مقالات مالیاتی

ماده ۹۷ مالیات های مستقیم

ماده۹۷ مالیات های مستقیم

تکمیل درست و به موقع اظهارنامه مالیاتی امر مهمی است که همیشه باید مدنظر داشته باشید . اگر اظهارنامه و اطلاعات آن به هر دلیلی توسط مامورین اداره مالیات تایید نشود مالیات شما به صورت علی الراس محاسبه خواهد شد که در این حالت چه بسا مالیات برای شما بسیار بالاتر از حالتی که اظهارنامه را با دقت و صداقت تکمیل می کردید ،تعیین شود.

ماده ۹۷- در صورتی که اشخاص حقیقی در آمد آن ها شامل قانون پرداخت مالیات شود مکلف به ارایه فرم مالیاتی خود هستند ، در صورتی که فرم ارایه شده از طرف مراجعه کننده طبق قانون اظهار نامه مالیاتی تنظیم شده باشد ، اداره امور مالیاتی می تواند فرم های ارایه شده را بدون رسیدگی قبول کرده و یا تعدادی از آن ها را طبق معیار ها و شاخص های مشخص شده و یا به صورت دلخواه انتخاب کرده و طبق قوانین مشخص شده مورد رسیدگی قرار دهد . در صورتی که مراجعه کننده از ارایه فرم مالیاتی در زمان مشخص شده و از مقررات سر پیچی کند ، اداره امور مالیاتی می تواند نسبت به تهیه فرم مالیاتی بر آورد شده و هم چنین بر پایه فعالیت ها و اصلاحات به دست آمده از افراد مشمول به پرداخت مالیات از طریق برنامه جامع مالیاتی نسبت به مطالبات مربوط ، اقدام به تهیه و تنظیم فرم مالیاتی نماید ، هم چنین مراجعه کننده می تواند در طی سی روز از تاریخ ابلاغ فرم تشخیص مالیاتی ، نسبت به اظهار نامه مالیاتی ارایه شده بر حسب آیین نامه های مربوطه اعتراض کرده و اعتراض مراجعه کننده طبق آیین نامه های این قانون مورد بررسی قرار می گیرد ، این مانع از تاخیرمجازات های جریمه ها و هم چنین مانع اجرایی کردن عدم تحویل اظهار نامه مالیاتی در زمان مشخص شده قانونی نمی شود ‌. احکام قید شده تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای احکام صادره این ماده مشخص شده است .

تبصره – اداره امور مالیاتی مکلف است طی زمان سه سال از تاریخ صدور این قانون ، بانک معلومات وابسته به برنامه جامع مالیاتی را در تمام کشور مستقر و فعال نماید . در این مدت زمان ، در بخش های امور مالیاتی که برنامه جامع مالیاتی به طور کامل اجرایی نشده است، مواد(۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قوانین مالیات های مستقیم تصویب شده سال ۱۳۸۰ اجرایی می شود .(۱)

۱. بر اساس بند ۲۲ تنها ماده قانون اصلاح شده، قانون مالیات های مستقیم ، تصویب شده در 31/04/94  و همچنین این ماده و تبصره آن به جای ماده (۹۷) اجرایی شد .

برای مطالعه مقاله مالیات بر ارزش افزوده کلیک کنید.

اطلاعات مالیاتی

اطلاعات مالیاتی

 

“ماده ۹۷- در موارد ذکر شده پایین درآمد مراجعه کننده مالیاتی از طریق علی الراس مشخص خواهد شد :

  1. در صورتی که تا مهلت تعیین شده در ترازنامه و حساب درآمد و هزینه و یا حساب سود و زیان ، طبق قانون مذکور ارایه نشده باشد .
  2. در شرایطی  که مراجعه کننده مالیاتی به تقاضا نامه شفاهی اداره امور مالیاتی مرتبط از ارائه دفاتر و اسناد حسابداری در محل کار خود اجتناب کند (منظور از محل کار درباره افراد حقوقی همان محل اقامت قانونی آنان می باشد جدا از اینکه مراجعه کننده قبلاً محل فعالیت خود را به منظور ارائه دفاتر و اسناد و مدارک به اداره امور مالیاتی اعلام کرده باشد) .
  3. در شرایطی که دفاتر و اسناد و مدارک مشمول مالیات جهت ارزیابی درآمد از طرف اداره امور مالیاتی غیر قابل بررسی تشخیص داده شود و یا به سبب عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوطه قابل تایید نباشد در این نوع موارد موضوع باید با ذکر ادله کافی کتبا به مراجعه کننده ابلاغ و پرونده جهت بررسی به هیأتی تشکیل شده از سه نفر مورد تایید رییس کل سازمان امور مالیاتی واگذار شود . مراجعه کننده می تواند در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجع به هیأت نامبرده نسبت به برطرف کردن ایرادات و جهت رسیدگی و ارائه توضیح کتبی درباره شیوه رعایت موازین قانونی آیین نامه بر اساس موارد یاد شده عمل کند و در هر صورت هیأت موظف است طی مدت ده روز و پس از پایان یک ماه رأی نهایی خود را با توضیحات و ادله کافی به اداره امور مالیاتی ارائه دهد . بیشترین رای هیات قابل قبول است و رأی فردی که در اقلیت قرار گرفته لازم است که در صورت جلسه قید شود ‌. چنانچه هیات رای دهنده امور مالیاتی دفاتر مراجعه‌ کننده را جهت رسیدگی غیر قابل قبول تشخیص دهد لازم است این موضوع به دادستانی انتظامی مالیاتی هم اعلام شود.

تبصره ۱‌‌ – در صورت استفاده از بند (۳) این ماده به مدت دو ماه براساس توضیحات ماده (۱۵۶) مهلت بررسی اضافه می شود .

تبصره ۲ – در صورتی که اسناد و مدارک مراجعه کننده از در آمد و فعالیت های که به صورت مخفیانه کسب کرده است ، چنانچه اسناد و مدارک ارایه شده واقعی و مورد تایید قرار گرفته باشد ، در آمد مالیات مراجعه کننده بر اساس مدارک و شواهد ارایه شده مشخص می شود ، و میزان مالیاتی که مشخص می شود به میزان مالیات قبلی اضافه خواهد شد . ”

برای انواع مشاوره مالیاتی و کلیه امور خدمات مالیاتی با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *