مقالات ثبت شرکتها

صورتجلسه تغییرنام شرکتهای سهامی

صورت جلسه تغییر نام در شرکت های سهامی خاص

در انتخاب نام شرکت، این نکته حائز اهمیت است که نام انتخابی قبلا به ثبت نرسیده باشد. بهترین نام ها نیز چنان چه قبلا در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشند فاقد اعتبار بوده و قابلیت ثبت ندارند. به همین دلیل، لازم است که از نام انتخابی استعلام شود.

بدین منظور می توان با ورود به پایگاه اطلاعاتی شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به نشانی http://www.ilenc.ir و یا  پایگاه اطلاعاتی روزنامه رسمی کشور به نشانی http://rrk.ir برای استعلام از نام شرکت اقدام کرد.

تغییر نام شرکت:

پس از ثبت شرکت، هر گونه تغییرات و تصمیماتی نظیر تغییر نام شرکت در هر زمانی قابل اعمال است. نامی که قرار است انتخاب گردد، منوط به رعایت کلیه قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت ها، اخذ مجوز لازم خواهد بود.

اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها، به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

مضاف بر آن، در تغییر نام شرکت رعایت مواد 95 و 117 و 141 و163 و 184 و 200 قانون تجارت و تبصره ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ماده 1 آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری الزامی است.

تصمیمات در خصوص تغییر نام شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شوند. لذا برای تغییر نام شرکت می بایست در ابتدا مجمع عمومی فوق العاده ای تشکیل گردد که با تنظیم صورت جلسه تغییر نام توسط اعضا، امضا و تحویل اداره ثبت داده شود.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت سهامی خاص:

 • کپی آگهی تاسیس
 • کپی روزنامه رسمی
 • کپی مدارک شناسایی همه اعضا
 • در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات

مراحل تغییر نام شرکت سهامی خاص:

جهت تغییر نام شرکت سهامی خاص مراحل زیر باید گذرانده شود.

1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیئت مدیره رسیده باشد.

2.رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت

3.بعد از تنظیم صورت جلسه، اصل صورت جلسه به انضمام:

الف: لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.

ب: اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.

یادآوری: قبل از تحویل صورت جلسه تغییر نام، متقاضی می بایست نسبت به پرداخت حق الثبت اقدام نماید.

نمونه صورت جلسه تغییر نام در شرکت های سهامی خاص:

بسمه تعالی

نمونه صورت جلسه تغییر نام در شرکت های سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …….. ساعت ………… با حضور کلیه سهامداران/ اکثریت سهامداران در مرکز شرکت تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………………….……… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه که تغییر نام شرکت می باشد بحث و بررسی و مقرر گردید که نام شرکت به ……………..……… تغییر یابد و در نتیجه ماده ……….……… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای ………………….……… (احدی از سهامداران یا مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت  شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای زیر ثبت دفاتر اقدام نماید.

رئیس جلسه …………………  ناظر جلسه……………………  ناظر جلسه …………………….  منشی جلسه…………….

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات ثبت شرکتها می باشد.

نکات مهم برای تغییر نام شرکت ها

نکات مهم برای تغییر نام شرکت ها

نکات مهم برای تغییر نام شرکت ها:

 1. کلیه صورت جلسات می بایست روی سر برگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
 2. در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی  قانون تجارت الزامی است.
 3. در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران  تشکیل شده ارسال اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورت جلسه ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد.
 4. صورت جلسه در چند نسخه تنظیم و به امضای هیئت رئیسه برسد یک نسخه آن ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد.
 5. نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته شده و به امضای آنها برسد و هیئت رئیسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد.
 6. کلیه اقدامات پذیرش صورت جلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.
 7. جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

اگر مطالعه این مقاله مفید واقع شده، مقاله ذینفعان و عملکرد مالی را نیز مطالعه نمایید.

برای انجام کلیه خدمات ثبت صورت جلسات با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *