بازنشستگی و شرایط آن

بازنشستگی و شرایط آن

پرداخت حقوق و مستمری برای بیمه شده ها از طریق سازمان تامین اجتماعی یکی از مهم ترین فعالیت های این سازمان به شمار می رود که بر اساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی، بازنشستگی در پی خواهد داشت. بازنشستگی در قانون...

ادامه خواندن

بیمه اتکایی چیست

بیمه اتکایی چیست

برخی مواقع ریسک های بزرگی وجود دارد که شرکت ها را تهدید می کنند اما با وجود این ریسک ها، باز هم ورشکست نمی شوند. به عنوان نمونه وقوع زلزله، سیل و برخی اتفاقات دیگر ممکن است ایجاد خسارت های...

ادامه خواندن

بیمه بیکاری افراد مجرد و متاهل

بیمه بیکاری افراد مجرد و متاهل

برای اشخاص مجرد و متاهل در قانون و وضع مقررات، تفاوت هایی وجود دارد که یکی از آشکار ترین این تفاوت ها به بیمه شدن آنها و به خصوص بیمه بیکاری می باشد. در واقع با این تفاوت قانون گذاران برای...

ادامه خواندن

مرخصی زایمان و کمک هزینه بارداری

مرخصی زایمان و کمک هزینه بارداری

امروزه نقش زنان در دنیای کار پر رنگ تر شده است و در اکثر زمینه های شغلی و اجتماعی مشغول به فعالیت هستند. با این روند تعداد زنان شاغل و زنان باردار شاغل در حال افزایش می باشد که در...

ادامه خواندن

مشاهده سابقه بیمه تامین اجتماعی

مشاهده سابقه بیمه تامین اجتماعی

سابقه بیمه و مشاهده آن برای اشخاصی که متقاضی بیمه هستند، یکی از الزاماتی به شمار می رود که می تواند سندی برای میزان سابقه بیمه تامین اجتماعی باشد و همچنین مشاهده آن باعث می شود که بیمه شده بداند...

ادامه خواندن

حق بیمه اختیاری سال ۹۹

حق بیمه اختیاری سال ۹۹

بر اساس مشخص شدن میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹، شرایط و پرداخت حق بیمه اختیاری نیز در سال جدید مشخص گشت. قانون تامین اجتماعی برای افرادی که هیچ گونه بیمه ای ندارند قانون بیمه خویش فرما را وضع...

ادامه خواندن

دستمزد مبنای کسر حق بیمه

دستمزد مبنای کسر حق بیمه

در سال جاری و در حوزه معاونت بیمه ای، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه ای به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۴۶۶ در تاریخ ۹۹/۱/۲۷ و با موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۹۹ تصویب شد که در ادامه به...

ادامه خواندن

بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران

بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران

در سال جدید و بر اساس تصمیمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب شد که از ابتدای امسال تمام کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت، حداقل مزد روزانه ای که دریافت نمایند، 611809 ریال معادل...

ادامه خواندن

مفاصا حساب بیمه

مفاصا حساب بیمه

ممکن است که یک پیمانکار در زمان تسویه قرارداد پیمانکاری، رسید تسویه حسابی را دریافت نماید که عنوان آن مفاصا حساب بیمه باشد و لازم باشد کارفرما وجهی از قرارداد را نزد خود نگاه داری نماید تا مفاصا حساب بیمه...

ادامه خواندن

قرار وثیقه

قرار وثیقه چیست

قرار های تامین کیفری، به طور کلی یک نوع قرار محدود کننده به منظور آزادی می باشند که باعث ضمانت متهم برای حضور در مراحل تحقیقات، محاکمه و اجرای حکم هستند تا زمانی که متهم احضار می گردد، در زمان...

ادامه خواندن

اعتراض به حق بیمه

اعتراض به حق بیمه

از جمله مشکلاتی که بسیاری از مدیران در سازمان ها با آن دست و پنجه نرم می کنند، این است که آیا در حال حاضر میزان جرائم تعیین شده از سمت سازمان تامین اجتماعی، در هیئت های تشخیص مطالبات قابل...

ادامه خواندن