مقالات حقوق و بیمه

بازخرید سنوات چیست

بازخرید سنوات چیست

بازخرید سنوات یکی از بهترین بخش های زندگی کارمندی و کارگری است، هدف از باخرید سنوات نوعی کمک مالی به این قشر از جامعه است. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری درباره چگونگی محاسبه بازخرید سنوات در سال 1400، مزایا و شیوه های دریافت آن داشته باشید تا انتهای مقاله ما را همراهی کنید.

بازخرید سنوات:

مطابق آیین نامه ماده ۳۲ قانون کار در صورتی که فردی به خاطر کاهش توانایی‌های جسمی از ادامه کار منصرف شود، می‌تواند از خدمات بازخرید سنوات استفاده کند. با استفاده از بازخرید سنوات، کارگران و کارمندان می‌توانند زودتر از موعد پایان خدمت، درخواست بازخرید سنوات خود را از کارفرما داشته باشند.

تشخیص از کارافتادگی فرد باید طبق تشخیص رئیس کمیسیون پزشکی، سازمان بهداشت و درمان با معرفی شورای اسلامی کار و نمایندگان قانونی کارگران باشد. در این صورت کارفرما موظف است نسبت به هر سال سابقه خدمت؛ ۲ ماه از آخرین حقوق کارگران پرداخت نماید. برای بازخرید سنوات توافق کارگر و کارفرما هر دو لازم است و در صورت رضایت هر دو طرف این کار قابل انجام است.

خدمات مالیاتی و حسابداری

سنوات یا پاداش خدمت چیست:

سنوات آن قسمت از تسهیلاتی است که وزارت کار برای افراد شاغل در وزارتخانه‌ها مشخص کرده است سنوات همان چیزی است که پایین بودن میزان حقوق و هزینه زندگی کارگران را جبران می‌کند. به عبارت بهتر سنوات مبلغی است که به کارگران یا کارمندان در زمان بازنشستگی، فوت، استعفا یا خاتمه قرارداد پرداخت می شود.

پایه سنوات یا سنوات پایان خدمت، مبلغی است که به وسیله کارفرما هنگام پایان کار یا به صورت سالانه به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود. سنوات پایان کار یک مزیت اجباری برای کارگران است و کلیه کارفرمایان موظف به پرداخت آن هستند.

پایه سنوات چیست:

پایه سنوات معادل مبلغی از آخرین حقوق دریافتی کارمند و کارگر است که به صورت دو ساله یا به صورت سالانه یا پایان قرارداد پرداخت می‌شود. برای محاسبه مبلغ سنوات باید از آخرین پایه حقوق کارگر یا کارمند استفاده کرده تا بتوانید میزان سنوات را محاسبه کنید. میزان سنوات با میزان آخرین حقوق یا مزد ثابت دریافتی یک ماهه کارمندان برابر است.

تفاوت حق سنوات با پایه سنوات:

حق سنوات آن بخش از تسهیلات وزارت کار و مزیتی برای کارمندان یا کارگرانی است که سابقه کار یک ساله دارند. حق سنوات نوعی پاداش پایان کار است.

پایه سنوات برای کارگاه هایی است که از طرح طبقه بندی مشاغل استفاده می کنند و این مبلغ باید به حداقل حقوق آنها اضافه شود.

پایه سنوات

پایه سنوات

تفاوت بازخرید و استعفا:

بازخرید و استعفا هر دو به معنای پایان همکاری میان کارمند یا کارگر با کارفرما یا اداره مطبوع است.

 • استعفا معنای انصراف از کار را می دهد.
 • بازخرید به معنی قطع همکاری و دریافت قیمت سال های خدمت به کارمندان است.
 • بازخرید اختصاص به کارمندان دولتی دارد.
 • استعفا مربوط به هر کارگر یا کارفرمایی است که در شرکت، مؤسسه یا … مشغول به کار است.

سنوات برای چه کسانی قابل استفاده است:

کسانی که در شرکت‌ها یا موسسات مشغول به کار هستند به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1- کسانی که دارای قرارداد رسمی هستند.

2- آن‌هایی که به صورت غیر رسمی فعالیت می‌کنند.

تا قبل از سال 1392 میان این دسته افراد در شرکت‌ها و مؤسسات تفاوت زیادی وجود داشت؛ ولی مطابق قانون کار از سال ۱۳۹۲ کارفرمایان نباید هیچ تفاوتی میان آنها قائل شوند. از این تاریخ به بعد محاسبه پایه سنوات خدمت در زمان بازخرید سنوات برای هر دو گروه به یک میزان و با شرایط یکسان است.

چه کسانی مشمول دریافت و پرداخت سنوات هستند؟

از نظر بعضی از کارفرمایان تنها کارگرانی که سابقه بیش از یک سال سابقه کار دارند، یا کارگرانی که کار خود را ترک نکرده‌اند تنها مجاز به دریافت حق سنوات هستند. اما باید بدانید حق سنوات به همه کارگران و کارمندان تعلق گرفته و کلیه کارفرمایان مسئول محاسبه و پرداخت آن هستند.

خدمات مالیاتی

بهترین زمان بازخرید سنوات:

هر کارگری که وارد شرکت یا موسسه می‌شود باید با او قرارداد بسته ‌شود. مطابق آیین‌نامه و بندهای این قرارداد، کارگر و کارفرما هر دو کلیه بندهای آن را امضا می کنند. اما گاهی شرایطی پیش می‌آید که قبل از به پایان رسیدن زمان قرارداد باید آن را فسخ کنند. این اتفاق می‌تواند در یکی از این حالت‌های زیر روی دهد. در صورت پیش آمدن هر یک از این موارد بازخرید سنوات انجام می‌شود:

 • استعفای کارگر
 • فسخ قرارداد
 • بازنشستگی
 • فوت کارگر
 • از کار افتادگی

زمان پرداخت حق سنوات:

حق سنوات یا همان مزایای پایان کار، مبلغی است که به میزان پایه حقوق کارگر از سوی کارفرما پرداخت می‌شود. زمان پرداخت حق سنوات به تصمیم کارفرما بستگی دارد:

کارفرما می‌تواند سنوات را در پایان هر سال، همراه با عیدی و پاداش حق سنوات کارگران را پرداخت نماید.

به صورت کلی و هنگام خاتمه قرارداد سنوات را به صورت یکجا پرداخت کند. در این روش پرداختی های پایان سال کارمندان به صورت علی الحساب بوده و حکم بدهی کارفرما به کارگران را دارد.

زمان پرداخت حق سنوات

زمان پرداخت حق سنوات

حق سنوات روزانه سال 1400:

باید بدانید در ابتدای هر سال ضمن افزایش پایه حقوق، مبلغ پایه سنوات کارگران نیز افزایش پیدا کرده و این اضافه مبلغ سنوات به حقوق آنها اضافه می‌شود.

حق سنوات در سال ۱۴۰۰ به صورت روزانه 46,666 ریال تعیین شده است و کارگرانی که بیشتر از یک سال سابقه کار دارند، ضمن افزایش ۳۳ درصدی حقوق در سال، روزانه مبلغ ۴۶,۶۶۶ ریال به حقوق پایه آنها افزوده می‌شود. این مبلغ به صورت ماهانه معادل ۱۴۰ هزار تومان می‌شود.

معیار تشخیص پایه سنوات:

باید بدانید مبلغ پایه سنوات اداره کار و تعاون است که به صورت سالانه مبلغ سنوات را مشخص می‌کند. باید بدانید نرخ پایه سنوات در هر سال با سال قبل متفاوت است و مطابق معیارهای وزارت کار تعیین می شود.

شرکت‌ها و کارگاه‌های موظف به پرداخت حق سنوات

شرکت ها و سازمان هایی که شرایط زیر را دارند باید حق سنوات کارگران خود را به صورت سالانه محاسبه کرده و آن را به کارگران خود بپردازند:

کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل را دارند.

کارگاه‌هایی که شامل قانون کار هستند.

حسابداری اشخاص

محاسبه سنوات در سال ۱۴۰۰

برای محاسبه سنوات سال کارگران باید این کارها را انجام دهید:

 • حقوق پایه را در تعداد روزهای کاری در طول یک سال ضرب کنید.
 • عدد به دست آمده را بر تعداد روزهای سال ۳۶۵ روز تقسیم کنید.
 • عدد به دست آمده میزان سنوات پایان خدمت فرد است.
 • در صورت داشتن ذخیره سنوات، آن را نیز باید به آن اضافه کرده تا بتواند مبلغ سنوات را محاسبه کنید.

با 3 شیوه بازخرید سنوات آشنا شوید:

بازخرید کارمندان دولت به 3 صورت امکان پذیر است:

 1. بازخرید به درخواست کارمندان، در صورت موافقت دولت با پرداخت هزینه سابقه سال های خدمت حق سنوات به او پرداخت می شود.
 2. بازخرید به اختیار دولت، در صورتی که در ارزیابی کارمند نتایج ضعیفی از او مشاهده کنند و از سوی دیگر به خاطر عدم شرایط بازنشستگی امکان بازنشسته شدن وجود نداشته باشد دولت به صوت بازخرید خدمت شخص را از ادامه کار معاف می کند.
 3. بازخرید به عنوان نوعی مجازات انضباطی، در صورتی که کارمند زن سابقه کمتر از 20 سال داشته باشد و کارمندان مرد کمتر از 25 سال باشد و دچار تخلفات اداری شوند بازخرید خدمت نوعی مجازات انضباطی برای آنها خواهد بود.

بازخرید سنوات در صورت بازنشستگی:

کسانی که در واحدهایی که تحت نظارت و قانون ادره کار هستند، در صورت بازنشسته شدن، یا پایان یافتن مدت قرارداد باید برای هر سال خدمت بر اساس آخرین حقوق دریافتی حق سنوات دریافت کنند. در صورتی که فرد بازنشسته دوباره دعوت به کار شود باز هم مانند سایر کارگران است و سنوات خدمت بهره‌مند می‌شود.

بازخرید سنوات

بازخرید سنوات

چگونگی تقاضای کارمند برای بازخرید سنوات

کسانی که به صورت رسمی یا غیررسمی در مؤسسات یا شرکت‌ها مشغول به کار هستند، اگر خودشان مایل باشند از کار انصراف دهند؛ تنها در صوتی که دارای یکی از این شرایط باشند، شرکت یا نهاد مربوطه با بازخرید سنوات آنها موافقت می‌کند:

اگر کارگر مشمول قانون کار نباشد.

یا به سن بازنشستگی نرسیده باشد.

شرایط انجام بازخرید سنوات

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی در صورتی که کارمندانشان یکی از این شرایط را داشته باشند می‌توانند آنها را بازنشسته اعلام کند:

 • برای مشاغل غیر تخصصی باید کارمند حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت داشته باشد.
 • در مشاغل تخصصی ۳۵ سال سابقه خدمت داشته باشد.
 • دارای حداقل ۶۰ سال سن باشد با ۲۵ سال سابقه خدمت باید در این صورت معیار محاسبه سنوات بازنشستگی ۲۵ روز از حقوق خواهد بود، حداقل سابقه کار برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور جانبازان و معلولان پنج سال کمتر است و این شرایط سنی برای خانم‌ها در نظر گفته نمی شود.
 • سقف سنی کارمندان مشاغل تخصصی 70 سال است و کارمندان مشاغل تخصصی با سابقه کمتر از 25 سال باید تا رسیدن به سن خدمت 25 ساله به فعالیت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بازخرید سنوات برای آنها انجام می شود.

چگونگی محاسبه مرخصی در بازخرید سنوات:

مطابق قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی هر شخصی در طول یک سال کاری اجازه دارد که ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کرده تا به سال بعد منتقل شود. مبنای محاسبه ذخیره مرخصی استفاده نشده مطابق قانون، حداقل یک ماه از سال است که آن هم بر اساس آخرین حکم حقوقی فرد است. آیتم‌های این حکم شامل حق خواربار، حق اولاد، حق مسکن، پاداش و غیره است.

به طور مثال از کارفرما درخواست می‌کند که در طول سال از مشخصه‌های خود کمتر استفاده کند تا شرایط کاری بهتری پیدا کرده و بعد از آن در سال آینده مرخصی‌ها استفاده کنند.

