جلوگیری از تقلب نسبت به قانون

قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی

اگرچه حقوقدانان در حقوق بین الملل تقلب در قانون را بیان کرده اند، اما تقلب در مورد قانون، در محدوده حقوق داخلی انجام می شود. تقلب در قانون داخلی در واقع، استفاده از وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به...

ادامه خواندن

مکعب کوزو در کنترل داخلی

استفاده از مکعب کوزو در کنترل داخلی

معمولا نیمی از کلاه برداری ها برای کنترل های ضعیف داخلی بر روی حسابداری می باشد و برای اطمینان از سیستم داخلی شرکت و یا سیستم حسابداری داخلی و عدم کلاه برداری، باید از طراحی های متخصصان استفاده کرد و...

ادامه خواندن

دستمزد مدیر تصفیه شرکت

دستمزد مدیر تصفیه شرکت

در زمان انحلال یک شرکت، تصفیه بر عهده مدیران شرکت می باشد، مگر اینکه در اساسنامه شرکت و یا مجمع عمومی که رای به انحلال شرکت می دهند، قرار دیگری مشخص شده باشد. در زمانی هم که انحلال شرکت بر اساس...

ادامه خواندن

مسئولیت حقوقی مدیرتصفیه

مسئولیت حقوقی مدیر تصفیه

در زمان انحلال و ورشکستگی شرکت، بحث تصفیه شرکت به وجود می آید و شرکت ها در زمان انحلال و یا ورشکستگی نمی تواند خیلی سریع به امور مربوط به شرکت خاتمه دهد و مطالعه، بررسی، تحقیق و تدبیر برای...

ادامه خواندن

اندوخته قانونی و اختیاری

اندوخته قانونی و اختیاری چیست

اندوخته قانونی، مبلغی می باشد که قبل از تقسیم سود خالص باید در حساب این عنوان جداگانه تعریف شود و از خروج این میزان مبلغ از دارایی جلوگیری شود. برای آزاد شدن این اندوخته زمان خاصی در نظر گرفته نشده...

ادامه خواندن

وظایف بازرس اصلی و علی البدل

وظایف بازرس اصلی و علی البدل

نماینده قانونی صاحبان سرمایه شرکت، بازرس می باشد و به وسیله تعدادی از سهامداران برای نظارت بر عملکرد مدیران انتخاب می شود. هر شرکت سهامی هم می تواند دارای یک و یا چند بازرس باشند و تعداد آن ها را...

ادامه خواندن

حسابرسی

شرکت های مشمول حسابرسی

بر اساس قانون مالیات های مستقیم، تمامی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می بایست کلیه صورت های مالی حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی جامعه حسابداران، همراه با اظهارنامه مالیاتی ظرف مدت سه ماه از مهلت...

ادامه خواندن

بودجه نقدی چیست

بودجه نقدی چیست

برای جریان های ورودی و خروجی یک کسب و کار در یک دوره زمانی مشخص، بودجه ای تخمین زده می شود و به آن بودجه نقدی می گویند. در واقع تخمین این بودجه برای دستیابی به تعیین پول کافی برای...

ادامه خواندن

تفاوت دو حساب اندوخته و ذخیره

تفاوت دو حساب اندوخته و ذخیره

اندوخته مبلغ مشخصی، مثلا نسبتی از سرمایه می باشد که باید قبل از تقسیم سود در حساب جداگانه ای نگه داری شود و این مبلغ را از چرخه دارایی شرکت برداشت نکنند. زمان مشخصی هم برای برداشت آن وجود ندارد. مبلغ...

ادامه خواندن

فرض تفکیک شخصیت

فرض تفکیک شخصیت

فرض تفکیک شخصیت به این صورت می باشد که برای هر موسسه، شخصیتی مستقل از مالک و یا مالکان آن و مستقل از دیگر موسسات موجود در نظر گرفته می شود. فعالیت های مالی با توجه به اعتبار شخصیت حسابداری،...

ادامه خواندن

صورت حساب نوع سوم

صورت حساب نوع سوم چیست

بر اساس ماده 8 آیین نامه نوع دفاتر، صورت حساب الکترونیکی همان صوت حساب نوع سوم می باشد. این صورت حساب به وسیله مودیان مالیاتی در سامانه ثبت می شود. صورت حساب نوع سوم می بایست که از طریق سامانه...

ادامه خواندن

هزینه غیر قابل اجتناب

هزینه غیر قابل اجتناب

برای یک سری از تصمیمات تجاری، شناخت طبقه بندی هزینه های غیر قابل اجتناب بسیار ضروری می باشد. هزینه های قابل اجتناب، هزینه هایی هستند که به دلیل متوقف شدن فعالیت تجاری، می توان آن ها را حذف کرد و...

ادامه خواندن