مقالات مالیاتی

مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور

مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور

مطابق مواد قانون و مقررات عوارض مستقیم کل کارخانه های ثبت شده در ایران وظیفه ی پرداخت عوارض خود را دارند توجه نکردن به قوانین و مقررات عوارضی موجب خسارت های سنگینی برای کارخانه می شود و به جز خسارات عوارضی برای این کارخانه ها در قانون انحصار های زیادی در نظر گرفته شده است.

کارخانه های بین المللی که در ایران ثبت شده اند و شاخه خارجی دارند همچنین مثل همه ی کارخانه ها باید مطابق قوانین و مقررات عوارض فرم های مالیاتی را کامل و عوارض خود را بپردازند. در ادامه مطلب سعی براین داریم اطلاعات بیشتری را راجع به عوارض های کارخانه های ایرانی خارج از کشور در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

خدمات مالیاتی و حسابداری

پرداخت مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور:

طبق ماده ۱ قانون و مقررات عوارض های مستقیم هر فرد حقوقی ایرانی که همه مبالغی که در ایران یا خارج از کشور مشغول تحصیل کردن است شامل پرداخت عوارض می شود طبق ماده ۲ مقررات عوارض های مستقیم، ادارات عالی و ارگان های دولتی اسباب هایی که سرمایه ی آن توسط دولت تدارک دیده می شوند نماینده ها و ده یارها تنها افراد حقوقی هستند که شامل پرداخت عوارض در ایران نمی شوند. بنابراین اگر مالک تجاری یا کارخانه در ایران هستند و شاخه ای در خارج از کشور دارید یا کلا در خارج از ایران تلاش و پرکاری می کنید اما کارخانه ی شما در ایران ثبت شده است باید مطابق با قوانین و مقررات عوارض سرمایه هایی که از فعالیت های خدماتی، تجاری، صنعتی، بازرگانی و بقیه ی فعالیت های حاضر بوجود می آید را بپردازید.

برای مطالعه مقاله ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می توانید از این لینک استفاده نمایید.

پرداخت مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور

پرداخت مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور

قوانین مربوط به پرداخت مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور:

طبق ماده ۱۰۵ قانون عوارض های مستقیم با قطعیت اظهار می کند مجموع مبالغ شرکت ها و مبلغ پدید آمده از فعالیت های سود بر بقیه ی افراد حقوقی که از مرجع های متفاوت در ایران یا خارج از کشور تحصیل می شود بعد از وضعیت ضرر های بدست آمده از مرجع های غیر متداول و کاهش معاف بودن های تعیین شده به جز مواردی که مطابق مقررات این قانون دارای ارزش جداگانه ای است شامل عوارض به ارزش بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود با اتکا کردن به این ماده قانون عوارض شرکت های ایرانی خارج از کشور شبیه با شرکت های ایرانی داخل کشور حساب می شود و تفاوتی در پرداخت عوارض وجود ندارد به این ترتیب باید طبق قوانین و مقررات عوارضی با استفاده از برنامه ی حسابداری شرکتی و کل وسایل در خلال نوبت تشخیص مبلغ و سرمایه های مالی خود را در فرم مالیاتی وارد کنند و برای حسابرسی به نهاد امور عوارضی واگذار می کنند.

مشاوره مالیات

آیا شرکت ها و موسسات مقیم خارج از ایران نیز مشمول مالیات می شوند:

درتبصره ۲ مطابق با ماده ی ۱۰۵ قانون و مقررات عوارض های مستقیم تبیین شده افراد حقوقی خارجی و ارگان های مقیم خارج از کشور هم از منبع کل سرمایه ی شامل عوارضی که از توسعه سرمایه در ایران یا از تلاش ها و پرکاری هایی که مستقیم یا توسط کارگزاری از جمله شاخه، کارفرما، کارگزار و امثال آن در ایران تشکیل می دهند یا از سپردن مزیت ها و بقیه ی حقوق خود سرایت دانش فنی، آموزش دادن، کمک های تخصصی یا سپردن فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند. به ارزش ذکر شده در این ماده شامل عوارض خواهند بود کارفرمایان افراد و ارگان های ذکر شده در ایران نسبت به سرمایه هایی که به هر آدرس به صورتحساب خود تحصیل می کنند شامل عوارض هستند بنابراین اگر کارخانه ی شما ساکن خارج از ایران باشد و تلاش و پرکاری تجاری در کشور داشته باشد هم باید عوارض پرداخت کند استفاده از برنامه حسابداری ایرانی کمک می کند تا راحت تر مبالغ و سرمایه های خود را کنترل کنید در وقت معین برای تکمیل فرم مالیاتی طبق قوانین ایران درگیر مشکل نشوید.

برای مطالعه مقاله ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می توانید از این لینک استفاده نمایید.

مالیات پرداخت شده

مالیات پرداخت شده

آیا مالیات پرداخت شده در خارج از کشور از مقدار مالیات در داخل کشور کسر می شود:

یکی از مهم ترین چیزهایی که موقع عوارض کارخانه های ایرانی خارج از کشور باید به آن توجه شود عوارض های پرداخت شده به کشور خارجی است مطابق قوانین و مقررات عوارضی افراد حقیقی یا حقوقی ایرانی ساکن ایران چنانچه مبلغی از خارج از ایران بدست آورده و عوارض آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و مبلغ ذکر شده را در فرم مالیاتی یا عملکرد و حساب نفع و ضرر خود طبق مقررات این قانون بیان کنند به عوارض پرداختی آن ها در خارج از ایران و یا آن مقدار عوارضی به سرمایه تحصیل شده در خارج از ایران به کل سرمایه ی شامل عوارض آن ها متعلق می شود هر کدام کمتر باشد از عوارض بر سرمایه ی آن ها کاهش پیدا خواهد کرد.

بنابراین عوارض پرداخت شده از طریق شرکت در خارج از ایران موقع حساب کردن عوارض داخل ایران کاهش پیدا خواهد کرد اما شرط این جریان درست اظهار کردن مبالغ ها و سرمایه ها در فرم مالیاتی است که آشنا نبودن مسئولان تجارت و کارخانه ها با سرمایه های قابل قبول عوارضی موجب می شود تا در بسیاری از موارد، ‌ممیز ارگان مسائل مالیاتی هزینه ها را رد کند و با رد فرم مالیاتی هزینه های عوارض سنگینی را برای آن ها جا بگذارد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله آيين نامه ماليات ارزش افزوده را به شما پیشنهاد می کنیم.

جهت برخورداری از مشاوره مالیاتی می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *