محاسبه حق ماموریت کارگران

محاسبه حق ماموریت کارگران

اعزام کارگران به ماموریت، یکی از نیاز های سازمان ها و نهاد های مختلف می باشد ک بر اساس قوانین و مقررات باید صورت گیرد. ماموریت ها در شغل دارای مزایا و ویژگی هایی هستند که در ادامه شرح داده می...
دانشگاه های برتر حسابداری در دنیا

دانشگاه های برتر حسابداری در دنیا

اگر به دنبال تحصیل در رشته حسابداری و امور مالی در یک دانشگاه برتر بین المللی هستید بهتر است که فهرست رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان بر اساس معیار های QS را بررسی کنید. زیرا آن رتبه بندی 200 دانشگاه برتر...
طرف سیاه تخصص حسابداری

طرف سیاه تخصص حسابداری

این که حسابداری و مهارت در آن چقدر می تواند برای مدیران ارشد اجرایی و مدیران مالی مهم و ضروری باشد، بحثی جالب توجه است که باید به آن پرداخت. در اواخر قرن بیستم، یکی از مدیران ارشد اجرایی اظهار داشت...
طبقه بندی هزینه ها در حسابداری

طبقه بندی هزینه ها در حسابداری

هزینه یابی و روش های آن به منظور محاسبه بهای تمام شده کالای تولیدی، در حسابداری به کار گرفته می شوند که در زیر به شرح این موضوع پرداخته می شود. طبقه بندی هزینه ها در حسابداری: در حسابداری صنعتی، هزینه یابی...
استانداردهای حسابداری بین المللی

استانداردهای حسابداری بین المللی

مجموعه ای از اصول، روش ها و استاندارد های تمامی کشور ها را سیستم حسابداری بین المللی می گویند. در اجرای حسابداری شرکت ها، حسابداری بین المللی فرآیندی از تلفیق حساب های شرکت اصلی و شعبه های آن و همچنین تبدیل...
فدراسیون بین المللی حسابداران

فدراسیون بین المللی حسابداران

سازمان جهانی حسابداری، با نام فدراسیون بین المللی حسابداران شناخته می شود که در سال ۱۹۷۷ میلادی به وجود آمده است و در حال حاضر دارای ۱۵۷ عضو از ۱۲۳ کشور مختلف می باشد. به اعتقاد این فدارسیون، توسعه، ارتقا و...
رقابت در بازار کار حسابداری

رقابت در بازار کار حسابداری

در دنیای کنونی، مهارت و تخصص حسابدار ها، همچون سایر حرفه ها باعث رقابت در این عرصه شده است و افراد بیشتری به این سمت و سو کشیده شده اند. با توجه به اهمیت این حرفه، رقابت در بازار کار حسابداری،...
تفاوت دفترداری و حسابداری

تفاوت دفترداری و حسابداری

حسابداری و دفترداری، از جمله فعالیت های مهم تجاری هستند که در هر کسب و کاری لازم و ضروری می باشند. حسابداری و دفترداری، دارای شباهت ها و تفاوت هایی هستند که فعالیت های آنها، با توجه به وظایفی که بر...
اصل تطابق هزینه با درآمد

اصل تطابق هزینه با درآمد

می دانیم که حسابداری سیستمی است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه سازی اطلاعات و تهیه گزارش های مالی صورت می گیرد تا به این وسیله افراد ذینفع درون سازمانی و برون سازمانی از این اطلاعات...