مقالات ثبت شرکتها

انواع شرکتهای تجاری

انواع شرکتهای تجاری

در این مقاله به معرفی انواع شرکت های تجاری و توضیح آنها می پردازیم در ادامه با ما همراه باشید.

1 ـ شرکت سهامی (عام و خاص)

شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد. شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی است که این شخصیت حقوقی از شخصیت مالکان و موسسین شرکت مجزا می باشد.

طبق قانون تجارت شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:

  1. شرکت سهامی عام : شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
  2. شرکت سهامی خاص : شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می گردد.

2ـ شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

در اسم شرکت باید عبارت «با مسئولیت محدود» قید شود در غیر این صورت آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

3ـ شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص، برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

چون در شرکت های تضامنی مسئولیت شرکا نامحدود است. لذا در ایجاد این گونه شرکت ها، شرکا سعی می کنند با افرادی که مورد اطمینان بوده و قدرت مالی و حسن شهرت آن ها می‌ تواند برای شرکت کسب اعتبار نماید، مشارکت کنند.

4ـ شرکت نسبی

شرکت نسبی، شرکتی است که برای امور تجاری، تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.

بنابر این شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی، نام مشخصی داشته و موضوع آن باید مرتبط به امور تجارتی باشد و برای تشکیل آن حداقل وجود دو شریک لازم است.

در شرکت نسبی هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکات دارا می باشند، مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند. شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که اگر تعهدات برای تادیه قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارند مسئول تادیه قروض شرکت می باشند.

5ـ شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت سرمایه گذاری نموده است.

در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و حداقل نام یکی از شرکا ضامن قید شود.

6ـ شرکت مختلط سهامی

شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن، تشکیل می شود. مسئولیت شرکای سهامی، تابع قانون شرکت سهامی و شریک ضامن تابع قانون شرکت تضامنی است.

شرکت مختلط سهامی حداقل باید از چهار شریک، که حداقل یکی از آن ها شریک ضامن باشد تشکیل شود.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات ثبت صورت جلسه می باشد.

شرکتهای تجاری

شرکتهای تجاری

خصوصیات شرکت های تضامنی:

در ادامه مقاله به بررسی خصوصیات شرکت های تضامنی می پردازیم.

الف: انتخاب آزادانه شرکا

از آن جایی که در شرکت های تضامنی، هر شریک مسئول اعمال تجاری شرکای خود می باشند، لذا قانون به شریک یا شرکا اجازه داده است که شرکای خود را انتخاب نمایند.

ب: عمر محدود

از آن جایی که شرکت تضامنی بر اساس یک قرار داد (شرکت نامه) تشکیل می گردد. عمر آن محدود می باشد.

ج: مسئولیت نامحدود

مسئولیت شرکای شرکت های تضامنی به سرمایه آن ها محدود نبوده، بلکه چنان چه دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض خواهد بود.

د: مدیریت

مدیریت شرکت‌ های تضامنی و کنترل آن در اختیار مالکین شرکت می باشد و هر گونه تصمیم گیری با رضایت کلیه شرکا صورت می گیرد.

ه: سهولت تشکیل

چون شرکت تضامنی بر اساس قرارداد تشکیل می گردد لذا در هنگام تشکیل شرکت به مقررات کمتری نیاز است.

و: نمایندگی دو جانبه (متقابل)

هر یک از شرکا از جانب خود و به نمایندگی از جانب سایر شرکا اختیار دارد نسبت به عقد قرارداد با اشخاص ثالث، که در محدوده عملیات عادی واحد تجاری خود باشند، اقدام نماید.

برگرفته از کتاب : حسابداری شرکت ها
مولفین :دکتر اسفندیار دشمن زیاری، حیدر فروغ نژاد، غلامرضا صفارزاده
ناشر : موسسه کتاب مهربان نشر

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله نحوه اخذ المثنی برای مدارک ثبتی شرکت را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای مشاوره و کلیه امور ثبت شرکت ها با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *