بازار ثانویه ارزی

بازار ثانویه ارزی چیست و کاربرد آن

هم زمان با شروع نوسانات نرخ ارزی، دولت اقدام به تک نرخی کردن ارز و قرار 4.200 برای هر ارز انجام داد. برای جلوگیری از این نوسانات در بازار ارز، سامانه ای به نام نیما، برای ایجاد وحدت در معاملات...
انواع اقتصاد

انواع اقتصاد

در همه کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، بررسی عملیات، مسائل مربوط به آن، هزینه های دولت، جمع آوری درآمد ها و شرایط اداره منابع مالی از مهمترین مسائلی می باشد که اقتصاد دانان را تحت...
اظهارنامه گمرکی چیست

اظهارنامه گمرکی چیست

اظهارنامه گمرکی کالا برای این است که صادر کننده یا وارد کننده کالا و خدمات به گمرک اطلاع دهد که قصد ورود یا خروج کالایی از طریق گمرک را دارد. به علاوه این که از اظهارنامه گمرکی برای محاسبه عوارض...
خیانت در امانت

خیانت در امانت در قانون تجارت

مطابق با ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵هر زمان که اموال منقول مانند اشیاء و یا حیوان و غیر منقول مانند: نوشته، سفته، چک، قبض و یا هرچیزی نظیر موارد ذکر شده، به عنوان اجاره، امانت، رهن، وکالت و ......
سرمایه گذاری

انواع مدل های سرمایه گذاری

واژه سرمایه گذاری یعنی تغییر یافتن چند وجه مالی به یک یا چندین طرح دارایی که برای مدت زمانی محافظت خواهد شد؛ لذا برای این امر نیاز به دارایی سرمایه گذاران می باشد که این دارایی مجموع درآمدهای حال حاضر...
حق ‌العمل ‌کاری در فضای کسب و کار

فعالیت های حق‌ العمل‌ کاری در فضای کسب و کار

از گذشته تاکنون فعالیت های حق العمل کاری کاربرد داشته و از آن استفاده می شود. با افزایش فضای کسب و کار مخصوصا کسب و کارهای اینترنتی به نوعی دیگر و شیوه ای تازه تر روی کار آمده اند. از...
توسعه مالی

توسعه مالی چیست

سرمایه یکی از ارکان اساسی اقتصاد هر کشور است و توسعه و افزایش رونق بازار سرمایه در گرو رشد اقتصاد است، همچنین برای رسیدن به این رشد اقتصادی نیاز به تجهیز کردن منابع مالی و به وجود آمدن نهاد های...
قرارداد کار موقت

قرارداد کار موقت چیست

طبق ماده 7 قانون کار، قرارداد کار نوعی تعهد و قرارداد شفاهی یا کتبی است که طی آن کارفرما تعهد می­کند در ازای ساعت معین یا پروژه کاری مشخصی که انجام می­شود، حق الزحمه کارگر را پرداخت نماید، این قرارداد...
چگونه کارکنان خود را مدیریت کنیم

چگونه کارکنان خود را مدیریت کنیم

توانایی های اکتسابی و ذاتی معینی برای موفق بودن و مثمر ثمر واقع شدن، نیاز است. در واقع یک مدیر برای موفقیت به توانایی هایی نظیر: توانایی های انسانی، ادراکی، نگرش، طراحی مسائل و انگیزه احتیاج دارد. و ارزیابی این...