مقالات حسابداری و حسابرسی

صورت مغایرت بانکی

صورت مغایرت بانکی

صورت مغایرت بانکی یک لیست از همه حساب ها در زمان های مختلف می باشد. تهیه کننده این لیست هم صاحب حساب بانکی می باشد. در واقع این لیست نشان دهنده اختلاف ها و مغایرت های بانکی بین اسناد حسابداری است.

در اسناد حسابداری، واریز، برداشت، پرداخت وجه و … ذکر شده است و می توانید با توجه به مانده حساب در این لیست، تمام مغایرت ها را بررسی کنید و نسبت به برطرف کردن آن ها اقدام کنید. یکی از مهمترین و حساس ترین مسائلی که یک حسابدار در حوزه کاری خود با آن سر و کار دارد، صورت مغایرت بانکی می باشد.

مشاوره مالیاتی

چگونگی صورت مغایرت بانکی:

 • شرکت ها در دوره های مختلف، معمولا نسبت به گرفتن تراز آزمایشی اقدام می کنند، که مطمئن شوند که هیچ گونه مغایرتی در این حساب ها وجود ندارد.
 • در یک تراز نامه آزمایشی تمام ستون بدهکار و بستانکار باید با هم برابر باشند، ولی ممکن است که بعد از بررسی و گرفتن تراز نامه با این سه حالت مواجه شوید.
 • در ترازنامه ممکن است که ستون بدهکار و بستانکار برابر باشد، که این نشان دهنده این است که هیچ مغایرت بانکی در عملیات مالی وجود ندارد.
 • ممکن است که ستون بدهکار و بستانکار برابر نباشد و این نشان دهنده مغایرت در حساب های بانکی می باشد.
 • دیگر مشکل در ترازنامه به این صورت می باشد که ستون بدهکار و بستانکار برابر است، ولی مشکلی در عملیات بانکی وجود دارد. که این مشکل ممکن است خطا در عملیات باشد و یا اینکه حساب ها پوشش داده شده باشد.

برای مطالعه مقاله ضمانت نامه بانکی می توانید از این لینک استفاده نمایید.

چگونگی صورت مغایرت بانکی

چگونگی صورت مغایرت بانکی

مراحل تهیه صورت مغایرت بانکی:

تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی چند مرحله می باشد.

در مرحله اول برای تهیه صورت مغایرت بانکی، ابتدا باید موارد ثبت شده در دفاتر شرکت و صورت حساب بانکی را بررسی کنید. در این صورت حساب باید تمام قسمت بدهکار این لیست با قسمت بستانکار لیست برابر باشد.

در این مرحله باید همه اقلام باز ثبت شده در لیست را مانند موارد بدهکار دفاتر شرکت، بستانکار شرکت، بدهکار صورت حساب بانکی و بستانکار صورت حساب بانکی مشخص و بررسی کنید، زیرا ممکن است که حسابدار و یا بانک اعداد را در ستون بدهکار و بستانکار به صورت اشتباه ثبت کرده باشند و یا اینکه مبالغ مربوط به حساب ها را به اشتباه ثبت کرده باشند.

این اقلام که اصطلاحا باز می گویند به چهار دسته تقسیم می شوند:

 • اقلام باز بدهکار دفتر: مواردی هستند که حسابدار آن ها را در ستون بدهکار دفتر معین حساب بانکی ثبت کرده است ولی بنا به دلایلی تا پایان ماه در ستون بستانکار صورت حساب بانک وارد نشده است. مانند حواله های شهرستانی که با تاخیر به بانک می رسد.
 • اقلام باز بستانکار دفتر: مواردی هستند که حسابدار آن ها را در ستون بستانکار دفتر معین حساب بانکی ثبت کرده است، ولی بنا بر دلایلی در ستون بدهکار صورت حساب بانک ثبت نشده است. مانند چک هایی که شرکت صادر کرده ولی گیرندگان چک، هنوز آن را وصول نکرده اند و به آن چک های معوقه می گویند.
 • اقلام باز بدهکار صورت حساب بانک: مواردی هستند که در ستون بدهکار صورت حساب بانکی ثبت شده است، ولی در ستون بستانکار دفتر معین حساب بانکی ثبت نشده است. مانند هزینه های بانکی و یا دیگر مواردی که بانک، برای آن ها از حساب شرکت برداشت می کند و شرکت از آن اطلاع ندارد و یا تا آخر ماه در دفتر ثبت نشده است.
 • اقلام باز بستانکار صورت حساب بانکی: مواردی می باشند که در ستون بستانکار صورت حساب بانک ثبت شده است، ولی در ستون بدهکار دفتر معین حساب بانکی شرکت ثبت نشده است. مانند مبالغی که به حساب شرکت واریز شده، ولی شرکت اطلاعی از آن ندارد و یا تا پایان ماه هنوز ثبت نشده است.

خدمات مالیاتی و حسابداری

در مرحله بعدی که مرحله سوم می باشد، صورت حساب بانکی بر اساس شرح و موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. بعضی موارد باعث ایجاد مغایرت بین مانده حساب بانک در دفاتر شرکت با مانده حساب واقعی در بانک می شود. در ذیل به این موارد اشاره می شود.

 1. ممکن است که ذی نفع چک صادر شده از طرف شرکت تا تاریخ صورت حساب بانک، به بانک مراجعه نکرده باشد.
 2.  ممکن است چک و یا سفته ای از بانک وصول شده باشد، ولی بانک اعلامیه بستانکار را اعلام نکرده باشد.
 3. برداشت مبلغی به عنوان کارمزد و یا برداشت از حساب شرکت به دلایل دیگر به وسیله بانک مقصد و عدم ارسال اعلامیه بدهکار شدن
 4. ممکن است که یکی از اعضای شرکت در پایان وقت اداری، وجه نقدی را به حساب شرکت واریز کرده باشد و ثبت نکرده باشد.
 5. ممکن است بانک در ثبت رقم واریز یا برداشت وجه از حساب شرکت اشتباه کرده باشد.
 6. و یا اینکه ممکن است حسابدار شرکت در ثبت ارقام فیش های واریز شده و چک های صادر شده اشتباه کرده باشد.

برای مطالعه مقاله محدودیت های اطلاعات مالی می توانید از این لینک استفاده نمایید.

روش های تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی

مراحل تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی

روش های تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی:

برای تهیه و تنظیم این صورت مغایرت روش های مختلفی وجود دارد:

روش مبنا که قرار دادن مانده صورت حساب بانک می باشد. در این روش حسابدار با انجام بعضی از تعدیلات از مانده حساب بانک دفتر حسابداری شرکت به مانده بانک بر اساس صورت حساب خود بانک می رسد. یک حسابدار برای تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی در این روش باید به مواقعی که واریزی از دیگران به شرکت بوده است و مواقعی که از حساب شرکت برای چک های معوق کم می شود را کنترل کند.

مواردی که از حساب شرکت کم می شود به شرح ذیل می باشد:

 • اسناد تنزیلی
 • چک لاوصول
 • کارمزد بانکی

مواردی که به حساب شرکت واریز می شود:

 • وجوه بین راهی
 • مانده طبق صورت حساب بانک

روش مبنا قرار دادن مانده دفاتر شرکت:

در این روش حسابداران برای تهیه صورت مغایرت بانکی با انجام برخی از روش های حسابداری، از مانده صورت حساب بانکی به مانده بانک دفتر حسابداری شرکت می رسند.

وجوه بین راهی به مانده حساب بانکی اضافه می شود.

مواردی که از مانده حساب شرکت کم می شود:

 • اسناد تنزیلی
 • چک لاوصول
 • کارمزد بانکی

برای مطالعه مقاله ترازنامه چیست می توانید از این لینک استفاده نمایید.

روش های تهیه صورت مغایرت بانکی

روش های تهیه صورت مغایرت بانکی

چک های معوق از مانده حساب بانک کم می شود.

مواردی که به مانده حساب شرکت اضافه می شود:

 • واریزی دیگران
 • مانده طبق دفاتر شرکت

روش قرار دادن مانده واقعی شرکت: در این روش حسابداران برای بدست آوردن صورت مغایرت بانکی، از مانده بانک بر اساس دفاتر و صورت حساب های بانکی پیدا می کنند.

مانده ای که بر اساس دفاتر شرکت اضافه می شود:

 • واریزی دیگران
 • اسناد تنزیلی
 • چک لاوصول
 • کارمزد بانکی

مانده ای که بر اساس صورت حساب بانک اضافه می شود:

 • وجوه بین راهی
 • چک های معوق

پرسش و پاسخ متداول در مورد صورت مغایرت بانکی:

 1. صورت مغایرت بانکی چیست؟

  شامل لیستی از تمام حساب ها در زمان های مختلف می باشد و صاحب حساب بانکی می تواند آن را دریافت کند. این لیست تمامی اختلاف ها و مغایرت های بانکی بین اسناد حسابداری می باشد.

 2. در اسناد حسابداری چه مواردی ذکر می شود؟

  واریز، برداشت، پرداخت وجه و … در اسناد حسابدرای ذکر می شود جزء مهمترین مسائل یک حسابدرای در حیطه کاریش می باشد. می توان با توجه به مانده حساب، تمامی مغایرت ها را مشخص و بررسی کرد.

 3. صورت مغایرت بانکی در تراز نامه به چه صورت می باشد؟

  شرکت ها در دوره های مختلف، برای اطمینان از مغایرت نسبت به گرفتن تراز آزمایشی اقدام می کنند و موارد ذیل مشخص می شود: اگر در ترازنامه ستون بدهکار و بستانکار برابر باشند نشان دهنده عدم مغایرت در عملیات مالی می باشد. اگر در ترازنامه ستون بدهکار و بستانکار برابر نباشد، نشان دهنده مغایرت در حساب های بانکی می باشد. ممکن است در ترازنامه ستون بدهکار و بستانکار برابر باشد ولی در عملیات بانکی مشکلی وجود داشته باشد، ممکن است که این مشکل برای خطا در عملیات باشد و یا اینکه حساب ها پوشش داده شده باشد.

 4. مراحل تهیه صورت مغایرت بانکی چگونه است؟

  برای تهیه صورت مغایرت بانکی، ابتدا می بایست که موارد ثبتی دفاتر شرکت و صورت حساب بانکی را بررسی و تمامی اقلام ثبت شده در لیست را مانند دفاتر بدهکار شرکت، بستانکار شرکت، بدهکار صورت حساب بانکی و بستانکار صورت حساب بانکی را مشخص کنید. گاهی موارد ممکن است که حسابدار و یا بانک، اعداد را در ستون بدهکار و بستانکار و یا مبالغ را اشتباه ثبت کرده باشد.

 5. اقلام ثبتی در صورت حساب بانکی به چند دسته تقسیم می شوند؟

  این اقلام به چهار دسته تقسیم می شوند: اقلام باز بدهکار دفتر: مواردی هستند مانند حواله های شهرستانی که در ستون بدهکار ثبت شده اند، ولی در پایان ماه در ستون بستانکار صورت حساب بانک وارد می شوند. اقلام باز بستانکار دفتر: مواردی هستند مانند چک های صادر شده شرکت که در ستون بستانکار دفتر معین حساب بانکی ثبت می شوند و به دلیل وصول نشدن به آن ها چک های معوقه می گویند. اقلام باز بدهکار صورت حساب بانک: مواردی هستند مانند هزینه های بانکی و موارد مربوط به بانک که از حساب شرکت برداشته می شود و شرکت از آن اطلاع ندارد و در ستون بدهکار ثبت می شود. اقلام باز بستانکار صورت حساب بانکی: مواردی هستند مانند حسابی که به شرکت واریز شده و شرکت از آن اطلاع ندارد و که در ستون بستانکار ثبت شده ولی در ستون بدهکار دفتر معین حساب بانکی ثبت نشده است.

 6. در چه مواردی صورت حساب بانکی بر اساس شرح و موضوع مورد بررسی قرار می گیرد؟

  ممکن است ذی نفع چک صادر شده تا تاریخ صورت حساب بانک به بانک مراجعه نکرده باشد. ممکن است چک و یا سفته از بانک وصول شده، ولی بانک اعلام بستانکار نکرده باشد. برداشت مبلغی به عنوان کارمزد و یا برداشت از حساب شرکت و عدم ارسال اعلام شدن بدهکار. در پایان وقت اداری مبلغی به حساب شرکت واریز شده باشد و ثبت نشده باشد. اشتباه بانک در ثبت رقم واریز و یا برداشت وجه از حساب شرکت. اشتباه حسابدار در ثبت ارقام فیش های واریز شده و چک های صادر شده.

 7. چه روشی برای تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی وجود دارد؟

  روش مبنا بر اساس قرار دادن صورت حساب بانک می باشد و در این روش حسابدار به وسیله بعضی از تعدیلات از مانئه حساب بانک دفتر حسابداری شرکت به مانده بانک بر اساس صورت حساب خود می رسد. در این روش حسابدارن معمولا، واریزی دیگران به شرکت و کم شدن حساب شرکت برای چک های معوقه را کنترل می کنند.

 8. در چه مواردی از حساب شرکت کم می شود؟

  اسناد تنزیلی، چک های وصولی و کارمزد بانکی

 9. در چه مواردی به حساب شرکت واریز می شود؟

  وجوه بین راهی، مانده بر اساس صورت حساب بانکی

 10. روش مبنا قرار دادن مانده دفاتر به چه صورت می باشد؟

  در این روش حسابداران به منظور به دست آوردن صورت مغایرت بانکی، به وسیله بعضی از روش های حسابداری از مانده صورت حساب بانکی و مانده بانک دفتر حسابداری شرکت می رسند.

 11. در چه مواردی به مانده حساب شرکت اضافه می شود؟

  واریز دیگران، مانده طبق دفاتر شرکت

 12. در چه مواردی به دفاتر شرکت اضافه می شود؟

  واریزی دیگران، اسناد تزیلی، چک های وصولی و کارمزد بانکی

 13. در چه مواردی به صورت حساب بانک اضافه می شود؟

  وجوه بین راهی و چک های معوقه

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله سود سپرده بانکی را به شما پیشنهاد می کنیم.

جهت برخورداری از کلیه خدمات مالی و حسابداری می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

رای شما به این مطلب

میانگین امتیازات 4.2 / 5. تعداد آرا: 5

از اینکه این مطلب مفید نبود عذرخواهی میکنیم

اجازه بدهید ما این مطلب را مفیدتر کنیم!

لطفا نظر خود را در بهبود این مطلب با ما در میان بگذارید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.