سامانه دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی

سامانه دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی

پورتال متمرکز سازمان تأمین اجتماعی از این پس جهت ارائه تمامی خدمات غیر حضوری مخاطبین سازمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این مقاله نحوه ایجاد حساب کاربری جهت بهره‌مندی از خدمات...
راهنمای ورود به سامانه خدمات غیر حضوری بیمه تامین اجتماعی

راهنمای سامانه خدمات غیر حضوری بیمه تامین اجتماعی

ابتدا Google Chrom و یا Mozila Firefox را باز کرده پس از ورود آدرس erequest.tamin.ir وارد صفحه ورود کاربر و رمز می‌شویم که باید کد ملی و رمز توسط کاربر مربوط وارد شود. اگر قبلا ثبت...
بخشنامه و جدول حقوق و دستمزد سال 98

بخشنامه و جدول حقوق و دستمزد سال 98

قائم مقامان کارگران، کارفرمایان و دولت در جلسه شورای کار، با مد نظر قرار دادن مصلحت کارگران در هماهنگی بیشتر درآمد آنان با معیشت و هم چنین نیازهای موسسات و کارخانه های تولیدی و افر...