مقالات ثبت شرکتها

سرمایه ثبتی چیست

سرمایه ثبتی

مهم ترین ضرورت برای راه‌اندازی هر شرکت تجاری یا کسب و کار اقتصادی، سرمایه است. سرمایه ثبتی شرکت نیز شروعی برای تجارت سودمند است. تا پایان همراهمان باشید تا از زوایای مختلف سرمایه ثبتی شرکت را ارزیابی کنیم.

تعریف سرمایه ثبتی:

سرمایه مهم‌ترین رکن تجارت و وسیله‌ای برای کسب سود و منفعت بیشتر است. تا وقتی شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی و صاحبان کسب و کار و سرمایه نداشته باشند، نمی‌توانند از انجام فعالیت‌های اقتصادی خود سود ببرند و درآمد داشته باشند. برای ثبت شرکت باید سرمایه آن به حداقل‌هایی که قانون تعیین کرده برسد. سرمایه عددی است که سهامداران هنگام تأسیس شرکت به عنوان آورده به شرکت تزریق می‌کنند و این رقم باید در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود.

سرمایه تنها آورده نقدی نیست و می‌تواند شامل تجهیزات و مواد اولیه یا هر چیز دیگری باشد. مهم است که میزان سرمایه‌ها در اساسنامه شرکت قید شود.

خدمات مالیاتی

6 کار لازم برای ثبت شرکت:

 1. اولین کار برای ثبت شرکت، تعیین نام آن بر اساس قواعد قوانین و اصول ثبت شرکت‌هاست.
 2. قدم دوم تعیین نوع شرکت است.
 3. سومین کار مشخص کردن تعداد شرکا است.
 4. در قدم چهارم باید محل و آدرس شرکت‌ها را مشخص نمایید.
 5. تعیین میزان سرمایه اولیه شرکت نیز برای ثبت آن اهمیت زیادی دارد.
 6. اساسنامه نیز باید هنگام ثبت شرکت در موجود باشد.

اهمیت سرمایه برای ثبت شرکت:

تا زمانی که سرمایه اولیه‌ای برای راه‌اندازی کسب و کار نداشته باشید اجازه ثبت شرکت را ندارید. یکی از مهم‌ترین ارکان برای ثبت، شرکت مشخص کردن میزان سرمایه ثبتی است. تفاوت اصلی که تعیین کننده نوع شرکت‌ها است، همین میزان سرمایه اولیه هنگام ثبت آن است.

این که سرمایه ثبتی چگونه تأمین شده است، از حساب‌های شخصی، مشارکتی یا صندوق‌های دولتی تأمین شده باشد، و این که میزان تأمین سرمایه تعهد شده تا چه سقفی باشد و تا چه مبلغی از آن پرداخت شده باشد، عوامل مهمی است که تعیین کننده نوع شرکت است.

اهمیت سرمایه

اهمیت سرمایه

فرق سرمایه و دارایی چیست:

سرمایه همان رقمی است که هنگام ثبت شرکت مشخص می‌شود. اما دارایی‌های شرکت می‌تواند تغییر کند. به‌طور مثال شرکتی با سرمایه یک میلیون تومان شروع به کار می‌کند اما پس از مدتی فعالیت اقتصادی، میزان دارایی‌های آن شرکت خیلی بیشتر از رقم اولیه سرمایه خواهد شد، اما سرمایه اولیه همچنان همان یک میلیون تومان است ولی دارایی شرکت پس از چندسال به چندین میلیون می‌رسد. دارایی‌های شرکت می‌تواند شامل وجوه نقد، مطالبات اشخاص، اموال منقول و غیرمنقول، مشهود و نامشهود باشد.

از افزایش سرمایه ثبت شرکت چه می دانید:

همانطور که گفته شد سرمایه آورده‌های شرکت است که در زمان تأسیس شرکت در اداره ثبت شرکت مشخص شده، افزایش سرمایه روال مشخصی دارد تا به مبلغ اولیه سرمایه شرکت، رقم جدید افزوده شود. افزایش سرمایه در واقع نوعی افزایش آورده‌های شرکت است که از راه‌های مختلفی امکان پذیر است.

4 روش افزایش سرمایه شرکت:

برای افزایش سرمایه شرکت از چهار روش می‌توان استفاده کرد:

 1. افزایش سرمایه به وسیله آورده‌های نقدی و مطالبات حال شده
 2. افزایش سرمایه به وسیله سود انباشته یا اندوخته قانونی
 3. افزایش سرمایه به وسیله ارزیابی مجدد دارایی‌های شرکت
 4. افزایش سرمایه به وسیله صرف سهام یا سلب حق تقدم

خدمات مالی و حسابداری

6 قدم برای افزایش سرمایه شرکت:

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت باید به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کنید، لازم است باید قبل از آن مراحلی را طی کرده باشید.

 1. برای افزایش سرمایه شرکت، مدیر یا هیئت مدیره درخواست باید با درخواست یا پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت موافقت کرده و آن را تصویب کنند.
 2. قدم بعد، بررسی شرایط افزایش سرمایه توسط حسابرس است. حسابرس در صورت عدم وجود مشکل افزایش سرمایه باید آن را تأیید کند، در این مرحله ممکن است با تمام یا بخشی از افزایش سرمایه موافقت کند.
 3. قدم بعد تهیه مدارک و مستندات لازم برای افزایش سرمایه و ارسال آن به اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس است.
 4. سازمان بورس با بررسی مدارک و در صورت عدم وجود مشکل، صحت آن را تأیید می‌کند. البته ممکن است این اداره با تمام یا بخشی از افزایش سرمایه موافقت کند.
 5. پس از تأیید سازمان بورس، اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه بر روی سایت قرار می‌گیرد.
 6. پس از مشخص شدن تاریخ مجمع فوق العاده و برگزاری آن است که در مورد میزان افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره تصمیم گرفته می‌شود.

بهترین راه برای افزایش سرمایه شرکت:

افزایش سرمایه شرکت بستگی مستقیم به تعیین سرمایه اولیه آن دارد. با توجه به سیستم تأمین اولیه سرمایه ثبتی شرکت، باید تصمیم بگیرید که قصد دارید در بلندمدت یا کوتاه مدت سرمایه را افزایش دهید. بهترین شیوه افزایش سرمایه شرکت، آورده نقدی بدون بهره است که باعث توسعه شرکت می‌شود. در هر حال از هر روشی که برای افزایش سرمایه استفاده می‌کنید بهتر است بازدهی آن را در بلندمدت بررسی کنید.

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه

سرمایه نقدی یا غیرنقدی چیست:

سرمایه نقدی وجه رایج کشور و پول نقدی است که وارد شرکت می‌شود. زمانی که شرکت قصد اقدامات زیربنایی مانند افزایش فضای شرکت، یا تغییر ماهیت و ساختار شرکت را داشته باشد نیازمند سرمایه نقدی است. برای تأمین سرمایه نقدی شرکت دو راه وجود دارد:

1- از طریق وام گرفتن

2- به شیوه فروش سهام به سهامداران

از آنجا برای بازپرداخت وام علاوه بر مبلغ اصلی باید سود بپردازید، بهترین راه افزایش سرمایه استفاده از فروش سهام شرکت است.

از سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی چه می دانید:

اندوخته قانونی هیئت مدیره را ملزم می‌کند که صدی ۵ از خالص شرکت را برای اندوخته قانونی کنار بگذارند. اندوخته قانونی باید در یک حساب خصوصی به همین نام نگهداری شود. تا زمانی که اندوخته قانونی به حد یک دهم سرمایه اصلی شرکت نرسد، باید آن را افزایش داد.

اندوخته قانونی یکی از موارد لازم و ضروری برای هر شرکت است تا اگر شرکت دچار زیان شد با این پول بتواند ضرر و زیان به وجود آمده را جبران کند. اندوخته قانونی مخصوصاً در کشورهای اروپایی اهمیت زیادی دارد.

سرمایه در گردش چیست:

سرمایه در گردش بخشی از دارایی‌های جاری است که از منابع مالی بلندمدت تأمین شده باشد. در واقع این نوع سرمایه شاخصی برای تشخیص درجه نقدینگی و عدم اعسار شرکت است.

حسابداری شرکت ها

سرمایه ثابت چیست:

سرمایه ثابت بیشتر در اقتصاد مارکسیستی معنا و مفهوم دارد. سرمایه ثابت، بخشی از سرمایه که برای خرید وسایل تولید، ابزار کار، مواد خام و غیر صرف می‌شود سرمایه ثابت نامیده می‌شود.

سرمایه ثابت بیشتر از ارزش خود، توانایی افزودن به ارزش محصول را ندارد، سرمایه ثابت به دو بخش سرمایه سیار و سرمایه مستقر تقسیم می‌شود:

از سرمایه مستقر چه می دانید:

لوازم و وسایل سرمایه‌ای که عمر طولانی‌تری داشته دارند و در فرآیند تولید پایدارتر هستند، نوعی سرمایه مستقر است که به تناسب عمر و دوام آن تعریف می‌شود. تجهیزات ساختمانی، ماشین آلات، تأسیسات و غیره سرمایه مستقر هستند.

با سرمایه متغیر بیشتر آشنا شوید:

سرمایه متغیر بخشی از سرمایه است که توسط نیروی کار و در فرآیند تولید ایجاد می‌شود. لازم است بدانید سرمایه متغیر فقط به وسیله نیروی کار ایجاد می‌شود.

با سرمایه ثبتی شرکت سهامی خاص آشنا شوید:

همانطور که شرکت سهامی خاص از نامش پیدا است، شرکتی است که سرمایه آن به وسیله سهام تأمین می‌شود. برای ثبت سرمایه شرکت، باید سهام را به تعداد مشخصی تقسیم بندی کنید. لازم است بدانید محدودیتی برای تقسیم بندی سهام وجود ندارد.

حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که می‌تواند به صورت نقدی یا غیرنقدی باشد. مطابق قوانین شرکت سهامی خاص باید ۳۵ درصد مبلغ ۱۰۰ هزار تومان را در بانک واریز نماید. گواهی این پرداخت هنگام ثبت شرکت سهامی خاص باید به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده شود.

سرمایه ثابت

سرمایه ثابت

از سرمایه ثبتی شرکت سهامی عام چه می دانید:

شرکت سهامی عام نیز مثل شرکت سهامی خاص، با فروش سهام به مردم است که سرمایه خود را تأمین می‌کند.

تفاوت این شرکت با سهامی خاص در میزان سرمایه اولیه است. در شرکت سهامی عام این میزان از ۵ میلیون ریال نباید کمتر باشد.

مانند شرکت سهامی خاص این سرمایه می‌تواند به صورت آورده نقدی یا غیرنقدی باشد.

۳۵ درصد سرمایه ثبتی باید در زمان تأسیس شرکت پرداخت شود و مابقی به صورت تعهد به گردن سهام‌داران باقی می‌ماند، لازم است بدانید اگر سرمایه شرکت غیرنقدی باشد باید همه آن مبلغ را در زمان تأسیس تأدیه نمایید.

سرمایه ثبتی شرکت با مسئولیت محدود:

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود می‌توانید بدون هیچ گونه سرمایه اقدام به ثبت نمایید. معمولاً دو یا چند نفر به عنوان هیئت مؤسس، اقدام به ثبت شرکت می‌کنند. در شرکت با مسئولیت محدود هرکدام از شرکاء محدود به سهم الشرکه آن‌ها می‌شود. مسئولیت هر کدام از شرکا محدود به میزان سرمایه آن‌ها می‌شود. مسئولیت هر کدام از شرکا در قبال بدهی‌های شرکت، به میزان سرمایه‌ای است که آورده‌اند.

تفاوت این شرکت با دو نوع قبلی در تأمین سرمایه اولیه است که در همان زمان تأسیس باید تمام سرمایه نقدی و غیر نقدی به صورت کامل تأدیه شود.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت نسبی:

شرکت نسبی هر کدام از اعضا به نسبت سرمایه‌ای که تأمین کرده‌اند مسئول بدهی‌های شرکت هستند. برای این شرکت نیز حداقل سرمایه ثبتی اولیه مشخص نشده است.

خدمات حسابرسی

حداقل سرمایه ثبتی برای شرکت تضامنی:

شرکت‌های تضامنی برای انجام امور تجاری تشکیل می‌شود. دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی اقدام به ثبت شرکت می‌کنند.

این شرکت با هر میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی می‌تواند تشکیل شود، لازم است بدانید سرمایه ثبتی اولیه چه نقدی و چه غیرنقدی باید به‌طور کامل پرداخت شود. در این نوع شرکت هر کدام از اعضا و اشخاص حقیقی در برابر بدهی‌های آن مسئول هستند.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تعاونی:

ماهیت شرکت تعاونی، کمک به تولید و فروش کالا و محصولات است. شرکت‌های تعاونی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود که جهت رفع نیازمندی‌های مشترک، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اقدام به تشکیل شرکت تعاونی می‌کنند. شرکت تعاونی می‌تواند به صورت عام یا خاص باشد.

سرمایه ثبتی شرکت تعاونی عام 100 میلیون ریال است. برای شرکت تعاونی خاص این مبلغ 10 میلیون ریال است که هنگام ثبت باید حداقل یک سوم آن را تأدیه نمایید. آورده غیر نقدی هم باید به صورت کامل تأدیه شود.

حداقل سرمایه برای شرکت مختلط سهامی:

این شرکت‌ها همان طور که اسمش پیدا است، به صورت مختلط است و ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است. این نوع شرکت بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.

مطابق قانون برای ثبت این شرکت هیچ محدودیتی وجود ندارد اما باید هنگام ثبت باید یک سوم سرمایه به صورت نقدی پرداخت شود. در صورت ورشکستگی هیچ یک از شرکا ضامن انحلال شرکت نخواهند بود.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سؤالات متداول سرمایه ثبتی:

 1. هزینه افزایش سرمایه شرکت چقدر است؟

  خوب است بدانید هزینه افزایش سرمایه شرکت ۹۰۰ هزار تومان است که هزینه باطل کردن تمبر را هم باید در نظر داشته باشید.

 2. برای افزایش سرمایه شرکت چند روز زمان لازم است؟

  پس از انجام تمام مراحلی که گفته شد در اداره ثبت شرکت‌ها 24 روز زمان برای پذیرش درخواست زمان نیاز است.

 3. برای اندوخته قانونی چه میزان از سود شرکت را باید در نظر گرفت؟

  5 درصد از سود خالص شرکت باید برای اندوختعه قانونی در نظر گرفته شود.

 4. حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص چند نفر است؟

  شرکت سهامی خاص با 3 نفر رسمیت پیدا می‌کند.

موسسه مشاوران شما را به خواندن مقاله حساب ارزی چیست دعوت می نماید.

جهت برخورداری از مشاور مالیاتی می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

رای شما به این مطلب

میانگین امتیازات 2.5 / 5. تعداد آرا: 2

از اینکه این مطلب مفید نبود عذرخواهی میکنیم

اجازه بدهید ما این مطلب را مفیدتر کنیم!

لطفا نظر خود را در بهبود این مطلب با ما در میان بگذارید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *