مقالات ثبت شرکتها

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو برای محصولات، خدمات و سیستم ها، به منظور اطمینان از کیفیت، ایمنی و کارایی، مشخصات کلاس جهانی را توضیح داده است و بستری را برای تسهیل تجارت بین المللی هر سازمانی فراهم می کند.

گواهینامه ایزو:

سازمان جهانی ایزو، تعداد 21991 استاندارد جهانی را معرفی کرده است که تمامی آنها تقریبا در هر سازمانی با هر نوع فعالیتی شامل فناوری، ایمنی مواد غذایی، کشاورزی و مراقبت های بهداشتی از آنها استفاده می کنند.

مزایای اخذ گواهینامه ایزو:

 • استاندارد های بین المللی و گواهینامه ایزو این اطمینان را حاصل می کنند که تمامی محصولات و خدمات به صورت ایمن، قابل اعتماد و با کیفیت خوب ارائه می شوند.
 • اخذ ایزو مرتبط با زمینه فعالیت شما، می تواند منجر به کاهش اشتباهات، کاهش هزینه ها و در نهایت افزایش بهره وری گردد.
 • گواهینامه ایزو کمک بسیار مهمی برای دسترسی به بازار های جدید و کسب اعتماد مشتری و خریدار محسوب می کند.

QAL مرجع صدور گواهینامه ایزو:

شرکت QAL متعهد به پیاده سازی و اجرای استاندارد ISO 17021:2011 و تلاش در جهت بی طرفی، افزایش رضایت مشتری و بهبود مستمر در زمینه ممیزی و صدور گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت می باشد .

گواهینامه ایزو (ISO)، گواهینامه HSE:

گواهینامه ایزو ISO و HSE و سایر گواهینامه بین المللی امروزه از ضروریات هر سازمانی می باشند. شرایط و مراحل دریافت گواهی نامه ایزو ISO یا HSE و یا CE و یا هر گواهینامه دیگری چیزیست که همه کسب و کار ها، خواستار اطلاع از آن هستند.

ثبت شرکت

گرفتن انواع گواهینامه ایزو (گواهینامه ISO) شامل:

 • گواهینامه ایزو9001 (گواهینامه ISO9001)
 • گواهینامه ایزو 14001 (گواهینامهISO14001)
 • گواهینامه اوهساس 18001 (گواهینامه OHSAS 18001)
 • گواهینامه ایزو 22000 (گواهینامهISO22000)
 • گواهینامه ایزو 10002 (گواهینامه ISO 10002)
 • گواهینامه ایزو 10004 (گواهینامهISO 10004)
 • گواهینامه ایزو 10001 (گواهی نامهISO 10001)
 • گواهینامه ایزو 29001 (گواهی نامهISO29001 یا همان ISO/TS 29001)
 • سایر گواهینامه ایزو در تمامی شاخه ها و هر زمینه ایی و همچنین جهت گرفتن گواهینامهHSE (گواهی نامه HSE-MS یا مدرک HSE-MS)
 • گواهینامه IMS
 • گواهینامه CE و یا هر گونه گواهینامه بین المللی دیگر نیاز به شناخت استاندارد های مربوطه و از آن مهم تر تسلط کامل داشتن بر موارد حقوقی دارد.

گواهینامه ایزو (گواهینامه ISO) معتبر و مورد تایید موسسه استاندارد نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

انواع گواهینامه ایزو (گواهینامه ISO):

 • گواهینامه ایزو9001 (گواهینامه ISO9001)
 • گواهینامه ایزو 14001 (گواهینامهISO14001)
 • گواهینامه اوهساس 18001 (گواهینامه OHSAS 18001)
 • گواهینامه ایزو 22000 (گواهینامهISO22000)
 • گواهینامه ایزو 10002 (گواهینامه ISO 10002)
 • گواهینامه ایزو 10004 (گواهینامهISO 10004)
 • گواهینامه ایزو 10001 (گواهی نامهISO 10001)
 • گواهینامه ایزو 29001 (گواهی نامه ISO29001 یا همان ISO/TS 29001)

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات ثبت تغییرات شرکت می باشد.

پر کاربرد ترین گواهینامه های ایزو

پر کاربرد ترین گواهینامه های ایزو

پر کاربرد ترین گواهینامه های ایزو ISO:

از پر کاربرد ترین گواهینامه های ایزو می توان به موارد زیر اشاره کرد.

ISO:

واژه ISO مخفف International organization for standardization و معنی آن، سازمان بین المللی برای استاندارد سازی یا سازمان جهانی استاندارد است.

این گواهینامه جز معروف ترین و رایج ترین گواهینامه های مورد استفاده است. استاندارد های ISO به منظور بهینه سازی و همسان سازی انواع استاندارد تهیه و تدوین شده اند.

عمومی ترین و رایج ترین گواهینامه ایزو، گواهینامه ISO9001 است که با نام سیستم مدیریت کیفیت شناخته می شود. گواهینامه ISO 9001 را پایه انواع گواهینامه ها می دانند.

گواهینامه ISO انواع مختلفی دارد که هر کدام مورد استفاده زمینه خاصی است که رایج ترین گواهینامه های ایزو عبارتند از:

 • ISO9001
 • ISO14001
 • OHSAS18001
 • ISO22000
 • ISO10001
 • ISO10002
 • ISO10004
 • گواهینامه (HSE ISO9001 ،ISO14001 و OHSAS18001)

ISO9001:

ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت نام دارد و پایه انواع گواهینامه های ایزو است. گواهینامه ISO9001 از مجموعه گواهینامه ISO9000 می باشد.

ISO14001:

یکی دیگر از انواع استاندارد های ISOISO14001، است. استاندارد ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی نام دارد.

مزایای طراحی، مستند سازی و پیاده سازی ISO14001:

1- کاهش انواع آلودگی آب مانند پساب و…

2- کاهش انواع آلودگی خاک مانند پساب و…

3- کاهش انواع آلودگی هوا مانند ریزگرد و…

4- کاهش آلودگی صوتی

5- معرفی شدن شرکت تحت عنوان یک شرکت رعایت کننده قوانین و دوست دار محیط زیست

OHSAS18001:

استاندارد OHSAS18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای نام دارد. جهت اخذ گواهینامه OHSAS18001 نیز بهتر است ابتدا گواهینامه ISO9001 را دریافت کرده و یا هر دو به صورت هم زمان پیاده سازی و اخذ شوند.

اگر 3 گواهینامه ISO9001 ،ISO14001 ،OHSAS18001 ادغام شود حاصلش سیستم مدیریت یک پارچه یا IMS است.

خدمات حسابداری

مزایای طراحی، پیاده سازی و مستند سازی استاندارد OHSAS18001:
 • کاهش خطرات رعایت نکردن ایمنی و بهداشت
 • باعث تقویت انگیزه کارگران می شود
 • داشتن امتیاز گواهینامه OHSAS 18001 هنگام مناقصات
 • معرفی شدن شرکت تحت عنوان یک شرکت رعایت کننده ایمنی و بهداشت کار و…

ISO22000:

ISO22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی نام دارد. استاندارد ISO22000 جهت کنترل ایمنی محصولات غذایی و کاهش آلودگی ها و خطرات محصولات غذایی مورد استفاده است.

مزایای طراحی، مستند سازی و پیاده سازی ISO22000:

1- داشتن امتیاز گواهینامه ISO22000 هنگام مناقصات

2- معرفی شدن شرکت تحت عنوان یک شرکت رعایت کننده ایمنی در صنایع غذایی

3- کنترل محصولات غذایی به منظور کاهش خطرات ایجاد شده به واسطه عدم رعایت ایمنی و…

ISO10002:

ISO10002 را تحت عنوان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان می شناسند. ISO10002 یک استاندارد نیست و در اصل یک دستور العمل یا راهنما است ولی شرکت ها ISO10002 را استاندارد ISO10002 می گویند.

مزایای طراحی، مستند سازی و پیاده سازی ISO10002:

1- افزایش مشتریان به خاطر احترام به آنان و رسیدگی شکایات آنها

2- افزایش خرید مشتریان قبلی

3- فهمیدن خواسته واقعی مشتریان

ISO10004:

ISO10004 را سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان نامیده اند. ISO10004 هم یک استاندارد نیست و در اصل یک راهنما یا دستور العمل است ولی در میان شرکت ها ISO10004 به عنوان استاندارد ISO10004 شناخته شده است.

مزایای طراحی، مستند سازی و پیاده سازی ISO10004:

1- افزایش خرید مشتریان قبلی

2- فهمیدن خواسته واقعی مشتریان

3- افزایش مشتریان به خاطر محترم شمردن آنان

4- داشتن امتیاز ISO10004 هنگام مناقصات

ISO10001:

ISO10001 را سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان نام گذاری کرده اند. این ISO هم یک استاندارد نیست و در اصل یک راهنما یا دستور العمل است اما شرکت ها ISO10001 را استاندارد ISO10001 نامیده اند.

مزایای طراحی، مستند سازی و پیاده سازی ISO10001:

1- افزایش خرید مشتریان قبلی

2- داشتن امتیاز گواهینامه ISO10001 موقع مناقصات

3- فهمیدن خواسته واقعی مشتریان

4- افزایش مشتریان به دلیل محترم شمردن آنان

موسسه مشاوران مطالعه مقاله استاندارد های حسابداری را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

مزایای طراحی گواهینامه های ایزو

مزایای طراحی گواهینامه های ایزو

HSE-MS) HSE):

HSE-MS مخفف Health ،Safety & Environmental Management System و به معنای سیستم مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای است.

مزایای طراحی، مستند سازی و پیاده سازی گواهینامه HSE-MS:

1- تقویت انگیزه کارگران بخاطر رعایت و حفظ ایمنی و بهداشت آنها

2- کاهش شدت حوادث وقوع پیوسته به واسطه عدم رعایت ایمنی و بهداشت

3- معرفی شدن شرکت تحت عنوان یک شرکت دوست دار محیط زیست

4- داشتن امتیاز HSE-MS موقع مناقصات

IMS:

IMS مخفف Integrated Management System و معنای آن، سیستم مدیریت یک پارچه است.

مزایای IMS:

1- کاهش شدت و احتمال وقوع حوادث به دلیل رعایت ایمنی و بهداشت

2- تقویت انگیزه کارگران به دلیل رعایت و حفظ ایمنی و بهداشت آنها

3- کسب امتیاز داشتن IMS هنگام مناقصات

ISO/TS29001:2010:

گواهینامه ISO/TS29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نام دارد.

ISO27001:2013:

گواهینامه ISO27001 را سیستم مدیریت امنیت اطلاعات نامیده اند. استاندارد ISO27001 یک استاندارد مهم است و برای شرکت دارای انواع داده و اطلاعات ضروری است.

مزایای پیاده سازی استاندارد ISO27001:

1- ایجاد فضای امن اطلاعاتی برای کارکنان و مدیران

2- جلب اعتماد کارفرمایان و مشتریان

ISO10015:1999:

نام گواهینامه ISO10015 سیستم مدیریت کیفیت در آموزش است. گواهینامه ISO10015 از سری گواهینامه ISO10000 است.

خدمات مالی

آموزش یاد شده 4 مرحله دارد:
 • نیاز سنجی
 • برنامه ریزی
 • آموزش
 • ارزیابی آموزش انجام گرفته
مزایای پیاده سازی استاندارد ISO10015:

1- ارتقای سطح علمی سازمان و در نتیجه ارتقای سطح علمی مدیریتی سازمان

2- ایجاد رقابت بین سازمان جهت بالا بردن سصح علمی و بهتر شدن کیفیت

ISO13485:2003:

استاندارد ISO13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع پزشکی نام دارد. استاندارد فوق سال 2003 صادر شد. ویرایش بعدی این استاندارد در سال 2016 منتشر خواهد شد.

مزایای پیاده سازی ISO13485:

1- الزامات قانونی ایجاد شده برای انواع شرکت تولید کننده در سطح بین المللی

2- تسهیل هماهنگی الزامات قانونی تجهیزات پزشکی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت

ISO/TS16949:2009:

گواهینامه ISO/TS16949 را سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی نامیده اند. این گواهینامه فقط مرتبط با صنعت خودرو سازی است.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله تغییرات شرکت را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انجام کلیه خدمات ثبت شرکت با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *