مقالات مالیاتی

تعریف اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

هر شخصیت حقوقی و حقیقی باید عملکرد یک سال عملیات مالی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد تا واحد مالیاتی مربوطه مالیات آن را رسیدگی و مالیات مربوطه را محاسبه کرده تا توسط متقاضی پرداخت شود. به این فرایند تکمیل اظهارنامه مالیاتی می گویند. اظهارنامه به صورت سالانه محاسبه می شود و اشخاص حقوقی حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالی و اشخاص حقیقی حداکثر تا سه ماه باید اظهارنامه را تنظیم کنند و به اداره مالیات تحویل دهند. در صورتی که فرد خود اقدام به خوداظهاری یا ارائه و تنظیم اظهارنامه نکند، دارایی به صورت علی الرأس محاسبه می شود و مشمول جریمه میگردد .

اظهارنامۀ عملکرد نیازمند چند مدرک می باشد. از جملۀ این مدارک عبارت اند از :

  • اطلاعات موجود در کد اقتصادی قدیم و جدید
  • اطلاعات فعالیت شرکت، اطلاعات حساب بانکی و…

به افرادی که موظف به پرداخت مالیات هستند مؤدی گفته می شود. مؤدی ها یا افراد حقوقی هستند و یا افراد حقیقی. افراد حقوقی کسانی هستند که از طرف شرکت ها مامور انجام امور هستند و افراد حقیقی، صاحبان شغل های آزاد هستند. چنانچه مؤدی به برگ قطعی تمکین دهد و مالیات خود را پرداخت نماید 40 درصد از جریمه را معاف می شود. و اگر مؤدی در مورد برگ جریمه یا مالیات خود اعتراض داشته باشد باید تا 30 روز پس از دریافت برگه، اعتراض کند.

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر در این باره با مؤسسۀ مشاوران تماس بگیرید.

 

جرائم مالیاتی

جرائم مالیاتی انواع مختلفی دارد، و هر کدام از این جرائم احکام و مجازات مربوط به خود را دارد. برای مثال تنظیم اسناد و دفاتر شرکت ها خلاف آن چه که هست، مخفی کردن فعالیت اقتصادی و انکار در آمد آن و مواردی از این قبیل جرائم مالیاتی هستند و مجازات آنها بنا بر نوع جرم حبس، جریمۀ نقدی، انفصال از خدمت و… را شامل می شود.

 

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *