مقالات مالیاتی

هزینه های قابل قبول و استهلاک برای مالیات

هزینه های قابل قبول و استهلاک

هزینه­ های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می­گردد عبارت است از:

هزینه­ هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب­های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب­های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

حد نصاب­های مقرر که در قوانین و مقررات مالیاتی تعیین شده ممکن است مبلغی (مأموریت)، درصدی (3% سهم از پس انداز کارکنان)، زمانی (یک ماه ذخیره) و ترکیبی (پرداختی به بازنشستگان) باشد.

تبصره1- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می­باشند، در حکم مؤسسه محسوب می­شوند. همچنین هزینه­ های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره2- هزینه ­های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می­شود، به عنوان هزینه ­های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی­ شوند.

تبصره 3- پذیرش هزینه­ های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال به بالا منوط به پرداخت با تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

نکته : طبق اظهار نظر دفتر فنی و حسابرسی منظور از تهاتر مبادله کالا به کالا می­باشد.

فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق یاد شده را جزء هزینه ­های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب نماید.

احکام مالیاتی در سایر قوانین مصوب –  از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383/2/16 ( تاریخ اجراء از 1383/4/5)

ماده 14- مؤدیان مالیاتی می­توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند. گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تأیید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی می­گردد.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع امور مالیاتی شرکتها می باشد.

هزینه های قابل قبول

هزینه های قابل قبول

ماده 148- هزینه­ هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می­باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :

1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده

نکته : انحراف نا مساعد مصرف مواد، هزینه برگشتی محسوب می­شود.

2- هزینه­ های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

الف ) حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)

ب ) مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت.

نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد تعیین خواهد شد.

آئین نامه اجرائی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران

ج)  هزینه­ های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه ­های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان

د) حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط

ه) وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد.

و) معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می­شود.

این حکم نسبت به ذخائری که تاکنون در حساب بانک­ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

ز) پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون

کتاب : حسابداری مالیاتی شرکتها
نویسنده : حسن کریمی
ناشر : انتشارات حکایتی دیگر

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله مشمولین مالیات بر ارزش افزوده را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انجام امور خدمات مالیاتی با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *