مقالات حسابداری و حسابرسی

نسبت های مالی

نسبتهای مالی

اقلام موجود در صورت ‌های مالی از طریق نسبت های مالی بررسی می شوند و آن ‌ها را از مفهوم ریالی به نسبت‌ های قابل مقایسه تبدیل می ‌کند.

این نسبت‌ ها میان عوامل موثر صورت ‌های مالی ارتباط معنی‌ داری برقرار می کند و باعث ایجاد ارتباط بین اطلاعات موجود در گزارش ‌های مالی می شود و به استفاده ‌کنندگان آن قدرت تحلیل می ‌دهد.

نسبت مالی:

یک ارتباط منطقی و ریاضی بین اقلام موجود در صورت ‌های مالی وجود دارد که به‌ صورت نسبت بیان می ‌شود، و به آن نسبت‌ مالی می‌ گویند.

نکته:  از هر نسبت مالی می ‌توان به‌ عنوان یک سیگنال خبری در کنار سایر نسبت ‌ها، استفاده کرد. همچنین در تصمیم ‌گیری ها نباید فقط یک نسبت مالی را به‌ عنوان ملاک تصمیم‌ گیری قرار داد.

گزارش ‌هایی که بر اساس نسبت ‌های مالی ایجاد می ‌شوند، نتایج عملیات و وضعیت مالی شرکت را در یک دوره‌ مالی خاص بیان می ‌کنند.

نسبت ‌های نقدینگی:

میزان توان شرکت در باز پرداخت دیون کوتاه مدت و یا عمل به تعهدات کوتاه مدت، توسط نسبت های نقدینگی نشان داده می شود.

در دسته نسبت ‌های نقدینگی، نسبت‌ جاری، نسبت آنی و سرمایه در گردش قرار دارند که در زیر به شرح آنها پرداخته می شود.

نسبت جاری:

نسبت جاری از طریق رابطه زیر محاسبه می‌ گردد و یکی از نسبت ‌های نقدینگی است که میزان قدرت باز پرداخت بدهی جاری را نشان می ‌دهد.

بدهی جاری / دارایی جاری = نسبت جاری

نسبت جاری باید از عدد یک بیشتر باشد، زیرا کمتر از یک بودن یعنی، شرکت توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد.

همچنین نسبت جاری نباید از مقدار مشخصی (معمولا عدد ۲) بیشتر شود، زیرا زیاد بودن نسبت جاری، یعنی بلا استفاده ماندن دارایی های شرکت و یا خواب بودن سرمایه آن.

نکته: میزان نسبت جاری هر شرکت را می توان برای هر بازار به صورت مجزا محاسبه نمود.

نسبت آنی:

یکی از اقلام دارایی جاری که در محاسبه نسبت های جاری استفاده می شود، موجودی مواد و کالا هایی است که از قابلیت نقد شوندگی کمتری برخوردار هستند.

لذا برای دقیق تر شدن مقدار نسبت نقدینگی از نسبت آنی به صورت رابطه زیر استفاده می گردد.

بدهی جاری / (موجودی مواد و کالا – دارایی های جاری) = نسبت آنی

اختلاف نسبت آنی و نسبت جاری در میزان موجودی مواد و کالا، در انبار های شرکت است، بالا بودن موجودی کالا باعث کاهش ریسک در شرکت ها، افزایش خواب سرمایه و کاهش بهره وری می گردد.

نسبت بازده دارایی ها:

این نسبت نشان می ‌دهد که شرکت در ازای دارایی مورد استفاده تا چه اندازه سود آور بوده است که از طریق رابطه زیر محاسبه می‌ گردد.

میانگین جمع دارایی ها / سود خالص = بازده دارایی

نسبت ‌های اهرمی:

نسبت ‌هایی هستند که نشان دهنده توانایی شرکت برای باز پرداخت بدهی ‌‌های خود می باشد.

نسبت های اهرمی به حجم کل بدهی های واحد تاکید دارد، و توان واحد را برای انجام تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت خود منعکس می سازند.

نسبت بدهی به سرمایه:

این نسبت توانایی شرکت برای تعهد به دیون خود را منعکس می کند و توسط رابطه زیر محاسبه می‌ گردد.

مجموع دارایی ‌ها / مجموع بدهی ‌ها = نسبت بدهی

نسبت بدهی زیاد، یعنی واحد ناگزیر است نرخ سود تضمین شده بالاتری را برای استقراض خود داشته باشد و با گذشتن از حدی اصولا این واحد امکان استقراض نخواهد داشت.

وام دهندگان نسبت بدهی کمتر را ترجیح می دهند. چون ایمنی بیشتری به همراه دارد. در شرایط رکود اقتصادی کم بودن نسبت بدهی، نشانگر وضعیت مناست تر خواهد بود.

نسبت مالکانه:

نسبت مالکانه، نشانگر سهم نسبت صاحبان سهام از کل دارایی‌ های شرکت می باشد که توسط رابطه زیر محاسبه می شود.

مجموع دارایی ‌ها / مجموع حقوق صاحبان سهام = نسبت مالکانه

این نسبت که مکمل نسبت بدهی است، میزان سهم صاحبان سهام از کل دارایی ها را نشان می دهد.

نسبت پوشش بهره:

این نسبت، نشانگر توان شرکت برای پرداخت هزینه های مالی (مثلا بهره وام های دریافتی) از محل سود عملیاتی است که توسط رابطه زیر محاسبه می شود.

هزینه مالی / سود عملیاتی = پوشش بهره

در صورتی که نسبت پوشش برابر با ۴ باشد یعنی این واحد قادر است تا ۴ برابر هزینه های عملیاتی را از محل سود عملیاتی خود پرداخت نماید.

منفی بودن درصد پوشش بهره، یعنی این شرکت متحمل زیان عملیاتی شده است.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات حسابرسی می باشد.

نسبت ‌های نقدینگی

نسبت ‌های نقدینگی

نسبت های فعالیت:

این نسبت ها، کاربرد منابع مالی یا دارایی های در اختیار مدیران، و همچنین کارایی مدیریت مجموعه را نشان می دهند.

 نسبت گردش موجودی کالا :

این نسبت عبارت است از، دوره گردش موجودی کالا (نسبت فروش کالا)، فاصله زمانی (سال) دریافت مواد اولیه و تبدیل آن به کالای فروش رفته.

مدت زمانی که طول می کشد تا مواد اولیه به کالا تبدیل شود و به فروش برسد را دوره گردش موجودی کالا می گویند که از طریق رابطه زیر محاسبه می گردد.

میانگین موجودی مواد و کالا / بهای تمام شده کالا فروش رفته = گردش موجودی کالا

گردش موجودی کالا / ۱ = دوره گردش موجودی کالا

این نسبت طول فرآیند تولید و فروش را نشان می دهد.

نکته: اگر در نسبت بالا به جای عدد ۱ از عدد ۳۶۵ استفاده شود، این واحد طول فرآیند را در روز نشان می دهد.

در محاسبه میانگین موجودی مواد و کالا، طبق پیشنهاد مراجع از تفاوت میانگین موجودی امسال و پارسال تقسیم بر دو استفاده می کنیم، لذا اگر موجودی امسال یک شرکت کمتر از سال گذشته باشد، مقدار این شاخص منفی خواهد شد.

نسبت گردش جمع دارایی:

نسبت گردش جمع دارایی ها، میزان درآمد زایی دارایی های یک شرکت را نمایش می دهد، هر چه این نسبت بالا تر باشد، نشان دهنده درآمد زایی بیشتر و بهره وری بالا تر شرکت است که به وسیله رابطه زیر محاسبه می گردد.

میانگین جمع دارایی / فروش = نسبت گردش جمع دارایی

نسبت های سود آوری:

نسبت های سود آوری به صورت مشخص میزان سود آوری یک شرکت را محاسبه کرده و در فرمت های مختلف نمایش می دهند.

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام:

حقوق صاحبان سهام از کم کردن بدهی ها از کل دارایی های به دست آمده می آید، بازده حقوق صاحبان سهام نتیجه سرمایه گذاری صاحبان سهام را نشان می دهد.

رابطه زیر بازده حقوق صاحبان سهام را محاسبه می کند.

حقوق صاحبان سهام / سود خالص = بازده حقوق صاحبان سهام

نسبت حاشیه سود ناخالص:

حاشیه سود ناخالص، اثر بخشی قیمت گذاری و کارایی تولید (کنترل مطلوب هزینه تولید) را منعکس می کند و توسط رابطه زیر محاسبه می گردد.

فروش / سود ناخالص = حاشیه سود ناخالص

نسبت حاشیه سود عملیاتی:

سود عملیاتی کلیه هزینه های عملیاتی را در نظر می گیرد و حاشیه سود عملیاتی میزان سود عملیاتی را از طریق رابطه زیر محاسبه می کند.

فروش / سود عملیاتی = حاشیه سود عملیاتی

نسبت حاشیه سود خالص:

نسبت حاشیه سود خالص، از رابطه زیر محاسبه می شود و نسبت سود دهی پس از کسر مالیات را برای هر شرکت مشخص می کند.

فروش / سود خالص = حاشیه سود خالص

نسبت نرخ بازده دارایی:

نرخ بازده دارایی، نسبت دیگری است، که از حاصل ضرب حاشیه سود خالص در نسبت گردش دارایی به دست می ‌آید.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله معاملات تجاری را به شما پیشنهاد می کنیم.

جهت بهره مندی از انواع خدمات حسابداری با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *