مقالات حسابداری و حسابرسی

تراز آزمایشی حسابداری

تراز آزمایشی حسابداری

اطلاعاتی که به یک سیستم حسابداری وارد می شوند، داده های اولیه ای هستند که از اسناد و مدارک موجود گرفته می شوند.

این اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری مورد نظر پردازش می شوند و در نهایت به شکل گزارش های حسابداری به عنوان خروجی سیستم در اختیار استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار می گیرند.

گزارش های حسابداری مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل خاص و طبقه بندی شده همراه با توضیحات و تفاسیر لازم به طور یک جا ارائه می کنند.

برای تهیه گزارش های حسابداری به مجموعه ای کامل از تمام اقلام حساب ها نیاز است که این مجموعه “تراز آزمایشی اصلاح شده” نام دارد که مبنای تهیه و تنظیم این گزارش ها خواهد بود.

تراز آزمایشی:

تراز آزمایشی یکی از گزارشات حسابداری می باشد که تمام حساب ها در یک ستون نوشته می شود و مانده هر حسابی  از دفتر کل استخراج و در ستون بدهکار (در صورت تشخیص بدهکار بودن) و مانده بستانکار (در صورت تشخیص بستانکار بودن) در ستون بستانکار نوشته می شود.

در نهایت لازم است که جمع دو ستون برابر باشد در غیر این صورت اشتباهات زیر رخ می دهد:

 • عدم انتقال صحیح اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل
 • عدم انتقال صحیح مانده حساب از تراز کل به تراز آزمایشی
 • عدم تشخیص مانده حساب از لحاظ بدهکاری یا بستانکاری و …

انواع تراز های آزمایشی:

تراز های آزمایشی دارای انواع زیر می باشند:

تراز دو ستونی:

زمانی که مانده ها در دو ستون آمده باشند، به آن دو ستونی می گویند.

تراز چهار ستونی:

هنگامی که مانده اول دوره و مانده پایان دوره در تراز آمده باشد، به آن چهار ستونی گفته می شود.

تراز شش ستونی:

اگر در تراز، مانده اول دوره، گردش حساب طی دوره و مانده پایان دوره آورده شده باشد، به آن شش ستونی گفته می شود.

تراز آزمایشی هشت ستونی:

در بعضی موارد مانده ابتدای دوره نیز در دو ستون مجزا نمایش داده می شود این رقم در اصل همان مبالغ درج شده در تراز افتتاحیه می باشد که در این صورت به آن تراز هشت ستونی می گویند.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات ترازنامه شرکتها می باشد.

اهداف تراز آزمایشی حسابداری

اهداف تراز آزمایشی حسابداری

اهداف تراز آزمایشی:

تراز آزمایشی دو هدف کلی زیر را تامین می‌کند:

تساوی مجموع اقلام بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی این اطمینان را فراهم می سازد که:

 1. طرف های بدهکار و بستانکار تمام معاملاتی که از دفتر روزنامه به دفتر کل نقل شده، مساوی است
 2. مانده بدهکار یا بستانکار هر حساب به طور صحیح محاسبه شده است
 3. مانده حساب ها در تراز آزمایشی درست جمع زده شده است

تفاوت تراز آزمایشی با ترازنامه:

استفاده از تراز آزمایشی به منظور برقراری توازن مانده حساب دفتر کل در طول دوره مالی می باشد.

نکته: در تراز آزمایشی ۴ ستونی گردش بدهکار و بستانکار بیانگر جمع گردش عملیات روزنامه می باشد.

همچنین در تراز آزمایشی حساب های دائم و موقت آورده می شود اما در ترازنامه فقط مانده حساب دائمی گزارش می گردد که سند افتتاحیه دوره مالی بعدی محسوب می شود.

نکته: ترازنامه در پایان هر دوره مالی تهیه می شود ولی تراز آزمایشی در پایان هر ماه تهیه می گردد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که تراز آزمایشی یه نوع کاربرد کنترلی برای بررسی توازن مانده دفتر کل دارد اما ترازنامه صورت حسابی است الزامی که وضعیت مالی یک شرکت را در یک دوره مالی نشان می دهد.

اشتباهاتی که موجب عدم توازن ستون های تراز آزمایشی می شوند:

 • اشتباه در نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل و دفتر معین
 • ثبت مبلغی در بدهکار یک حساب به جای بستانکار و بر عکس
 • اشتباه در مانده گیری حساب ها
 • اشتباه در نقل مبلغ مانده حساب ها به تراز آزمایشی
 • اشتباه در جمع ستون بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی
 • انتقال مانده بدهکار یک حساب به ستون بستانکار تراز آزمایشی و بر عکس

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله طراحی سیستم مالی را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انجام کلیه خدمات حسابداری شرکت ها با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *