فاینانس، ریفاینانس و یوزانس

فاینانس، ریفاینانس و یوزانس

واژه های فاینانس، ریفاینانس و یوزانس در پروژ‌ه ‌های بزرگ عمرانی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند که روش های ارائه تسهیلات برای اجرای پروژه ها می باشند. در ادامه این مطلب، سه نوع از اصلی ترین روش های ارائه...

ادامه خواندن

حسابداری اعتبارات اسنادی

حسابداری اعتبارات اسنادی

چگونگی پرداخت وجه توسط خریدار برای فروشنده، یکی از موضوعات مهمی می باشد که در تجارت بین الملل به اشکال مختلفی صورت می گیرد. در این مطلب به شرح چگونگی انواع پرداخت های خریدار برای فروشنده اشاره شده است که...

ادامه خواندن