مقالات مالیاتی

مالیات بر حق تمبر

مالیات بر حق تمبر چیست

مالیات بر حق تمبر از مالیات هایی دریافتی توسط دولت می باشد. این مالیات به صورت مستقیم، از شخص متقاضی برای اسناد اوراق بهادار به وسیله باطل کردن تمبر گرفته می شود. این کار برای رسمیت اسناد می باشد. یکی از موارد مالیات بر دارایی پرداخت حق تمبر می باشد و بدین صورت است که، به محض صدور بعضی از اسناد مانند اوراق و مدارک صادر کننده توسط بانک ها مبلغی برای حق تمبر گرفته می شود.

مالیات حق تمبر چیست:

مالیات بر حق تمبر، بر اساس ماده 44 تا ماده 51 قانون مالیات ها می باشد. در ذیل به شرح هر ماده از قانون مالیاتی می پردازیم:

ماده 44: بر اساس این قانون، در زمان چاپ هر برگ چک از طرف بانک ها مبلغ 200 ریال حق تمبر گرفته می شود.

ماده 45: بر طبق این قانون به مبلغ سه در هزار برای حق تمبر از اوراقی چون برات، سفته و … گرفته می شود.

ماده 46: بر اساس ماده 46 قانون مالیاتی، از تمامی اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر می گردد و قابلیت انتقال را دارد، بارنامه دریایی و هوایی، اوراق بیمه مال التجاره 5,000 ریال حق تمبر گرفته می شود.

مشاور مالیاتی

موسسات حمل و نقل مسئول تنظیم بارنامه ها می باشند و نسخه های اوراق ذکر شده را تا 5 سال از تاریخ صدور نگهداری می کنند. اوراق و مدارک ذیل هم در این تبصره قانونی قرار می گیرد:

 • کارت معافیت مشمولان نظام وظیفه که بنا بر دلایلی از انجام وظیفه معاف شده اند، برای صادر شدند کارت معافیت 10,000 ریال حق تمبر کسر می شود.
 • از تمام گواهی نامه های راهنمایی و رانندگی بین المللی مبلغ 50,000 ریال برای حق تمبر کسر می شود.
 • برای هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و شماره گذاری وسایل نقلیه که موقتا وارد کشور می شود، مبلغ 200,000 هزار ریال دریافت می شود.
 • در ازای هر سال مدت اعتبار گواهی نامه رانندگی مبلغ 1,000 ریال گرفته می شود.
 • برای کارنامه و گواهی نامه دانش آموزان برای تمام دوره ها، مبلغ 1,000 ریال گرفته می شود.
 • برای دانش نامه و گواهی نامه دانش نامه کاردانی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر به مبلغ 10,000 ریال گرفته می شود.
 • برای گواهی نامه دوره های تحصیلی مدرسه خارجی مبلغ 20,000 ریال گرفته می شود.
 • برای گواهی نامه دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ 50,000 ریال گرفته می شود.
 • برای پروانه مامایی و یا مدرک دوره کاردانی و دندان پزشکی تجربی مبلغ 20,000 ریال گرفته می شود.
 • برای صدور پروانه مشاغلی چون: پزشکی، دندان پزشکی، پیرا پزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ 100,000 ریال گرفته می شود.
 • برای جواز تاسیس واحد های تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و دیگر پروانه های کسب و کار مبلغ 100,000 ریال گرفته می شود و برای تجدید این جوازها مجددا مبلغ 50,000 ریال گرفته می شود.

برای مطالعه مقاله دادرسی مالیاتی چیست از این لینک استفاده نمایید.

مالیات بر حق تمبر

مالیات بر حق تمبر

ماده 47: بر اساس ماده 47 قانون مالیات ها، از تمامی قراردادها و اسنادی که بین بانک ها و مشتریان مبادله می شود و درصورت ثبت نشدن در دفتر رسمی مبلغ 10,000 ریال برای حق تمبر گرفته می شود. این اوراق به شرح ذیل می باشند:

 1. برگ شرایط عمومی حساب جاری
 2. قراردادهای وام و تسهیلات، اوراق و فرم های تعهد که بانک از مشتریان خود می گیرد.
 3. قرارداد انواع سپرده های سرمایه گذاری
 4. برای وکالت نامه های بانکی برای واگذاری حق امضای مشتریان به شخص دیگر
 5. برای قرادادهای تنظیمی بین بانک و مشتریان برای انجام تعهدات بانک و مشتری
 6. ضمانت نامه های صادر شده از طرف بانک ها
 7. برای تقاضای صدور ضمانت صادر شده از طرف بانک
 8. برای درخواست گشایش اعتبار اسنادی برای داخل کشور و یا کشورهای خارجی، که این تقاضا از طرف بانک مورد قبول باشد

خدمات حسابداری

ماده 48: بر اساس این قانون برای سهام و سهم الشرکه تمام شرکت های ایرانی به غیر از شرکت تعاونی، مبلغ 2000 ریال برای حق تمبر بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه گرفته می شود.

تبصره ماده 48: حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید باید ظرف مدت دو ماه ار تاریخ ثبت قانونی و یا ثبت افزایش سرمایه پرداخت شود. شرکت هایی که میزان سرمایه خود را قبلا کاهش داده اند و حق تمبر پرداخته شده است، دیگر مشمول حق تمبر نمی باشند.

ماده 49: در صورتی که اسناد مواد 45، 46، 47، و 48 در ایران ثبت شود باید حق تمبر بر اساس آن ماده پرداخت شود، ولی اگر این اسناد ذکر شده در خارج از کشور صادر شده باشد، اولین شخص گیرنده اسناد باید قبل از هر نوع امضاء مسئول پرداخت حقوق مقرر شده خواهد بود.

ماده 50: وزارت امور اقتصاد و دارایی جواز چاپ اوراقی مانند سفته، برات، بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را دارد. به همین دلیل می تواند در صورت اطلاع متقضی به جای حق تمبر برای صدور قبوض مربوطه مالیات دریافت کند.

ماده 52: در صورت تخلف از این مقررات ذکر شده، فرد متخلف باید علاوه بر پرداخت حق تمبر، معادل دو برابر آن هم جریمه پرداخت کند.

برای مطالعه مقاله اظهار نامه اصلاحی و شرایط آن از این لینک استفاده نمایید.

مالیات حق تمبر پس از ثبت شرکت

مالیات حق تمبر پس از ثبت شرکت

مالیات حق تمبر پس از ثبت شرکت:

بر اساس قانون سهام و سهم الشرکه تمام شرکت های ایرانی به غیر از شرکت های تعاونی، بر اساس ارزش اسمی سهام و یا سهم الشرکه نیم در هزار مشمول حق تمبر می شوند. بعد از ثبت قانونی شرکت و یا افزایش سرمایه آن، نهایتا دو ماه فرصت برای پرداخت مالیات حق تمبر وجود دارد.

حق تمبر برای شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش می دهند، برای نیم در هزار ارزش اسمی سهام می باشد. البته این قانون برای شرکت های تعاونی نمی باشد. مهلت پرداخت آن هم دو ماه می باشد. حال برای شرکت هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند، در زمان افزایش سرمایه دیگر نیازی به پرداخت مالیات حق تمبر نمی باشد.

همانطور که قبلا هم اشاره کردیم شرکت های داخل بورس، در صورت افزایش سرمایه از سمت سهامداران، از پرداخت مالیات حق تمبر معاف می باشند.

معافیت های حق تمبر:

با توجه به قانون مالیات های مستقیم مواردی هم وجود دارد که مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشند:

شرکت های تعاونی شامل این قانون معافیت می شوند.

شرکت های فعال مناطق آزاد تجاری بعد از تاریخ صدور مجوز به مدت 20 سال معاف از پرداخت حق تمبر می باشند. مناطق آزاد تجاری به شرح ذیل می باشد:

 1. منطقه آزاد کیش
 2. منطقه آزاد انزلی
 3. منطقه آزاد ارس
 4. منطقه آزاد ماکو
 5. منطقه آزاد اروند
 6. منطقه آزاد قشم
 7. منطقه آزاد چابهار
 8. فرودگاه امام خمینی

شرکت های پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس، برای افزایش سرمایه معاف از مالیات حق تمبر می باشند.

پرسش و پاسخ متداول در مورد مالیات بر حق تمبر:

 1. مالیات بر حق تمبر چیست؟

  این مالیات از انواع مالیات هایی می باشد که به صورت مستقیم از شخص متقاضی برای اسناد اوراق بهادار به وسیله باطل کردن تمبر برای دولت دریافت می شود. در صورت صدور برخی از اسناد مانند اوراق و مدارک صادر شده به وسیله بانک ها حق تمبر دریافت می شود.

 2. بر اساس قانون مالیات حق تمبر چقدر می باشد؟

  بر اساس قانون مالیات ها، در زمان چاپ هر برگ چک، 200 ریال برای حق تمبر اوراقی مانند سفته، برات و… مبلغ سه در هزار برای اسناد تجاری قابل انتقال مانند بارنامه های دریایی و هوایی 5000 ریال حق تمبر دریافت می شود.

 3. میزان حق تمبر کارت معافیت مشمولان نظام وظیفه چه میزان می باشد؟

  برای صادر شدن کارت معافیت مشمولان نظام وظیفه که بنا بر هر دلیلی صادر شده است، 10000 ریال بابت حق تمبر دریافت می شود.

 4. آیا برای گواهی نامه راهنمایی و رانندگی می بایست که حق تمبر پرداخت کنید؟

  بله، برای صادر شدن کلیه گواهی نامه های راهنمایی و رانندگی می بایست 50000 ریال حق تمبر پرداخت کرد.

 5. آیا برای ترانزیت انواع خودرو، باید حق تمبر پرداخت کرد؟

  بله، برای هرپلاک ترانزیت انواع خودرو و شماره گذاری وسایل نقلیه که به صورت موقف وارد کشور می شود می بایست مبلغ 200000 هزار ریال پرداخت کرد.

 6. آیا برای اعتبار هر ساله گواهی نامه رانندگی باید حق تمبر پرداخت کرد؟

  بله، برای هرسال مدت اعتبار گواهی نامه رانندگی باید مبلغ 1000 ریال حق تمبر پرداخت کرد.

 7. آیا برای کارنامه دانش آموزن هم باید حق تمبر پرداخت کرد؟

  بله، برای کارنامه وگواهی نامه دانش آموزان تمامی دوره ها، مبلغ 1000 ریال حق تمبر گرفته می شود.

 8. آیا برای گواهی نامه دانشگاهی هم باید حق تمبر پرداخت کرد؟

  بله، برای دانش نامه، گواهی نامه، دانش نامه کاردانی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ 10000 ریال حق تمبر دریافت میشود.

 9. از دیگر مواردی که باید برای آن ها تمبر باطل کرد چیست؟

  برای گواهی نامه دوره های تحصیلی مدرسه خارجی، مبلغ 20000 ریال، دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی، مبلغ 50000 ریال، پروانه مامایی و مدارک کاردانی دندان پزشکی، مبلغ 20000 ریال، صدورپروانه پزشکی، دندان پزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی وداروسازی، جواز تاسیس واحدهای تولیدی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت ودیگر پروانه های کسب وکار مبلغ 100000 ریال دریافت می شود.

 10. بر اساس قانون، برای کدام یک از قراردادها باید حق تمبر پرداخت کرد؟

  بر اساس ماده 47 قانون مالیات ها، در صورت ثبت تمامی قراردادها و اسناد بین بانک و مشتری در صورت عدم ثبت در دفتر رسمی، 10000 ریال حق تمبر دریافت می شود. این اوراق به شرح روبرو می باشد: برگ شرایط عمومی حساب جاری، قراردادهای وام و تسهیلات، اوراق و فرم های تعهد که توسط بانک از مشتریان خود گرفته می شود. قرارداد انواع سپرده های سرمایه گذاری، وکالت نامه های بانکی برای واگذاری حق امضای مشتریان به شخص دیگری، قرادادهای تنظیمی بین بانک و مشتریان برای انجام تعهدات بانک و مشتری، ضمانت نامه های صادر شده از طرف بانک ها، برای تقاضای صدور ضمانت صادر شده از طرف بانک و برای درخواست گشایش اعتبار اسنادی برای داخل کشور و یا کشورهای خارجی، در صورت مورد قبول واقع شدن از سمت بانک

 11. آیا برای سهام شرکت ها نیز باید حق تمبر پرداخت کرد؟

  بله، برای سهم و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی به غیر از شرکت تعاونی، مبلغ 2000 ریال حق تمبر بر اساس ارزش اسمی آن دریافت می شود.

 12. زمان پرداخت حق تمبر شرکت ها چه موقعی می باشد؟

  حق تمبر را باید در مدت زمان دو ماه از تاریخ ثبت قانونی و یا ثبت افزایش سرمایه پرداخت کرد.

 13. آیا موارد معافیت از حق تبر هم وجود دارد، آن را نام ببرید؟

  بله، با توجه به قانون مالیات های مستقیم موارد ذیل به مدت 20 سال مشمول حق تمبر نمی باشند: منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد انزلی، منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد ماکو، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد قشم، منطقه آزاد چابهار و فرودگاه امام خمینی

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله مالیات شرکت ها را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای مشاوره در زمینه مشاوره مالیات می توانید با شماره 09120202822 تماس حاصل فرمایید.

رای شما به این مطلب

میانگین امتیازات 4.7 / 5. تعداد آرا: 3

از اینکه این مطلب مفید نبود عذرخواهی میکنیم

اجازه بدهید ما این مطلب را مفیدتر کنیم!

لطفا نظر خود را در بهبود این مطلب با ما در میان بگذارید.

یک دیدگاه در مورد “مالیات بر حق تمبر

 1. نرگس گفت:

  اشخاص حقیقی نباید تمبر باطل کنند؟؟ فقط حقوقی؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *