مقالات مالیاتی

فهرست مشمولین مالیات بر ارزش افزوده

مشمولین مالیات بر ارزش افزوده

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول یکی از شرایط زیر باشند ملزم به ثبت نام و اعمال تکالیف قانونی خود به عنوان مودی هستند.

مشمولین مرحله اول مالیات بر ارزش افزوده:

شامل کلیه وارد کنندگان، صادرکنندگان، کلیه فعالان اقتصادی که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در سال 1386 سه میلیارد ریال یا بیشتر بوده است، کلیه فعالان اقتصادی که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماه آغازین سال 1387، یک میلیارد و‌ 250‌ میلیون ریال یا بیشتر بوده است در دوره اول اجرای قانون مشمول شده اند.

مشمولین مرحله دوم مالیات بر ارزش افزوده:

این مرحله از ابتدای مهرماه 88 به اجرا درآمد، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، صرف نظر از میزان فعالیت که مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده بودند، شاغل به فعالیت در هر یک از موضوعات مندرج در بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم (غیر فعالیت های معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده) به شرح زیر، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی می باشند.

مشمولین مرحله سوم مالیات بر ارزش افزوده:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط فراخوان های مرحله اول و دوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که در سال 1387 یا 1388 مجموع فروش کالاها و خدمات معاف و غیرمعاف آنها سه میلیارد ریال و بالاتر می باشد، مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون از تاریخ اول فروردین ماه سال 1389 خواهند بود.

موسسه مشاوران ارائه دهنده مشاوره بر مالیات بر مستغلات می باشد.

فهرست مشمولین مالیات بر ارزش افزوده

فهرست مشمولین مالیات بر ارزش افزوده

مشمولین مرحله چهارم:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط فراخوان های مرحله اول، دوم، سوم، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که شاغل در برخی از فعالیت های موضوع بند (ب) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم باشند، با هر میزان فروش یا درآمد، مشمول مرحله چهارم ثبت نام بوده و مکلف به ثبت نام و اجرای قانون و انجام تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صورت حساب، محاسبه، درج و وصول و عوارض متعلقه به صورت دوره ای از اول مهرماه 1389 می باشند.

 1. فروشندگان طلا و جواهر
 2. صاحبان کارگاه های صنعتی (اعم از صنفی و غیرصنفی که دارای حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشند)
 3. فروشندگان آهن آلات
 4. صاحبان متل و هتل های دوستاره و هتل آپارتمان
 5. صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو و بنگاه معاملات املاک
 6. صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران ها
 7. صاحبان تعمیرگاه های مجاز خودرو
 8. چاپخانه داران
 9. صاحبان دفاتر اسنادرسمی
 10. صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
 11. صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی
 12. صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای، دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر خدمات دولت الکترونیک، پلیس +10 دفاتر خدمات الکترونیک شهر

مشمولین مرحله پنجم مالیات بر ارزش افزوده:

کلیه اشخاص حقوقی که براساس شرایط مرحله اول، دوم، سوم، چهارم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که هر یک از سال های 1387،1388 یا 1389 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها یک میلیارد ریال و بیشتر باشد مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون از اول مهرماه سال 1390 خواهند بود.

مشاوره مالیات بر ارزش افزوده

مشمولین مرحله ششم مالیات بر ارزش افزوده:

اشخاص حقوقی و حقیقی (صرف نظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که به فعالیت های زیر اشتغال دارند:

چلوکبابی ها، سالن های غذاخوری، سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز

مشمولین مرحله هفتم مالیات بر ارزش افزوده:

کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش یا درآمد که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، مشمول اجرای قانون خواهند شد.

اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به انجام فعالیت می کنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش یا درآمد (کالا و خدمات) از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت (عرضه و ارائه خدمات) مشمول اجرای قانون می باشند.

پرسش و پاسخ متداول در مورد مشمولین مالیات بر ارزش افزوده:

 1. چه کسانی در مرحله اول مالیات بر ارزش افزوده مشمول می شوند؟

  تمامی وارد کنندگان، صادر کنندگان و فعالان اقتصادی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 86 سه میلیارد ریال و بیشتر بوده و یا اینکه در پنج ماه آغاز سال 78 یک میلیارد و 250 میلیون ریال بوده است، مشمول مالیات دوره اول ارزش افزوده می باشند.

 2. چه کسانی در مرحله دوم مالیات بر ارزش افزوده مشمول می شوند؟

  تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در دارای فعالیت بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم می باشند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده مرحله دوم می باشند.

 3. چه کسانی در مرحله سوم مالیات بر ارزش افزوده مشمول می شوند؟

  تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در دو مرحله قبلی، مشمول نشده اند، اگر چنانچه در سال 87 و 88 مجموع فروش آنها از کالا و خدمات معاف و غیر معاف سه میلیارد ریال و بالاتر باشد، مشمول مالیات بر ارزش افزوده مرحله سوم می باشند.

 4. چه کسانی در مرحله چهارم مالیات بر ارزش افزوده مشمول می شوند؟

  تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای فعالیت بند ب ماده 96 قانون مالیات های مستقیم با داشتن هر میزان فروش و درآمد، از اول مهر ماه 89 مشمول مالیات بر ارزش افزوده مرحله چهارم می باشند.

 5. مشاغل مربوط به مرحله چهارم چه مشاغلی می باشند؟

  فروشندگان طلا و جواهر، صاحبان کارگاه های صنعتی، فروشندگان آهن آلات، صاحبان متل و هتل های دوستاره و هتل آپارتمان، صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو و بنگاه معاملات املاک، صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران ها، صاحبان تعمیرگاه های مجاز خودرو، چاپخانه داران، صاحبان دفاتر، اسنادرسمی، صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی و صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای، دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر خدمات دولت الکترونیک، پلیس +10 دفاتر خدمات الکترونیک شهر

 6. چه کسانی در مرحله پنجم مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند؟

  تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در مراحل قبلی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نشده بودند، چنانچه در سال های 88،87 و یا 89 مجموع فروش کالا و خدمات آن ها یک میلیارد و یا بیشتر باشد، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

 7. چه کسانی در مرحله ششم مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند؟

  تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که مشغول به مشاغل: چلوکبابی، سالن های غذاخوری، سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی های زنجیره ای دارای نام و نشان عنوان تجاری، مشمول مالیات بر ارزش افزوده مرحله ششم می باشند.

 8. چه کسانی در مرحله هفتم مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند؟

  تمامی اشخاص حقوقی با داشتن هر میزان فروش و درآمد، که در دوره های قبلی مشمول نشده بودند، در این مرحله مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند و تمامی اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ فراخوان ارزش افزوده تاسیس و ثبت شوند، در صورت شروع به فعالیت، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله مراحل ثبت نام الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای ارائه مشاوره در رابطه با معافيتهای مالياتی اشخاص حقیقی می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

رای شما به این مطلب

میانگین امتیازات 3.1 / 5. تعداد آرا: 16

از اینکه این مطلب مفید نبود عذرخواهی میکنیم

اجازه بدهید ما این مطلب را مفیدتر کنیم!

لطفا نظر خود را در بهبود این مطلب با ما در میان بگذارید.

مقاله های مرتبط

33 دیدگاه در مورد “فهرست مشمولین مالیات بر ارزش افزوده

 1. Avatar امیر گفت:

  سلام وقت بخیر
  ببخشید فروشگاه اینترنتی جدید که درامد سالیانه اون ۴۰ میلیون تومان است مشمول مالیات ارزش افزوده است یا خیر؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سایت فروشگاهی با درامد سالیانه تا 40 میلیون تومان مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.

 2. Avatar یوسف گفت:

  سلام وقتتون بخیر.
  دفاتر نمایندگی بیمه(بیمه ایران) جز کدام مرحله از مشمولین مالیات بر ارزش افزوده قرار دارند؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   دفاتر نمایندگی بیمه جزو مرحله 4 فراخوان مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

 3. Avatar مغانلو گفت:

  سلام عرض ادب من یک کارگاه تولید نایلکس دارم یک سال هست که شروع کردم وبرق کارگاه رو ۵۰ امپر کردم والان متوجه شدم که باید ارزش افزوده باید پرداخت کنم میخواستم بدونم الان تکلیف چیست آیا شامل جریمه میشوم

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام هر سریعتر تشکیل پرونده در واحد مالیات بر ارزش افزوده تشکیل پرونده بدهید تا از بخشودگی جرایم مربوطه استفاده نمایید.

  2. Avatar بهزاد حبیبی گفت:

   از چه زمانی پرونده مالیاتی دارید

 4. Avatar بهروز بهین گفت:

  سلام. فروشندگان اینترنتی حقیقی که بالای سه میلیارد تومان در سال فروش دارند شامل مالیات بر ارزش افزوده میشوند؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام بله چون در گروه اول ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم قرار میگیرید.

 5. Avatar امیرحسین گفت:

  سلام وقت بخیر آیا حفظ و نگهداری و تاسیسات مربوط به آسانسور ارزش افزوده شامل می شود یا خیر؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام اگر شخصیت حقوقی دارید بله مشمول هستید و اگر شخصیت حقیقی دارید با توجه به اینکه در کدام گروه سه گانه ماده ۹۵ ق م م قرار بگیرید مشمولیت مالیات ارزش افزوده مشخص میشود

 6. Avatar علی گفت:

  باسلام
  آیا حسابداری که بصورت حقیقی و با کد ملی تشکیل پرونده داده است مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام بستگی دارد در کدامیک از گروه های ماده ۹۵ ق م م قراربگیرید

 7. Avatar dariush گفت:

  سلام خسته نباشین چنتا سوال داشتم
  1-شخصیت حقیقی که تولید لوازم مرغداری انجام میده آیا مشمول ارزش افزوده میباشد؟؟
  2-در صورت مشمولیت شامل معاملات فصلی هم میباشد؟
  3-این مجموعه لیست بیمه رد میکند آیا لیست مالیات بر حقوق ماهانه , چه مشمول مالیات باشد چه نباشد باید رد شود؟؟؟
  سپاس از شما

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام، بستگی به این دارد در کدام کروه سه گانه ماده ۹۵ ق م م قرار بگیرید، در صورت مشمول بودن شامل ارسال معاملات فصلی هستید و در هر شرایط خلاصه وضعیت حقوق را بایستی ارسال نمایید.

 8. Avatar رضا نظري گفت:

  من نماينده بيمه هستم كه در تاريخ دي 1398 شروع به كار كردم.براي ثبت نام چه مرحله رو بايد بزنم؟ ممنون

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   برای ثبت نام نماینده بیمه باید مرحله 4 فراخوان ثبت نام ارزش افزوده را انتخاب کنید.

 9. Avatar شاهانی گفت:

  سلام میخواستم بدونم نماینده بیمه به صورت شخص حقیقی مشمول کدام مرحله برای ارزش افزوده میشه

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   نماینده بیمه به صورت شخص حقیقی مشمول مرحله 4 فراخوان مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 10. Avatar یاسر گفت:

  با سلام بنده پیمانکار تامین نیروی انسانی جهت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانی به صورت شخص حقیقی هستم و تا کنون در هیچ کدام از صورت وضعیت هایم ارزش افزوده رد نکرده ام آیا باید در ارزش افزوده ثبت نام کنم یا خیر؟
  با تشکر

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام
   پیمانکار تامین نیروی انسانی از مالیات ارزش افزوده معاف است

 11. Avatar محمد گفت:

  سلام من برقکارصنعتی هستم .کارتابلوسازی برق توخونه انجام میدم ومغازه ندارم کارا هم سیار انجام میدم لازم برا کد اقتصادی وارزش افزوده ثبت نام کنم یانه

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام برای مشاغل خانگی بایستی مجوز گرفته و تشکیل پرونده در دارایی محل فعالیت داده تا از مالیات معاف گردید

 12. Avatar ایرج گفت:

  سلام من برقکارصنعتی هستم .کارتابلوسازی برق توخونه انجام میدم ومغازه ندارم کارا هم سیار انجام میدم لازم برا کد اقتصادی وارزش افزوده ثبت نام کنم یانه

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام
   درمورد کار تابلوسازی در منزل که همان مشاغل خانگی میباشد در صورت در یافت مجوز و تشکیل پرونده در دارایی از مالیات معاف میشوید

 13. Avatar تینا گفت:

  سلام وقتتون بخیر ، مرکز تهیه غذا که با کد ملی فعالیت میکنه مشمول ارزش افزوده هست یا خیر ؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام
   مرکز تهیه غذا با کد ملی مشمول مالیات بر ارزش افزوده میباشد.

 14. Avatar امین گفت:

  سلام
  آیا مهندس مشاور حقیقی ( مثلا با گرایش عمران) مشمول قانون ارزش افزوده هستند ؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام مهندس مشاور شخص حقیقی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد.

 15. Avatar محمد گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشد
  دفاتر بیمه جزو کدام مرحله از ارزش افزوده هستند؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   با سلام، دفاتر بیمه جزو مرحله 4 فراخوان مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 16. Avatar اسماعیل گفت:

  سلام؛
  آیا مغازه داران معمولی ، مثل خرده فروشان پوشاک، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند !؟؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام
   مغازه داران معمولی و یا مشمولین گروه ۳ ماده ۹۵ ق م م مشمول مالیات ارزش افزوده نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.