مقالات ثبت شرکتها

چگونه شرکت تعاونی تاسیس کنیم

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی از جمله شرکت هایی می باشد که بین اشخاص حقیقی برای انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع در جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از راه همکاری با رعایت مسائل قانونی تشکیل می شود. شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد و این اساسنامه به وسیله وزارت تعاون مشخص می شود و در اختیار قرار می گیرد. قبل از ثبت شرکت تعاونی، می بایست ابتدا از وزارت خانه تعاون، موافقت نامه تشکیل دریافت کنید و شرکت را به ثبت برسانید.

در اساسنامه شرکت باید، نام با ذکر کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه، عملیات، مدت، مرکز اصلی، نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به اعضاء، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه، حداقل و حداکثر اعضاء نسبت به سرمایه، فرصت اشتغال، نوع فعالیت و… قید شود. شرکت های تعاونی هم مانند شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند و دارایی به صورت مجزا و مستقل از دارایی اعضاء می باشد.

بر اساس ماده 23 قانون تعاونی، مسئولیت اعضاء در برابر بدهی محدود به سهمشان می باشد، مگر اینکه در قرارداد غیر از این مورد ذکر شده باشد.

ثبت شرکت

انواع شرکت تعاونی از نظر نوع فعالیت:

از نظر نوع فعالیت این شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند:

شرکت تعاونی تولید:

این شرکت برای اشتغال اعضاء در مورد انجام امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و… تشکیل می شود.

شرکت تعاونی توزیع:

این شرکت برای انجام امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و دیگر نیازمندی های اعضاء تشکیل می شود.

انواع شرکت های تعاونی از نظر عضویت:

شرکت های تعاونی از نظر عضویت به دو دسته تقسیم می شوند:

شرکت تعاونی عام:

عضویت در این نوع شرکت برای عموم آزاد می باشد و موسسین شرکت تامین قسمتی از سرمایه اولیه می بایست که سهام شرکت را به عموم عرضه کنند.

شرکت تعاونی خاص:

این شرکت برای گروه خاصی مانند: کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و از این قبیل تشکیل می شود و متقاضیان واجد شرایط می توانند در این شرکت عضو شوند.

اهداف شرکت های تعاونی

اهداف شرکت های تعاونی

اهداف شرکت های تعاونی:

بر اساس ماده 1 قانون تجارت، اهداف شرکت های تعاونی به شرح ذیل می باشد:

 • ایجاد، تامین شرایط و امکانات کار برای رسیدن به اشتغال.
 • در اختیار قرار دادن وسایل کار لازم برای افرادی که قادر به انجام کار می باشند.
 • جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت به دست افراد و گروه خاص، به منظور اجرای عدالت اجتماعی.
 • دولت دیگر کارفرمای مطلق نمی باشد.
 • مدیریت، سرمایه و منابع در اختیار نیروی کار قرار می گیرد و باعث بهره برداری بهتر از آن می شود.
 • از انحصار، احتکار، تورم و ضرر رسیدن به دیگران جلوگیری می شود.
 • باعث توسعه و تحکیم مشارکت بین مردم می شود.

حسابداری شرکت تعاونی

انوع شرکت های تعاونی:

 • شرکت تعاونی تولید محصولات صنعتی وکشاورزی
 • شرکت تعاونی توزیع و فروش محصولات
 • شرکت تعاونی وام و اعتبار
 • شرکت تعاونی ساختمان مسکن
 • شرکت تعاونی مصرف
 • شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات
 • شرکت تعاونی نمایندگی کارخانجات و موسسات تولیدی
انوع شرکت های تعاونی

انوع شرکت های تعاونی

ارکان شرکت تعاونی و شرایط اداره آن:

 شرکت تعاونی دارای سه رکن، مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس می باشد:

مجمع عمومی شرکت تعاونی:

مجمع عمومی همان اعضاء و یا نمایندگان می باشند و دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود.

وظایف این مجمع شامل، انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان، رسیدگی به ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش های مالی و تصویب بودجه سالیانه و تعیین سیاست ها و خط مشی شرکت، تصمیم گیری در مورد  افزایش یا کاهش سرمایه و انحلال شرکت می باشد.

هیات مدیره شرکت تعاونی:

هیات مدیره این شرکت ها، حداقل 3 و حداکثر 7 نفر از میان اعضاء شرکت می باشد وآن ها مسئول اداره امور تعاونی می باشند.

وظایف آن ها شامل، اجرای مفاد اساسنامه، اجرای تصمیمات مجمع عمومی، تهیه صورت ها و گزارش های مالی برای ارائه به مجمع عمومی، دعوت از مجامع عمومی و نظارت بر امور جاری و فعالیت های تعاونی، عزل، نصب و قبول استعفای مدیر عامل می باشد.

بازرس و یا بازرسان:

بازرس به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می شود و نظارت بر عملکرد هیات مدیره و اجرای تصمیمات مجمع و اساسنامه از مسئولیت آنها می باشد.

علاوه بر آن می بایست که از روند درست گزارشات مالی، تهیه و تنظیم صورت های مالی اطمینان داشته باشند و این گزارشات را به مجمع عمومی سالانه ارائه دهند. همچنین به شکایات بر علیه شرایط مدیریت و عملکرد هیات مدیره نیز رسیدگی می کنند.

ثبت تغییرات شرکت

مقررات عمومی شرکت های تعاونی:

 • یک سوم سرمایه باید نقدا پرداخت شود.
 • باید توسط هیات موسس، دو سوم سهام خریداری شود.
 • سهام شرکت تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم می باشد و ارزش آن باید نقدا پرداخت شود.
 • هر شریک در مجمع عمومی شرکت تعاونی دارای یک رای می باشد.
 • شرکت تعاونی را هیات مدیره اداره می کند و این هیات مدیره نیز بر اساس قانون تجارت وشرکت تعاونی و اساس نامه شرکت انتخاب می شوند.
شرایط ثبت شرکت تعاونی

شرایط ثبت شرکت تعاونی

شرایط ثبت شرکت تعاونی:

شرکت تعاونی باید از نظر قانونی به ثبت رسیده باشد و هیات مدیره باید بعد از اعلام قبول شدن در مدت زمان یک ماه از تاریخ برگزاری جلسه اولین مجمع عمومی عادی، نسبت به ثبت تعاونی اقدام کند. ثبت شرکت باعث رسمیت آن برای اعضاء و اطلاع از وضعیت شرکت برای کسانی که می خواهند با شرکت وارد معامله بشوند، می باشد.

شرایط عضویت انواع شرکت های تعاونی:

بر اساس ماده 9 قانون بخش تعاونی، شرایط عضویت به شرح ذیل می باشد:

 • تابعیت ایرانی
 • عدم ممنوعیت قانونی، حجر و ورشکستگی به تقصیر
 • عدم سابقه اختلاس، کلاهبرداری و رشوه گرفتن
 • درخواست کتبی برای عضویت و تعهد رعایت مقررات تعاونی
 • عدم عضویت در تعاونی مشابه

خدمات مالیاتی و حسابداری

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی:

برای ثبت یک شرکت تعاونی می بایست که مدارک ذیل را ارائه دهید:

 • اساسنامه تصویب شده در اولین مجمع عمومی عادی در 4 نسخه
 • مجوز اداره تعاون
 • دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
 • صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی برای تصویب اساس نامه و انتخاب اولین هیات مدیره، بازرس و بازرسان در 3 نسخه
 • رسید پرداخت سرمایه شرکت بر طبق اساس نامه به صندوق تعادون در 3 نسخه
 • لیست اسامی به همراه مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس و یا بازرسان
 • لیست اسامی به همراه امضاء حاضرین اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
 • صورت جلسه اولین هیات مدیره به منظور انتخاب رئیس، نائب رئیس، منشی هیات مدیره، انتخاب مدیر عامل و مشخص شدن صاحبان امضای مجاز
 • لیست و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره، بازرسان و مدیر عامل
 • صدور مجوز ثبت شرکت تعاونی به وسیله اداره کل و یا ادارات تعاون شهرستان مربوطه

موسسه مشاوران شما را به خواندن مقاله قانون چگونه شرکت بازرگانی تاسیس کنیم دعوت می نماید.

جهت برخورداری از مشاوره مالیاتی می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

رای شما به این مطلب

میانگین امتیازات 0 / 5. تعداد آرا: 0

از اینکه این مطلب مفید نبود عذرخواهی میکنیم

اجازه بدهید ما این مطلب را مفیدتر کنیم!

لطفا نظر خود را در بهبود این مطلب با ما در میان بگذارید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *