بیمه بیکاری چیست

مراحل تشکیل پرونده بیمه بیکاری تأمین اجتماعی

مشکلات اقتصادی، نوسانات بازار و سایر عواملی که خارج از کنترل شما هستند، باعث شده که افراد به صورت اجباری شغل خود را از دست بدهند. بیمه بیکاری راهکار دولت برای حمایت از کسانی است که به‌صورت غیرارادی و موقت...

ادامه خواندن

کارانه چیست

کارانه چیست

کارانه روشی از پرداخت است که سازمان‌ها برای اعطای حقوق بیشتر به کارکنان خود از آن استفاده می‌کنند. تعریف کارانه: کارانه یا پاداش مبلغی است که برای پیشرفت کار به کارکنان و کارمندان تعلق می‌گیرد. در واقع کارانه نوعی تقسیم سود است...

ادامه خواندن

بیمه درمان تکمیلی چیست

بیمه درمان تکمیلی چیست

خرید بیمه درمان تکمیلی نوعی آینده نگری روزهای سلامت، برای دوران سخت بیماری است. اگر می‌خواهید بدانید بیمه درمان تکمیلی چیست؟ باید برایتان بگوییم بیمه درمان تکمیلی، نوعی خرید سلامتی و ضامنی برای روزهای ناخوشی شماست. هزینه های بالای درمان،...

ادامه خواندن

حقوق خالص و ناخالص

تفاوت حقوق خالص و ناخالص

حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در فیلترهای خاصی قرار می گیرد و بعد از گذشتن از این فیلترها به عدد خاصی می رسد و اگر چنانچه از این دستمزد هیچ مبلغی کم نشود به آن ناخالص درآمد می گویند،...

ادامه خواندن

تفاوت قانون کار بین کارگری و کارمندی

کارگران کسانی هستند که مانند مهندس، کارگر ساده و ... دارای حرفه فنی و یدی می باشند، و فرق آن ها با کارمندان در این است که کار کارمندان یدی و فنی نمی باشد، بلکه به صورت فکری کار می...

ادامه خواندن

بیمه کارگری و کارمندی

تفاوت بین بیمه کارگری و کارمندی

در قوانین سازمان تامین اجتماعی، برای بیمه کارمندان و کارگران تفاوتی وجود ندارد و مزایای همه آن ها به یک صورت می باشد و افزایش و کاهشی در آن وجود ندارد. در واقع هر کسی که حق بیمه خودش را...

ادامه خواندن

فوق العاده جمعه کاری

فوق العاده جمعه کاری چیست

بر طبق ماده 62 و 63 قانون کار، جمعه روز تعطیل برای کارگران و کارمندان با استفاده از دستمزد می باشد و بر اساس تبصره 1 همین ماده های قانون کار، اگر چنانچه کارگران در روزهای جمعه مشغول به کار...

ادامه خواندن

مراحل اعتراض به جرایم بیمه

مراحل اعتراض به جرایم بیمه

هر زمان که کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگران و جریمه آن، به سازمان تامین اجتماعی اعتراضی داشته باشد، بر اساس ماده 42 قانون تامین اجتماعی، به مدت زمان 30 روز از تاریخ ابلاغ، می تواند اعتراض خود را کتبا...

ادامه خواندن

قرارداد کاری و شرایط آن

قرارداد کاری و شرایط آن

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی موظف به اجرای قرارداد کاری می باشند. در برابر قانون کار و قرارداد کاری، به هر شخصی که در برابر دریافت مزد، حقوق و ... برای کارفرما، کاری را...

ادامه خواندن

حسابرسی تامین اجتماعی

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

در جهان حال حاضر اهمیت دادن به مفهوم پیشرفت و رشد مداوم و به کار بردن آن از اصول مهم هر چیدمان دولتی مردم سالار به حساب می آید.حفاظت از نیروی انسانی و توجه به ساختارهای تولیدی در راه رسیدن...

ادامه خواندن

قانون بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاری

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، تمامی مشمولین قانون تامین اجتماعی تابع قوانین کار، شامل مقررات قانون بیمه بیکاری می شوند. در قانون بیمه بیکاری تامین اجتماعی، به شخصی که بدون میل و اراده بیکار شده اند و آماده انجام...

ادامه خواندن