مقالات حسابداری و حسابرسی

مدیریت سود واقعی و تعهدی

مدیریت سود واقعی و تعهدی

مدیرت سود، گزارش غیر واقعی عملکرد اقتصادی واحد تجاری می باشد و برای گمراهی و تحت تاثیر قرار دادن بعضی از افراد که دارای نفع می باشند انجام می شود.

به همین منظور اطلاعات حسابداری با شفافیت، برای رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی مورد بررسی قرار می گیرد. ارائه قابل درک واقعیت های اقتصادی واحدهای تجاری از راه گزارش مالی به معنای شفافیت گزارشگری مالی می باشد.

بعد از بررسی و پژوهش نمونه آماری چندین شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مشخص شد که بین مدیریت سود واقعی رابطه معناداری با شفافیت اطلاعات حسابداری وجود دارد می تواند استفاده از اختیار در مورد تصمیمات عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی که از شاخص های مهم مدیریت سود واقعی می باشد در شفافیت اطلاعات مالی تاثیر گذار باشد.

خدمات مالی و حسابداری

بررسی مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی:

در ادامه به بررسی مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی در دوره های قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار می پردازیم. برای بررسی این مورد، موارد تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود تعهدی و ترکیب جریان نقد عملیاتی غیر عادی، هزینه های تولیدی غیر عادی و هزینه های اختیاری غیر عادی از معیار مدیرت سود واقعی استفاده می شود.

در این پژوهش، فرضیات داده های چندین شرکت مورد قبول در بورس، در یک دوره 10 ساله مورد بررسی قرار می گیرد و شرایط اقتصادی، تفاوت های خاص شرکت ها، برخی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر مدیریت سود از راه تحلیل رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، مدیرت سود تعهدی رو به کاهش شده است، ولی مدیرت واقعی سود جایگزین دستکاری اقلام تعهدی مدیران شده است.

سود تعهدی

سود تعهدی

بررسی این رابطه در شرکت های مشکوک به تقلب بورس اوراق بهادار تهران:

بیشتر پژوهش های مدیریت سود در ایران بر روی اقلام تعهدی غیر عادی تمرکز صورت گرفته است و مشخص شده است که، مدیریت سود از دو راه اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی انجام می شود و این دو مدیرت سود برای هم مانند مکمل می باشند.

در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود در شرکت های مشکوک به تقلب به صورت روش تحلیل پانلی مورد بررسی قرار می گیرد. در نتیجه، پژوهشگران، استانداردگذاران و حسابرسان باید برای هر دو مدیریت سود تعهدی و واقعی در شرکت های مشکوک، توجه لازم را داشته باشند. به همین دلیل، باید کیفیت حسابرسی در شرکت های مشکوک به تقلب بورسی بسیار بالا رود.

خدمات حسابداری

بررسی این رابطه در دوره‌های قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایران:

این پژوهش به نقش قانون بازار اوراق بهادار ایران در رابطه با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می پردازد و مقام ناظر و مقام اجرایی تفکیک می شود. تاکید بسیار زیادی بر روی شفافیت اطلاعات شده است و مجازات هایی برای فعالیت گزارشگری غیر واقعی مدیران درنظر گرفته شده است.

بعد از تصویب این قانون باید که ریسک مدیریت اقلام تعهدی افزایش و استفاده از آن کاهش پیدا کند و در برابر آن مدیریت سود واقعی افزایش داشته باشد. در این بررسی، موارد تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود تعهدی و از جریان نقد عملیاتی غیر عادی، هزینه های تولیدی غیر عادی و هزینه های اختیاری غیر عادی به عنوان مدیریت سود واقعی استفاده شده است.

این بررسی و پژوهش از داده های چندین شرکت پذیرفته شده در بورس در یک دوره 10 ساله مورد استفاده قرار گرفته است. هر زمان که شرایط اقتصادی، تفاوت های خاص شرکت ها و دیگر عوامل تاثیر گذار بر مدیریت سود را از راه تحلیل رگرسیون چندگانه بررسی کنید، مدیرت سود تعهدی، بعد از تصویب قانون اوراق بهادار، کاهش پیدا می کند و مدیریت واقعی سود اقزایش پیدا می کند. به همین دلیل، مدیران تا حدودی روش های مدیریت واقعی سود را برای دستکاری اقلام تعهدی قرار می دهند.

مدیریت واقعی سود

مدیریت واقعی سود

بررسی رابطۀ مدیریت سود واقعی و تعهدی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران:

مطالعات انجام شده در گذشته، نشان می دهد که مدیریت سود، اثرات با ارزشی در عملکرد شرکت مخصوصا در بلند مدت دارد. به همین دلیل ممکن است که بر هزینه سرمایه شرکت تاثیر داشته باشد. به این صورت که، اداره کردن سود از سمت مدیرت، باعث کاهش عملکرد بلند مدت شرکت می شود و در نهایت هزینه سرمایه افزایش پیدا می کند.

هدف این بررسی و پژوهش، مشخص شدن رابطه مدیریت سود اقلام تعهدی و فعالیت واقعی و هزینه سرمایه در شرکت ها می باشد. برای این پژوهش چندین شرکت در یک دوره 7 ساله از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرارگرفت و متغیر هزینه سرمایه به عنوان متغیر وابسته و مدیریت سود اقلام تعهدی و فعالیت واقعی به عنوان متغیرهای مستقل مورد استفاده قرار گرفت.

تحلیل رگرسیون برای این آزمون و فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت و نتایج آن مشخص شد که، بین مدیرت سود اقلام تعهدی و فعالیت واقعی با هزینه سرمایه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله حد نصاب معاملات کوچک چیست را به شما پیشنهاد می کنیم.

جهت برخورداری از مشاوره مالیاتی تلفنی می توانید با شماره 0912020822 تماس بگیرید.

رای شما به این مطلب

میانگین امتیازات 5 / 5. تعداد آرا: 1

از اینکه این مطلب مفید نبود عذرخواهی میکنیم

اجازه بدهید ما این مطلب را مفیدتر کنیم!

لطفا نظر خود را در بهبود این مطلب با ما در میان بگذارید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *