بیمه کارگری و کارمندی

تفاوت بین بیمه کارگری و کارمندی

در قوانین سازمان تامین اجتماعی، برای بیمه کارمندان و کارگران تفاوتی وجود ندارد و مزایای همه آن ها به یک صورت می باشد و افزایش و کاهشی در آن وجود ندارد. در واقع هر کسی که حق بیمه خودش را...

ادامه خواندن

فوق العاده جمعه کاری

فوق العاده جمعه کاری چیست

بر طبق ماده 62 و 63 قانون کار، جمعه روز تعطیل برای کارگران و کارمندان با استفاده از دستمزد می باشد و بر اساس تبصره 1 همین ماده های قانون کار، اگر چنانچه کارگران در روزهای جمعه مشغول به کار...

ادامه خواندن

مراحل اعتراض به جرایم بیمه

مراحل اعتراض به جرایم بیمه

هر زمان که کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگران و جریمه آن، به سازمان تامین اجتماعی اعتراضی داشته باشد، بر اساس ماده 42 قانون تامین اجتماعی، به مدت زمان 30 روز از تاریخ ابلاغ، می تواند اعتراض خود را کتبا...

ادامه خواندن

قرارداد کاری و شرایط آن

قرارداد کاری و شرایط آن

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی موظف به اجرای قرارداد کاری می باشند. در برابر قانون کار و قرارداد کاری، به هر شخصی که در برابر دریافت مزد، حقوق و ... برای کارفرما، کاری را...

ادامه خواندن

حسابرسی تامین اجتماعی

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

در جهان حال حاضر اهمیت دادن به مفهوم پیشرفت و رشد مداوم و به کار بردن آن از اصول مهم هر چیدمان دولتی مردم سالار به حساب می آید.حفاظت از نیروی انسانی و توجه به ساختارهای تولیدی در راه رسیدن...

ادامه خواندن

قانون بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاری

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، تمامی مشمولین قانون تامین اجتماعی تابع قوانین کار، شامل مقررات قانون بیمه بیکاری می شوند. در قانون بیمه بیکاری تامین اجتماعی، به شخصی که بدون میل و اراده بیکار شده اند و آماده انجام...

ادامه خواندن

حسابداری بیمه شرکت های پیمانکاری

حسابداری بیمه شرکت های پیمانکاری

این روزها در فضای کسب و کار، برای بسیاری از فعالیت ها و مشاغل با قرارداد پیمانکاری مدیریت سرو کار داریم و می بینیم که مواجه با قراردادهایی نظیر: ساخت و ساز، تولید محصول، حمل و نقل و از این...

ادامه خواندن

بیمه از کار افتادگی

شرایط مستمری از کار افتادگی

از کار افتادگی به معنای کاهش قدرت و توان بیمه شده یا کارگر است، طوری که در شرایط جدید نتواند به میزان یک سوم در آمد قبلی خود را به دست بیاورد. از کار افتادگی به معنای بیماری یا نقص...

ادامه خواندن

بیمه بیکاری

شرایط و دلایل قطع بیمه بیکاری

در خصوص تعریف بیمه بیکاری باید گفت که دو گروه از شاغلین شامل قوانین بیمه بیکاری می شوند. دسته اول کارکنان رسمی یک سازمان که به صورت کاملا غیر ارادی کار خود را از دست داده اند و دسته دوم...

ادامه خواندن

بیمه روستایی و عشایری

بیمه روستایی و عشایری

در تقویم، روز 15 مهر، روز روستا و عشایر نام گذاری شده است. معرفی چنین روزی می تواند کمک بزرگی به توسعه و ترویج فرهنگ روستایی، نیازها و امکانات آنها کند. زیرا این اقوام روستایی برای عمران و آباد کردن...

ادامه خواندن

چگونگی شکایت حادثه ناشی از کار

شکایت حادثه ناشی از کار

شکایت حادثه ناشی از کار همواره یکی از مسائل و دغدغه هایی است که افراد تمایل دارند در مورد آن بدانند تا بتوانند شکایات خود را به درستی تنظیم کنند و بتوانند نتیجه دلخواهی از دادگاه بگیرند. اما لازم است...

ادامه خواندن