نظام تشخیص علی الراسی شرکت ها

نظام تشخیص علی الراسی شرکت ها

مالیات در کشور های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است و به نوعی منبع اصلی درآمد برای مصارف عمومی دولت محسوب می شود . در این بین اما یکی از مهم ترین چالش ها ، فرارمالیاتی و اجتناب ب...

ادامه خواندن

مبانی اخذ مالیات های گمرک

مبانی اخذ مالیات های گمرک

مالیات گمرگ یکی از ضروری ترین مالیات های موجود در کشور محسوب می شود که باعث افزایش درآمد دولت می شود و کنترل پرداخت این مالیات باعث تنظیم بازار داخلی و خارجی می شود. به دلیل اهم...

ادامه خواندن

مالیات پذیری اقتصاد ایران

مالیات پذیری اقتصاد ایران

هزینه های دولت ها از بخش هزینه ‌های جاری و هزینه ‌های عمرانی تشکیل شده است . معمولاً کشور‌ها هزینه ‌های عمرانی خود را از محل مالیات و هزینه های سرمایه خود را از محل درآمد های سرمای...

ادامه خواندن

مالیات بر درآمد مشاغل

مالیات بر درآمد مشاغل

درفصل چهارم قانون مالیات بر درآمدهای مستقیم، قوانین مالیات بر درآمد مشاغل ذکر شده است . در تعریف کلی مالیات بر درآمد مشاغل باید گفت : « مالیات مشغول بر درآمد ، شامل اشخاص حقیقی است...

ادامه خواندن

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

نام دیگر مالیات ارزش افزودهVAT  می باشد که اخیرا به شمار مالیات های کشور افزوده شده است و شامل سه نوع مصرفی، درآمدی و تولیدی می باشد. مالیات بر ارزش افزوده از جمله مالیات های عا...

ادامه خواندن

بررسی مالیات بر شرکت ها در ایران

بررسی مالیات بر شرکت ها در ایران

حضور دولت ها از نظر کمی و کیفی در زمینه مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی ، در روند تکامل بشر افزایش مداوم داشته است . از جهت دیگر ، عملیات مالی و ساز و کارهای اقتصادی دولت ها ، نقش غی...

ادامه خواندن

مراحل و نحوه حل اختلاف مالیاتی

مراحل و نحوه حل اختلاف مالیاتی

نخستین مرحله حل اختلاف مالیاتی٬ توسط مرجع اداری انجام می­گیرد و مطابق مقررات فعلی رئیس امور مالیاتی مسئول اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیات­های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ار...

ادامه خواندن

کلیات و تعاریف مالیاتی

کلیات و تعاریف مالیاتی

تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولت است و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان می­کند با حقوق عمومی نزدیک­تر است٬ بی طرفی دادرسی و موثر بودن توافق اصحاب دعوی در بعضی امو...

ادامه خواندن

مالیات مستقیم چیست

مالیات مستقیم چیست

به مالیات مستقیم، مالیات عملکرد یا مالیات بر درآمد نیز گفته می شود. همۀ مالکین حقیقی و حقوقی در ایران مشمول مالیات مستقیم می شوند. همچنین افراد حقیقی و حقوقی ایرانی چه در ایران درآ...

ادامه خواندن

مالیات بر ارزش افزوده چیست

مالیات بر ارزش افزوده چیست

مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات بر مصرف به مبلغ مابه التفاوت قیمت کالا و خدماتی که برای آن ارائه شده و قیمت کالا و خدماتی که خریداری می شوند در یک دورۀ مشخص گفته می شود. شما ب...

ادامه خواندن

12