مقالات ثبت شرکتها

انواع شرکت

شرکت چیست

تشکیل شرکت یعنی دو یا تعدادی بیشتر از اشخاص با همکاری یکدیگر مجموعه ای را تشکیل می دهند و به فعالیت های اقتصادی مد نظرشان می پردازند و در همه موارد همچون سود، درآمد و… شریک هستند.

سود و زیان برای همه افراد یکسان است مگر این که تعداد سهام و میزان مسئولیت برای هر کدام از آن ها متفاوت تعیین شده باشد.

ثبت یک شرکت به فعالیت اقتصادی شخص وجهه قانونی و امکان فعالیت های بزرگ تر اقتصادی را به وی می بخشد. می توان گفت چند نفر که در یک فروشگاه، مغازه و… به صورت شراکتی سرمایه گذاشته اند و فعالیت اقتصادی می کنند در واقع یک شرکت به صورت غیر رسمی تاسیس کرده اند.

ثبت شرکتها

انواع شرکت:

شرکت ها را می توان به دو دسته تجاری و مدنی تقسیم کرد.

شرکت تجاری:

این نوع شرکت همان طور که از نام آن پیداست، برای فعالیت در امور تجاری و بازرگانی تشکیل می شود و قوانین تجارتی بر آن اعمال می شود که هدف آن کسب سود برای همه اعضا می باشد.

شرکت های تجارتی به 7 گروه تقسیم می شود که عناوین آن به شرح زیر است:

شرکت مدنی:

در این نوع شرکت امور به صورت مشارکتی میان اعضا اداره می شود و هر شخص به صورت جداگانه مالک سرمایه خویش است یعنی سرمایه به شخصیت حقوقی انتقال نمی یابد. در اینجا شرکا در اموال نقدی یا غیر نقدی که به میان آورده اند شریک هستند.

اکنون به توضیح مهم ترین انواع شرکت که احتمالا نام آن ها را زیاد می شنوید می پردازیم.

شرکت با مسئولیت محدود:

این نوع شرکت حداقل با دو شریک قابل ثبت می باشد. برای فعالیت های بازرگانی شرکت با مسئولیت محدود انتخاب می شود که حداقل سرمایه برای ثبت شرکت یک میلیون ریال است.

مدت عضویت برای اعضای هیئت مدیره نامحدود است بجز در مواردی که در اساسنامه ذکر شده باشد. هر کدام از شرکا به میزان سرمایه خود، مسئولیت و ضمانت دارد. در کشور های خارجی معمولا برای فعالیت های بازرگانی یا عمومی افراد شرکت با مسئولیت محدود به ثبت می رسانند.

شرکت سهامی خاص:

از انواع شرکت های تجاری است که برای ثبت آن حداقل 3 نفر عضو نیاز است و حداقل سرمایه یک میلیون ریال می باشد. سمت مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس در این نوع شرکت اجبارا باید تعیین شود و نیز وجود دو نفر به عنوان بازرس اصلی و علی البدل الزامی می باشد.

به عنوان مثال برای کارکرد شرکت های خاص می توان به شرکت هایی که در مزایدات و مناقصات شرکت می کنند مثل شرکت های عمرانی اشاره کرد.

هیئت مدیره این شرکت برای دو سال خورشیدی و بازرسان برای یک سال مالیاتی منتصب می شوند و پس از آن نیاز به تمدید مدت حضور اعضا و یا تعویض آن ها طی صورت جلسات سالانه می باشد.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله عرضه اولیه را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص

شرکت دانش بنیان:

اساس فعالیت این شرکت ها ارائه خدمات و فعالیت در زمینه فناوری می باشد و کسب درآمدشان نیز از این طریق است. جهت ثبت شرکت دانش بنیان، شرکت سهامی خاص مناسب تر است.

دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشند:

 • مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند
 • اختراعی به ثبت رسانده باشند
 • عضو هیئت علمی دانشگاه باشند

شرکت های دانش بنیان از پرداخت مالیات، عوارض و گمرک به مدت 15 سال معاف می باشند.

از اهداف این شرکت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • جذب ایده ها، بررسی و تبدیل آن ها به مشاغل و محصولات
 • کار بر روی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی و هدایت آن ها به سمت تجاری سازی
 • تلاش و حمایت در راستای فناوری های برتر و سود آوری

و اما مفاهیم دیگر شرکت ها:

شرکت تضامنی:

این شرکت با حضور دو یا چند نفر تشکیل می شود، مسئولیت تضامنی دارد و جهت انجام امور تجاری به ثبت می رسد. مسئولیت تضامنی به این معنی ست که به عنوان مثال اگر شرکت قرض یا بدهی داشته باشد و دارایی های کافی نداشته باشد در این صورت هر یک از اعضای شرکت مسئول پرداخت دیون و انجام تعهدات شرکت می باشد.

پلمب دفاتر قانونی

شرکت مختلط غیر سهامی:

این شرکت میان یک یا چند نفر شریک به صورت ضامن و یک یا چند نفر شریک به صورت مسئولیت محدود تشکیل می شود. در این شرکت ها انتشار سهام وجود ندارد و معمولا برای انجام امور اداری تشکیل می شود.

شرکت مختلط سهامی:

این نوع شرکت بین تعدادی شرکای سهامی و یک یا تعدادی شریک تضامنی به ثبت می رسد.

شرکت نسبی:

این شرکت بین دو یا چند نفر تشکیل می شود، نام مخصوصی دارد و مسئولیت هر یک از شرکا به همان اندازه است که در سرمایه مشارکت دارد.

شرکت تعاونی تولید و مصرف:

جهت تشکیل این شرکت به حضور حداقل 7 نفر با تابعیت ایرانی احتیاج است که این شرکت طبق قوانین بخش تعاونی تشکیل می شود و از اهداف هفت گانه این قانون تبعیت می کند.

پرسش و پاسخ متداول در مورد انواع شرکت ها:

 1. شرکت و تشکیل آن به چه منظور می باشد؟

  شرکت یعنی دو و یا چند نفر با همکاری یکدیگر مجموعه ای را با هدف اقتصادی و کسب سود راه اندازی کنند.

 2. آیا سود و زیان شرکت برای شرکاء آن یکسان می باشد؟

  سود و زیان برای همه این افراد یکسان می باشد، مگر اینکه تعداد سهام و میزان مسئولیت آن ها با هم متفاوت باشد.

 3. شرکت غیر رسمی به چه صورت می باشد؟

  اگرچنانچه چند نفر در یک فروشگاه، مغازه و … به صورت شریکی سرمایه گذاری کرده باشند و فعالیت اقتصادی انجام بدهند، در واقع یعنی یک شرکت به صورت غیر رسمی تاسیس کرده اند.

 4. به طور کلی شرکت ها به چند دسته تقسیم می شوند؟

  شرکت ها را می توان به دو دسته تجاری و مدنی تقسیم کرد. شرکت تجاری: این شرکت برای فعالیت تجاری و بازرگانی تشکیل می شود و هدف آن هم کسب سود برای همه اعضاء شرکت می باشد و دارای قوانین تجاری می باشد. شرکت مدنی: این نوع شرکت به صورت مشارکتی اداره می شود و هر شخص جداگانه مالک سرمایه خود می باشد و شرکاء برای اموال نقدی و یا غیر نقدی که آورده اند شریک هستند.

 5. شرکت تجاری به چند دسته تقسیم می شود؟

  شرکت تجاری به هفت گروه تقسیم می شود: شرکت سهامی خاص و یا عام، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید ومصرف

 6. شرکت با مسئولیت محدود چه شرکتی می باشد؟

  این شرکت حداقل می تواند با دو شریک برای فعالیت های بازرگانی با مسئولیت محدود و با حداقل سرمایه یک میلیون ریال ثبت شود. هر کدام از شرکاء به میزان سرمایه خود دارای مسئولیت و ضمانت می باشند.

 7. شرکت سهامی خاص چه شرکتی می باشد؟

  برای ثبت این نوع شرکت، حداقل سه نفر و یکمیلیون ریال سرمایه لازم می باشد. سمت مدیر عامل، رئیس هیات مدیره و نایب رئیس اجباری و وجود دو نفر به عنوان بازرس اصلی و علی البدل الزامی می باشد.

 8. شرکت دانش بنیان جزء کدام یک از شرکت ها می باشد؟

  این شرکت جزء شرکت های سهامی خاص می باشد و اساس فعالیت آن ها ارائه خدمات در زمینه فناوری می باشد.

 9. شرایط اعضای هیات مدیره چیست؟

  اعضای هیات مدیره باید دارای یکی از شرایط ذکر شده را داشته باشند: داشتن مدرک کارشناسی ارشد، ثبت یک اختراع و عضویت هیئت علمی دانشگاه را داشته باشند

 10. اهداف شرکت های دانش بنیان چیست؟

  این شرکت ها ایده ها را جذب، بررسی و تبدیل به مشاغل و محصولات می کنند. بر روی یافته های پژوهشی تحقیق می کنند و آن را به سمت تجاری سازی می برند و در نهایت فن آوری را به سمت پیشرفت و سودآوری سوق می دهند.

 11. شرکت تضامنی چه شرکتی می باشد؟

  این شرکت با حضور دو و یا چند نفر تشکیل می شود برای انجام امور تجاری به ثبت می رسد. اگر شرکت دارای قرض و یا بدهی باشد و دارایی شرکت کافی نباشد، اعضای شرکت مسئولیت پرداخت این دیون می باشند.

 12. شرکت مختلط غیر سهامی چه شرکتی می باشد؟

  این شرکت بین یک و یا چند نفر به صورت ضامن و یا چند نفر شریک به صورت مسئولیت محدود تشکیل می شود. معمولا این شرکت برای انجام امور اداری تشکیل می شود.

 13. شرکت مختلط سهامی چه شرکتی می باشد؟

  این شرکت بین چند نفر شرکاء سهامی و یا تعدادی شریک تضامنی به ثبت می رسد.

 14. شرکت نسبی چه شرکتی می باشد؟

  این شرکت بین دو و یا چند نفر می باشد و مسئولیت هر شریک به اندازه سرمایه خود می باشد.

 15. شرکت تعاونی تولید و مصرف چه شرکتی می باشد؟

  برای تشکیل این شرکت حضور 7 نفر با تابعیت ایرانی لازم می باشد و دارای قانون بخش تعاونی می باشد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله اوراق مشارکت را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انجام کلیه خدمات ثبت شرکت ها می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

رای شما به این مطلب

میانگین امتیازات 0 / 5. تعداد آرا: 0

از اینکه این مطلب مفید نبود عذرخواهی میکنیم

اجازه بدهید ما این مطلب را مفیدتر کنیم!

لطفا نظر خود را در بهبود این مطلب با ما در میان بگذارید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *