مقالات مالیاتی

بخشنامه معافیت مالیاتی

بخشنامه معافیت مالیاتی

سازمان امور مالیاتی، پیشتر در بخشنامه ای میزان معافیت حقوق سالانه و نیز نرخ مالیات بر درآمد را برای سال 98 اعلام کرده بود.

بند الف، تبصره 6 قانون بودجه سال 98، به این موارد می پردازد.

بر اساس قانون معافیت حقوق سالانه، موارد زیر قابل توجه است:

  1. سقف معافیت در مورد ماده 84 قانون مالیات های مستقیم که در 1366/1/14 تصویب شده است و با در نظر گرفتن اصلاحات بعدی آن، در سال 98 تبدیل به مبلغ 33 میلیون تومان گشته است.
  2. در مورد کارکنان دولتی و غیر دولتی در صورتی که کل درآمد آن ها که شامل حقوق، مزایا و کارانه می باشد، یک و نیم برابر سقف معافیت ذکر شده باشد، مشمول سالانه ده درصد مالیات می گردد و اگر نسبت اضافه بر سقف معافیت، 1 و نیم تا 2 و نیم برابر باشد 15 درصد، 2 و نیم تا 4 برابر باشد 20 درصد ، 4 برابر تا 6 برابر باشد 25 درصد و اگر 6 برابر باشد 35 درصد است.
  3. ماده 5 قانون، اصلاحاتی در مورد حقوق افراد شاغل و بازنشسته هیات علمی آموزشگاه های عالی و دانشگاه انجام داده و در تاریخ 1368/12/16 به تصویب رسیده و اصلاحات بعدی نیز داشته است. با توجه به این قانون و اصلاحات بعدی آن و با رعایت معافیت های تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم، حقوق اعضای شاغل و بازنشسته هیات علمی آموزشگاه های عالی و دانشگاه ها، در سال 98 مشمول پرداخت 10 درصد مالیات می شود.
  4. در مورد پایه حقوقی اعضای رسمی هیات علمی بازنشسته و یا شاغل در آموزشگاه های عالی و دانشگاه ها، ماده 5 قانون اصلاحاتی اعمال کرده است. بر اساس این قانون و نیز با رعایت معافیت های قانون مالیات مستقیم، از حقوق اعضای گفته شده حداکثر 10 درصد به عنوان مالیات کسر می شود.

بند الف تبصره 6 قانون مذکور، کارانه را خارج از موارد مربوط به حقوق اعضای هیات علمی می داند پس کارانه با نرخ 10 درصد مالیات محاسبه نمی شود بلکه بسته به میزانی که حقوق و مزایای فرد نرخ پلکانی را شامل می شود، کارانه با نرخ های بعدی مشمول مالیات می گردد که می تواند 20، 25 یا 30 درصد باشد.

قابل توجه است که طبق ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، ابتدا معافیت به حقوق و مزایای اعضای نامبرده اعمال شده، اگر معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فرد باشد، مازاد این معافیت به کارانه اعمال می شود.

  1. در تبصره های 1 و 2 مربوط به ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مواردی استثنا شده است. با در نظر گرفتن این استثناها و اصلاحات بعدی، همه احکام صادر شده در تبصره های یک و دو واحد 5 قانون اصلاح ماده 86 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مطابق مقررات تبصره های فوق در سال 98 نیز اجرا خواهد شد.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات دفاع از جرائم مالیاتی می باشد.

محاسبه مالیات حقوق

محاسبه مالیات حقوق

نرخ مالیات بر درآمد سالانه که برای حقوق، موضوع بند 2 گفته شده به شرح زیر است:

 

درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق (ریال) نرخ معاف
از تا نسبت مازاد
1 330.000.000 معاف
330.000.001 825.000.000 330.000.000 %10
825.000.001 1.155.000.000 825.000.000 %15
1.155.000.001 1.650.000.000 1.155.000.000 %20
1.650.000.001 2.310.000.000 1.650.000.000 %25
نسبت مازاد 2.310.000.000 %35

 

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله مالیات خریداران سکه را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انواع مشاوره مالیات می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *