بازنشستگی و شرایط آن

بازنشستگی و شرایط آن

پرداخت حقوق و مستمری برای بیمه شده ها از طریق سازمان تامین اجتماعی یکی از مهم ترین فعالیت های این سازمان به شمار می رود که بر اساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی، بازنشستگی در پی خواهد داشت. بازنشستگی در قانون...
بیمه اتکایی چیست

بیمه اتکایی چیست

برخی مواقع ریسک های بزرگی وجود دارد که شرکت ها را تهدید می کنند اما با وجود این ریسک ها، باز هم ورشکست نمی شوند. به عنوان نمونه وقوع زلزله، سیل و برخی اتفاقات دیگر ممکن است ایجاد خسارت های...
مشاهده سابقه بیمه تامین اجتماعی

مشاهده سابقه بیمه تامین اجتماعی

سابقه بیمه و مشاهده آن برای اشخاصی که متقاضی بیمه هستند، یکی از الزاماتی به شمار می رود که می تواند سندی برای میزان سابقه بیمه تامین اجتماعی باشد و همچنین مشاهده آن باعث می شود که بیمه شده بداند...
حق بیمه اختیاری سال ۹۹

حق بیمه اختیاری سال ۹۹

بر اساس مشخص شدن میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹، شرایط و پرداخت حق بیمه اختیاری نیز در سال جدید مشخص گشت. قانون تامین اجتماعی برای افرادی که هیچ گونه بیمه ای ندارند قانون بیمه خویش فرما را وضع...
بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران

بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران

در سال جدید و بر اساس تصمیمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب شد که از ابتدای امسال تمام کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت، حداقل مزد روزانه ای که دریافت نمایند، 611809 ریال معادل...
مفاصا حساب بیمه

مفاصا حساب بیمه

ممکن است که یک پیمانکار در زمان تسویه قرارداد پیمانکاری، رسید تسویه حسابی را دریافت نماید که عنوان آن مفاصا حساب بیمه باشد و لازم باشد کارفرما وجهی از قرارداد را نزد خود نگاه داری نماید تا مفاصا حساب بیمه...
قرار وثیقه

قرار وثیقه چیست

قرار های تامین کیفری، به طور کلی یک نوع قرار محدود کننده به منظور آزادی می باشند که باعث ضمانت متهم برای حضور در مراحل تحقیقات، محاکمه و اجرای حکم هستند تا زمانی که متهم احضار می گردد، در زمان...