قوانین مالیاتهای مستقیم

ماده 203 تا 209 قانون مالیات های مستقیم

بر اساس ماده 203 قانون مالیات های مستقیم، اوراق مالیاتی باید به شخص مودی ابلاغ گردد و رسید آن را اخذ کنند. چنانچه دسترسی به مودی مالیاتی برقرار نشود، این اوراق مربوطه باید در محل سکونت و یا محل کار...
مالیات شرکت منحل شده

مالیات شرکت منحل شده

مطابق با ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت ها ممکن است بنا به دلایلی به صورت اجباری و یا اختیاری اقدام به انحلال نمایند. نکته حائز اهمیت در این باب توجه مناسب به سلسله قوانین و مقررات مالیاتی می...
مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور

مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور

مطابق مواد قانون و مقررات عوارض مستقیم کل کارخانه های ثبت شده در ایران وظیفه ی پرداخت عوارض خود را دارند توجه نکردن به قوانین و مقررات عوارضی موجب خسارت های سنگینی برای کارخانه می شود و به جز خسارات...
مراحل مشمولیت مالیات ارزش افزوده

مراحل مشمولیت مالیات ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده، قانونی است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته، اجرا می شود و در طی سه دهه اخیر با استقبال بسیاری از این کشورها روبرو شده است. در کشور ما هم، این قانون در مهر ماه 87...
مالیات علی الحساب واردات کالا

مالیات علی الحساب واردات کالا

بر اساس بخش نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، واردات کالا، مشمول مالیات بند یک به میزان 4% مجموع بهای گمرکی و حقوق ورودی درج شده در اظهارنامه گمرکی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.بر اساس این بخشنامه...
ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

از گذشته تاکنون همه موسسات و سازمان ها با مالیات و اداره مالیات تعامل داشته اند پس با سایت های tax.gov.ir و evat.ir نیز برخورد داشته و شناخت کافی دارند. و هر چند روز یکبار برای اطلاع از اخبارهای روز...
سنگین ترین جرایم مالیاتی

سنگین ترین جرایم مالیاتی

برای اطلاع از سنگین ترین میزان جرایم مالیاتی باید گفت که در قوانین مالیاتی کشور سنگین ترین جریمه ها به اجرا نکردن تکالیف مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد. زیرا توجه نکردن به این قانون و تکالیف مربوط به...