مشاور مالی

پرداخت مالیات حق سنوات:

حق سنوات حتی در صورتی که به صوت یکجا به کارمندان پرداخت شود مشمول مالیات نخواهد بود. جالب است بدانید، اگر پس از دریافت حق سنوات کارمند یا کارگر قصد ادامه همکاری را داشته باشند این مبلغ مشمول مالیات خواهد شد.

حق سنوات به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد:

در گذشته قانونی وجود داشت که کارفرما می‌توانست سنوات کارگری که محل کار خود را ترک کرده پرداخت نکنند، اما در حال حاضر این قانون از بین رفته و مطابق قوانین جدید پرداخت حق سنوات به کلیه کارگران اجباری است. اما با این وجود شورای عالی کار پایه و سنوات خدمت را از این گروه محروم کرده است:

کسانی که دارای مشاغل فصلی هستند مانند دانشجویان یا دانش آموزان که مشاغل موقت تابستانی دارند.

پرداخت سنوات کارگران غیر رسمی:

همان طور که گفته شد از سال 1392 همه کارگران رسمی و غیر رسمی باید پایه سنوات را دریافت کنند.

 • محاسبه سنوات کارگرانی که کمتر از یک سال سابقه کار دارند، به اندازه یک ماه پایه حقوق است.
 • پرداخت سنوات کارگرانی با سابقه کاری کمتر از یک سال به اندازه کارکرد روزهای کاری شان خواهد بود.
 • کارگرانی که با قرارداد پیمانی کار می کنند نیز مجار به دریافت سنوات هستند و عوض شدن مدیران هیچ تأثیری بر دریافت سنوات آنها ندارد.
 • کارمندان ساعتی به اندازه کارکردی که دارند، باید سنوات دریافت کنند. این میزان براساس میانگین دریافتی آنها در آخرین 90 روز کاری قابل محاسبه است.
سنوات کارگران

سنوات کارگران

سؤالات متداول

 1. مزایای مستمر در سنوات یعنی چه؟

  مزایایی که در چند ماه متوالی و به صورت دائمی به کارگر پرداخت می‌شود مزایای مستمر نامیده می‌شود.

 2. در چه صورتی قرارداد کار خاتمه پیدا کرده و کارفرما باید سنوات را بپردازد؟

  اگر کارگر یا کارمند بازنشسته شود، از کار افتاده شود یا به طور موجه از کار اخراج شود باید سنوات برایش محاسبه و پرداخت شود.

 3. سنوات به کارگران و کارمندان غیررسمی تعلق می‌گیرد؟

  تا قبل از سال ۱۳۹۲ تنها به کارگران رسمی سنوات تعلق می گرفت ولی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه از کارفرمایان خواسته به تمام کارگران رسمی و غیررسمی سنوات بپردازند.

 4. در صورت عدم پرداخت پایه سنوات کارگران چه کاری می توانند انجام دهند؟

  در صورتی که کارفرما از پرداخت سنوات خودداری کند، کارگران می‌توانند به اداره کار شکایت کنند.

 5. آیا پرداخت حق سنوات اجباری است؟

  پرداخت حق سنوات جزو حقوق اجباری کارگران است و کارفرمایان موظف به پرداخت آن هستند.

 6. ارتباط پرداخت سنوات با مدت قرارداد چیست؟

  پرداخت سنوات هیچ ارتباطی با مدت قرارداد ندارد و کارگر براساس سابقه کار سنوات را دریافت می کند.

 7. بازخرید سنوات چیست؟

  بازخرید سنوات مربوط به کارکنانی است که می خواهند زودتر از موعد خاتمه خدمت خود از کار برکنار شوند. در این صورت درخواست بازخرید سنوات را به کارفرما داده و در صورت تأیید کارفرما سنوات خود را دریافت می کنند.

موسسه مشاوران شما را به خواندن مقاله انواع شرکت های تعاونی دعوت می نماید.

جهت برخورداری از مشاور تلفنی مالیاتی می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

رای شما به این مطلب

میانگین امتیازات 2.3 / 5. تعداد آرا: 3

از اینکه این مطلب مفید نبود عذرخواهی میکنیم

اجازه بدهید ما این مطلب را مفیدتر کنیم!

لطفا نظر خود را در بهبود این مطلب با ما در میان بگذارید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *