرارداد آتی و... شده است، بازار سهام ایران به بازاری پر ریسک و تک بعدی تبدیل شده است. به معنای واقعی می توان گفت...
اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

اقتصاد دارای دو شاخه خرد و کلان می باشد که اقتصاد کلان، به منظور بررسی متغیر های کلان اقتصادی شکل گرفته است و از لحاظ گوناگونی به تشریح آنها می پردازد. متغیر های کلان اقتصادی دارای انواع مختلفی می باشند...