مقالات ثبت شرکتها

انواع شرکتهای تجاری

انواع شرکتهای تجاری

در این مقاله به معرفی انواع شرکتهای تجاری و توضیح آنها میپردازیم در ادامه با ما همراه باشید

1 ـ شرکت سهامی (عام و خاص)

شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها می‌باشد. شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی است که این شخصیت حقوقی از شخصیت مالکان و موسسین شرکت مجزا می‌باشد.

طبق قانون تجارت شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود :

  1. شرکت سهامی عام : شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند.
  2. شرکت سهامی خاص : شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین می‌گردد.

2ـ شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

در اسم شرکت باید عبارت «با مسئولیت محدود» قید شود در غیر اینصورت آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

3ـ شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص، برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیة تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

چون در شرکت‌های تضامنی مسئولیت شرکاء نامحدود است. لذا در ایجاد اینگونه شرکت‌ها، شرکاء سعی می‌کنند با افرادی که مورد اطمینان بوده و قدرت مالی و حسن شهرت آن‌ها می‌تواند برای شرکت کسب اعتبار نماید، مشارکت کنند.

4ـ شرکت نسبی

شرکت نسبی، شرکتی است که برای امور تجارتی، تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. بنابراین شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی، نام مشخصی داشته و موضوع آن باید به امور تجارتی باشد و برای تشکیل آن حداقل وجود دو شریک لازم است.

در شرکت نسبی هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای که در شرکات دارا می‌باشند، مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند. شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که اگر تعهدات برای تأدیه قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت دارند مسئول تأدیه قروض شرکت می‌باشند.

5ـ شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت سرمایه‌گذاری نموده است. در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و حداقل نام یکی از شرکاء ضامن قید شود.

6ـ شرکت مختلط سهامی

شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن، تشکیل می‌شود. مسئولیت شرکای سهامی، تابع قانون شرکت سهامی و شریک ضامن تابع قانون شرکت تضامنی است. شرکت مختلط سهامی حداقل باید از چهار شریک، که حداقل یکی از آن‌ها شریک ضامن باشد تشکیل شود.

برای مطالعه مقاله نحوه اخذ المثنی برای مدارک ثبتی شرکت کلیک کنید.

شرکتهای تجاری

شرکتهای تجاری

خصوصیات شرکت‌های تضامنی

الف: انتخاب آزادانه شرکاء

از آن‌جایی که در شرکت‌های تضامنی، هر شریک مسئول اعمال تجاری شرکای خود می‌باشند، لذا قانون به شریک یا شرکاء اجازه داده است که شرکای خود را انتخاب نمایند.

ب: عمر محدود

از آن‌جایی که شرکت تضامنی بر اساس یک قرار داد (شرکتنامه) تشکیل می‌گردد. عمر آن محدود می‌باشد.

ج: مسئولیت نامحدود

مسئولیت شرکای شرکت‌های تضامنی به سرمایه آن‌ها محدود نبوده، بلکه چنان‌چه دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض خواهد بود.

د: مدیریت

مدیریت شرکت‌های تضامنی و کنترل آن در اختیار مالکین شرکت می‌باشد و هرگونه تصمیم‌گیری با رضایت کلیه شرکاء صورت می‌گیرد.

ه: سهولت تشکیل

چون شرکت تضامنی براساس قرار داد تشکیل می‌گردد لذا در هنگام تشکیل شرکت به مقررات کمتری نیاز است.

و: نمایندگی دو جانبه (متقابل)

هر یک از شرکاء از جانب خود و به نمایندگی از جانب سایر شرکاء اختیار دارد نسبت به عقد قرارداد با اشخاص ثالث، که در محدوده عملیات عادی واحد تجاری خود باشند، اقدام نماید.

برگرفته از کتاب : حسابداری شرکتها
مولفین :دکتر اسفندیار دشمن زیاری
حیدر فروغ نژاد
غلامرضا صفارزاده
ناشر : موسسه کتاب مهربان نشر

برای مشاوره و کلیه امور ثبت شرکت ها با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *