قرارداد کاری و شرایط آن

قرارداد کاری و شرایط آن

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی موظف به اجرای قرارداد کاری می باشند. در برابر قانون کار و قرارداد کاری، به هر شخصی که در برابر دریافت مزد، حقوق و ... برای کارفرما، کاری را...
حسابرسی تامین اجتماعی

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

در جهان حال حاضر اهمیت دادن به مفهوم پیشرفت و رشد مداوم و به کار بردن آن از اصول مهم هر چیدمان دولتی مردم سالار به حساب می آید.حفاظت از نیروی انسانی و توجه به ساختارهای تولیدی در راه رسیدن...
قانون بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاری

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، تمامی مشمولین قانون تامین اجتماعی تابع قوانین کار، شامل مقررات قانون بیمه بیکاری می شوند. در قانون بیمه بیکاری تامین اجتماعی، به شخصی که بدون میل و اراده بیکار شده اند و آماده انجام...
حسابداری بیمه شرکت های پیمانکاری

حسابداری بیمه شرکت های پیمانکاری

این روزها در فضای کسب و کار، برای بسیاری از فعالیت ها و مشاغل با قرارداد پیمانکاری مدیریت سرو کار داریم و می بینیم که مواجه با قراردادهایی نظیر: ساخت و ساز، تولید محصول، حمل و نقل و از این...
بیمه بیکاری

شرایط و دلایل قطع بیمه بیکاری چگونه است

در خصوص تعریف بیمه بیکاری باید گفت که دو گروه از شاغلین شامل قوانین بیمه بیکاری می شوند. دسته اول کارکنان رسمی یک سازمان که به صورت کاملا غیر ارادی کار خود را از دست داده اند و دسته دوم...
بیمه روستایی و عشایری

بیمه روستایی و عشایری

در تقویم، روز 15 مهر، روز روستا و عشایر نام گذاری شده است. معرفی چنین روزی می تواند کمک بزرگی به توسعه و ترویج فرهنگ روستایی، نیازها وامکانات آنها کند. زیرا این اقوام روستایی برای عمران و آباد کردن ایران...
چگونگی شکایت حادثه ناشی از کار

شکایت حادثه ناشی از کار

شکایت حادثه ناشی از کار همواره یکی از مسائل و دغدغه هایی است که افراد تمایل دارند در مورد آن بدانند تا بتوانند شکایات خود را به درستی تنظیم کنند و بتوانند نتیجه دلخواهی از دادگاه بگیرند. اما لازم است...
بازنشستگی و شرایط آن

بازنشستگی و شرایط آن

پرداخت حقوق و مستمری برای بیمه شده ها از طریق سازمان تامین اجتماعی یکی از مهم ترین فعالیت های این سازمان به شمار می رود که بر اساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی، بازنشستگی در پی خواهد داشت.بازنشستگی در قانون...