مراحل ثبت نام الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده

مراحل ثبت نام الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده

فعال اقتصادی پس از احراز شرایط مشمولیت ثبت نام بایستی به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس: www.evat.ir مراجعه و در قسمت انجام پیش ثبت نام با توجه به ...
نرخ صفر مالیاتی

نرخ صفر مالیاتی

ممکن است در ابتدا گمان شود صفر مالیاتی همان معافیت از مالیات است و افراد حقوقی و حقیقی بنا به شرایطی که دارند از پرداخت مالیات خود معاف می شوند ولی در واقع مفهوم نرخ صفر مالیاتی جد...
مروری بر تاریخچه مالیات ایران

مروری بر تاریخچه مالیات ایران از گذشته تا کنون

می توان ایران را یکی از کهن ترین کشور هایی که اقدام به اخذ مالیات کرده است، دانست. عده ای از مورخان بر این باورند که تاریخچه ی مالیات ایران مربوط به 5000 سال قبل می شود، ولیکن د...
سقف معافیت مالیاتی چقدر است

سقف معافیت مالیاتی و افراد معاف از مالیات

معافیت مالیاتی شامل حال افرادی می شود که حقوقشان کمتر از مقدار درآمد تعیین شده توسط دولت برای پرداخت مالیات است. محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلام...