مقالات اقتصادی

انواع اقتصاد

انواع اقتصاد

در همه کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، بررسی عملیات، مسائل مربوط به آن، هزینه های دولت، جمع آوری درآمد ها و شرایط اداره منابع مالی از مهمترین مسائلی می باشد که اقتصاد دانان را تحت عنوان مالیه در فکر فرو برده است.

اقتصاد به دلیل گسترش روز افزون وظایف و شرایط دولت ها بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است و باعث به وجود آمدن علم اقتصادی و مالیه عمومی شده است. دولت ها برای داشتن اقتصاد درست و سازنده، باید با برنامه ریزی درست و صحیح، بستری برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم کنند. همه کشورها برای داشتن اقتصاد سالم و پویا، ملزم به داشتن برنامه ریزی می باشند که بتوانند از آن، در راه های درست علمی و دقیق بهره گیری داشته باشند.

انواع اقتصاد:

اقتصاد انواع خود را دارد که در ادامه به بیان آنها می پردازیم.

اقتصاد خرد:

اقتصاد خرد به رابطه و واکنش بین تقاضا کننده و عرضه کننده می پردازد و در واقع رفتار انسان ها در رابطه با انتخاب های شغلی آن ها را بررسی می کند. اقتصاد خرد، نشان می دهد که چرا و برای چه کالاهای متفاوت در زمان های مختلف دارای ارزش و بهای گوناگون می باشند. به عنوان مثال، اگر قیمت ماشین در یک کارخانه افزایش پیدا کند، با توجع به اقتصاد خرد، خریدار ماشین، تمایل کمتری برای خرید پیدا می کند. اقتصاد خرد دارای سه بخش می باشد:

  1. برقراری تعادل عمومی
  2. انتخاب تحت عدم اطمینان
  3. تئوری بازی ها

مشاوره مالیاتی

اقتصاد کلان:

اقتصاد کلان در واقع متغیرهای اقتصادی مانند تورم، سطح قیمت ها، نرخ رشد، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی و تغییرات در نرخ بیکاری را مورد بررسی قرار می دهد و نسبت به اقتصاد خرد دارای دامنه وسیع تری می باشد. به عنوان مثال، در اقتصاد کلان بر روی درآمد ملی، سطح تولید و یا خالص درآمد ملی در سطح وسیع تری می پردازیم.

متغیر های مورد بررسی در اقتصاد کلان، سطح تولید کل کشور، سطح عمومی قیمت ها، سطح اشتغال، رشد اقتصادی و میانگین دستمزد افراد می باشد. در این اقتصاد، روابط بین متغیر ها را برای بدست آوردن سیاست های مناسب برای آینده و پیش بینی مشکلات اقتصادی مورد بررسی قرار می دهند.

توجه داشته باشید که موارد مورد بررسی و تحقیقی در اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، بر روی هم تاثیر گذار می باشند. برای مثال توجه داشته باشید که، میزان بیکاری در اقتصاد برای تامین نیروی شاغل در یک واحد اقتصادی تاثیر گذار می باشد.

اقتصاد ملی:

در قدیم اقتصاد مورد بحث، زمین و مستغلات موجود بوده است، ولی بعد از انقلاب صنعتی اروپا، منابع طبیعی هم بسیار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در اقتصاد ملی، رابطه متقابل بین رشد اقتصادی و منابع طبیعی مورد بررسی قرار می گیرد.

اقتصاد سیاسی:

اقتصاد سیاسی، قوانین تولید و پخش امکانات مادی در قسمت های مختلف تکامل جامعه انسانی می باشد. اقتصاد سیاسی در واقع روشی برای مطالعه پدیده های اجتماعی می باشد. به عنوان مثال در اقتصاد سیاسی، رفتار انتخاباتی طبقات مختلف با توجه به منافع اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد.

برای مطالعه مقاله نقش بازارهای مالی در اقتصاد جهانی می توانید از این لینک استفاده نمایید.

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

اقتصاد سنجی:

در اقتصاد سنجی به اندازه گیری و بررسی روابط اقتصادی می پردازیم. در واقع همانطور که از اسمش مشخص می شود، اقتصاد و اندازه گیری را سنجش می کند.

اقصاد توسعه:

اقتصاد توسعه در واقع راه کارهای مناسب با شرایط جغرافیایی و فرهنگی جوامع در مقاطع مختلف زمانی برای خارج شدن از بحران های اقتصادی می باشد. در این اقتصاد برای رسیدن به توسعه، با مکانیسم های اقتصادی، اجتماعی و نهادی سرو کار داریم و هدف آن رسیدن به وضع خوب برای عموم مردم و بالا بردن سطح زندگی می باشد.

اقتصاد انرژی:

همانطور که می دانیم، انرژی یک عامل راهبردی می باشد و ابزار بیشتر کشورها برای بالا بردن قدرت خود بر دیگر کشورها در تصمیم گیری ها، همین عامل انرژی می باشد. کشور ما ایران به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی دارای منابع مهم انرژی می باشد.

به همین دلیل مورد توجه کشورهای سلطه طلب قرار گرفته است و نقش موتور محرک اقتصادی و تولید ملی را دارد. به همین دلیل باید برای این انرژی مخصوصا نفت، گاز و به دنبال آن انرژی هسته ای برنامه درست، صحیح و مناسب برای شرایط موجود داخلی و خارجی داشته باشیم.

تهیه اظهارنامه مالیاتی

اقتصاد کشاورزی:

اقتصاد کشاورزی در واقع، به کار گیری نظریه و راه های اقتصاد عمومی برای مراحل تولید، مبادله، توزیع، مصرف مواد غذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز دیگر بخش ها می باشد. در اقتصاد کشاورزی می توانید به روش های درست استفاده از منابع طبیعی دستیابی داشته باشید و به بررسی رابطه اقتصادی بین عامل تولید کشاورزی و اصول اقتصادی تولید و توسعه کشاورزی بپردازید.

در اقتصاد کشاورزی یاد می گیریم که با داشتن هر مقدار زمین کشاورزی، سود بسیار خوبی را به دست آوریم و بتوانیم با دانش و دستاوردهای علمی، نیروهای متخصص و کارآمدی داشته باشیم.

اقتصاد حمل و نقل:

در اقتصاد حمل و نقل، با روش های حمل و نقل سنتی و مدرن، روبه رو می شویم و و به بررسی خدمات حمل و نقل، ارزشیابی طرح ها و پروژه های حمل و نقل می پردازیم. اقتصاد حمل و نقل از دو قسمت حمل و نقل و وسایل حمل و نقل تشکیل شده است.

اقتصاد بهداشت:

در اقتصاد بهداشت با روش های به کارگیری و استفاده از ابزار اقتصادی در مورد مسائل مربوط به بهداشت و مراقبت های بهداشتی آشنا می شویم. این اقتصاد به دلیل محدودیت منابع مراقبت بهداشتی، هزینه های بهداشتی و مسائل دیگر مرتبط با آن موردتوجه زیادی قرار گرفته است.

برای مطالعه مقاله چتر کایزن می توانید از این لینک استفاده نمایید.

اقتصاد

اقتصاد

اقتصاد محیط زیست:

در اقتصاد محیط زیست، رابطه متقابل بین محیط زیست و اقتصاد بر همدیگر مورد بررسی قرار می گیرد. این رابطه به این صورت می باشد که منابع پایدار محیط زیست به نفع اقتصاد می باشد و پسماندهای محصولات باقی مانده فعالیت های اقتصادی، به سمت محیط زیست می رود. ظرفیت بیش از حد این ضایعات باعث خطر، برای محیط زیست می باشد.

زیاد بودن پسماندهای تولید، باعث فرسایش و از بین رفتن منابع طبیعی و محیط زیست می باشد. دراقتصاد محیط زیست، راهکارهای درست برای جلوگیری از این پیشامد مورد بررسی قرار می گیرد.

اقتصاد ورزشی:

در کشورهای توسعه یافته، اقتصادی ورزشی یکی از رکن های مهم می باشد، ولی درایران کمتر از 1% تولید ناخالص داخلی از راه اقتصاد ورزشی تامین می شود. در اقتصاد ورزشی، ساز و کارهای مفید و سازنده نقش ورزش در کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

شرکت خدمات حسابداری

توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی:

رشد اقتصادی در واقع، میزان تولید کشور در یک سال خاص نسبت به سال پایه و افزایش تولید ناخالص ملی و یا ناخالص داخلی در سال مورد نیاز نسبت به سال پایه می باشد. به کارگیری نهادها برای افزایش سرمایه و یا نیروی کار، افزایش بهره وری عوامل تولید و به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد باعث بالا رفتن رشداقتصادی می شود.

توسعه اقتصادی به رشد و افزایش ظرفیت های تولید که متشکل از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی می باشد، می پردازد و رشد کمی تولید و تحول نهاد های اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد. توسعه اقتصادی یک امر فراگیر می باشد و بر خلاف رشد اقتصادی حد و مرزی ندارد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله تمدید و صدور کارت بازرگانی را به شما پیشنهاد می کنیم.

جهت برخورداری از مشاوره مالیات می توانید با شماره 0912020822 تماس بگیرید.

رای شما به این مطلب

میانگین امتیازات 4 / 5. تعداد آرا: 1

از اینکه این مطلب مفید نبود عذرخواهی میکنیم

اجازه بدهید ما این مطلب را مفیدتر کنیم!

لطفا نظر خود را در بهبود این مطلب با ما در میان بگذارید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *