مقالات مالیاتی

مالیات فروشگاه های اینترنتی

مالیات فروشگاه های اینترنتی

طی چند سال گذشته نوع جدیدی از مشاغل درشبکه های مجازی ایجاد شده است که این مشاغل در اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی و مقرراتی، در خصوص پرداخت مالیات، مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. بر اساس قوانین به تصویب رسیده، هر شخص حقیقی و حقوقی باید به اندازه درآمدی که کسب می کند، مبلغی مالیات پرداخت کند که صاحبان فروشگاه های اینترنتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

مقررات مالیاتی فروشگاه های اینترنتی:

سازمان امور مالیاتی کشور با صادر کردن یک اطلاعیه، وظایف مالیاتی مربوط به مالکان کسب و کارهای اینترنتی را اعلام نمود. مالکان کسب و کار های اینترنتی (اشخاص حقوقی و حقیقی) نیز مانند دیگر فعالان حوزه اقتصاد مشمول مقررات مالیاتی می باشند و جدا از این که در چه محلی به فعالیت می پردازند، باید وظایف مالیاتی خویش را انجام دهند تا براساس مقررات مربوطه جریمه نشوند.

تشکیل پرونده مالیاتی مشاغل مجازی:

طبق اطلاعیه اداره امور مالیاتی در مورد مالکان کسب و کارهای اینترنتی، مالکان مشاغل وظیفه دارند طی 4 ماه پس از شروع فعالیت، نسبت به تشکیل پرونده و اعلام مراتب (به صورت کتبی) به نزدیک ترین سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

افراد حقوقی پس از تاسیس، وظیفه دارند دفترچه مربوط به ثبت نام افراد حقوقی را از سازمان کل امور مالیاتی اخذ نموده و اقدام به ایجاد پرونده و پرداخت حق تمبر کنند.

صورت حساب مربوط به فروش خدمات و کالاها در فضای مجازی:

طبق ماده 169 قانون مالیات، تمامی افراد حقوقی و مالکان مشاغل که بر اساس اطلاعیه اداره امور مالیاتی مکلف به ثبت نام در سیستم مالیاتی شدند، وظیفه دارند جهت انجام معامله، صورت حساب صادر کرده و کد اقتصادی خویش و طرف دیگر معامله را در قراردادها، صورت حساب ها و دیگر اسناد، ثبت نمایند.

ویژگی های قانونی مربوط به صورت حساب مشاغل اینترنتی:

در اطلاعیه وظایف قانونی مالکان مشاغل مجازی گفته شده افراد حقوقی و مالکان مشاغل مدنظر قوانین مالیات، می بایست در امر فروش کالا و ارائه خدمات صورت حساب هایی با نوع یک یا دو صادر و نگه داری کنند. که این صورت حساب ها به صورت زیر تعریف می شوند:

 • صورت حساب نوع یک: به روش دستی شماره سریال ماشینی یا چاپی با ثبت تاریخ، صادر شده و اطلاعات هویتی مانند، نام و نام خانوادگی یا نام فرد حقوقی، کد اقتصادی، آدرس دقیق، کد پستی فرد فروشنده و خریدار، اطلاعات کالا و خدمات ارائه شده و مبلغ و میزان آن نیز ثبت شود.
 • صورت حساب نوع دو: زمانی صادر می شود که از سامانه صندوق مکانیزه فروش استفاده شود و می بایست دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و اطلاعات هویتی، مانند نام و نام خانوادگی و یا نام شخص حقوقی، کد اقتصادی، آدرس دقیق، کد پستی فرد فروشنده و مشخصات خدمات و کالا های فروخته شده به همراه میزان و مبلغ آن باشد.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات مشاوره مالیات بر ارث می باشد.

مقررات مالیاتی فروشگاه های اینترنتی

مقررات مالیاتی فروشگاه های اینترنتی

صورت معاملات فصلی الکترونیکی مربوط به سایت ها و مشاغل مجازی:

مالکان کسب و کارهای اینترنتی نیز مثل تمامی افراد حقوقی، مالکان مشاغل گروه یک موضوع ماده 2 از آیین نامه ماده 95 قوانین مالیات و مالکان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده، موظف اند فهرست معاملات خویش را بر طبق اقلام اطلاعاتی درخواست شده به واسطه ی لینک “صورت معاملات فصلی الکترونیکی” در سامانه مربوط به عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی تهیه و در مدت زمان 3 ماهه (فصلی) و تا یک ماه و نیم بعد از هر فصل به شیوه الکترونیکی به سامانه معاملات فرستاده یا با استفاده از لوح فشرده به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

چگونگی تنظیم و فرستادن اظهارنامه مالیاتی سایت ها و مشاغل مجازی:

بر طبق اطلاعیه اداره امور مالیاتی تمامی مالکان مشاغل مجازی اعم از حقوقی و حقیقی وظیفه دارند اظهارنامه مالیاتی خود را در زمان تعیین شده به اداره امور مالیاتی تحویل دهند (افراد حقیقی تا آخر خرداد ماه سال بعد و افراد حقوقی طی مدت 4 ماه پس از پایان سال اقتصادی).

اظهارنامه مالیاتی افراد حقوقی و مالکان مشاغل گروه یک ماده 2 از آیین نامه ماده 95 قوانین مالیات، شامل ترازنامه و صورت حساب های مربوط به سود و زیان بر اساس نمونه ای می باشد که به واسطه ی سازمان امور مالیاتی تهیه می شود. مالکان مشاغل گروه دو و سه افراد حقیقی می بایست اظهارنامه مالیاتی خویش را بر اساس نمونه تهیه شده سازمان امور مالیاتی، تنظیم کنند و تحویل دهند. این اظهارنامه ها باید از طریق مراجعه به سامانه الکترونیکی مالی، تحویل داده شوند.

مالیات حقوق کارکنان مشاغل اینترنتی و مجازی:

مودیان موظف اند فهرستی از حقوق کارکنان خویش را آماده و به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند این فهرست را باید به واسطه ی لینک “فهرست مالیات حقوق الکترونیکی” ارسال و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.

تکالیف قانونی مالیات بر ارزش افزوده مشاغل اینترنتی:

در این اطلاعیه گفته شده، مودیان مالیاتی موظف هستند، دفاتر، صورت هزینه و درآمدهای ماهیانه، خلاصه ای از درآمد سالیانه و اسنادی را که مورد نیاز است به صورت کتبی به ماموران مالیاتی مربوطه ارائه نمایند تا به آنها رسیدگی شود.

مالکان مشاغل مجازی که بر طبق فراخوان هفت گانه، موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اند، مکلف اند:

 • در واحد مالیاتی مرتبط تشکیل پرونده دهند.
 • بر طبق فراخوان های هفت گانه، در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، اقدام به ثبت نام کنند.
 • اقدام به صادر نمودن صورت حساب، گرفتن مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای مشمول این نوع مالیات کنند.
 • دفاتر و مدارک خویش را تا مدت زمان 10 سال نگهداری کنند.
 • طی مدت 15 روز بعد از پایان هر دوره مالیاتی اظهارنامه مربوطه را تحویل و عوارض ارزش افزوده و مالیات را پرداخت کنند.

خلاصه ای از تکالیف مالیات برای مشاغل اینترنتی:

 • ایجاد پرونده مالیاتی.
 • ثبت نام به صورت الکترونیکی و اخذ کد اقتصادی در سامانه اداره امور مالیاتی و ثبت نام در سیستم مالیات بر ارزش افزوده بر طبق فراخوان های هفت گانه.
 • صادر کردن صورت حساب مدنظر در ماده 8 آیین نامه ماده 95 مقررات مالیات و وصول عوارض ارزش افزوده از کالاهایی که مشمول این گونه از مالیات هستند.
 • تحویل اظهارنامه مالیاتی در زمان معین شده و پرداخت مالیات مربوطه.
 • تهیه فهرستی از معاملات فصلی و ارائه آن.
 • تهیه فهرستی از حقوق کارکنان و ارائه آن و پرداختن مالیات متعلقه.
 • حفظ دفاتر، صورت هزینه و درآمدهای ماهیانه و سالیانه و مدارک مرتبط و تحویل آن ها به ماموران مالیاتی.

نکته: مودیان مالیاتی ذکر شده باید در صورت نیاز هزینه حق تمبر را نیز بپردازند.

مجازات عدم انجام وظایف مالیاتی فروشگاه های مجازی:

اگر مالکان کسب و کارهای اینترنتی و دیگر مودیان مالیاتی از انجام وظایف مالیاتی خود سرباز زنند باعث می شود از معافیت مالیاتی برخوردار نشوند و برخی جرایم مالیاتی به عملکردشان تعلق گیرد.

پرسش و پاسخ متداول در مورد مالیات فروشگاه های اینترنتی:

 1. آیا فروشگاه های اینترنتی هم باید مالیات پرداخت کنند؟

  بله، بر اساس قوانین تصویب شده، شخص حقیقی و حقوقی به اندازه درآمد کسب شده باید مالیات پرداخت کند و فروشگاه های اینترنتی هم از این قانون جدا نمی باشند.

 2. فروشگاه های اینترنتی به چه صورت باید برای پرونده مالیاتی اقدام کنند؟

  مالکان این مشاغل باید 4 ماه بعد از شروع فعالیت خود، برای تشکیل پرونده به نزدیک ترین اداره سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند و مراتب را به صورت کتبی اعلام نمایند.

 3. صورت حساب مربوط به فروش فروشگاه های اینترنتی به چه صورت می باشد؟

  کلیه افراد حقوقی و مالکان این فروشگاه ها باید در سیستم مالیاتی این اداره ثبت نام کنند و کد اقتصادی دریافت کنند و این کد اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حساب ها و دیگر اسناد ثبت کنند.

 4. صورت حساب های فروشگاه های اینترنتی به چه صورت می باشد؟

  صورت حساب این فروشگاه ها به دو صورت انجام می شود: نوع یک: شماره سریال ماشینی و یا چاپی، ثبت تاریخ، اطلاعات هویتی ( نام و نام خانوادگی، نام فرد حقوقی، کد اقتصادی، آدرس دقیق، کد پستی فروشنده و خریدار، اطلاعات کالا و خدمات ارائه شده، مبلغ و میزان آن) همه به صورت دستی باید وارد شود. نوع دوم: این صورت حساب زمانی صادر می شود که سامانه فروش به صورت مکانیزه باشد و باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و اطلاعات هویتی (نام و نام خانوادگی و یا نام شخص حقوقی، کد اقتصادی، آدرس دقیق، کد پستی فرد فروشنده و مشخصات خدمات و کالا های فروخته شده به همراه میزان و مبلغ آن) باشد.

 5. آیا فروشگاه های اینترنتی هم مشمول ارائه صورت معاملات فصلی می باشند؟

  بله، مالکان فروشگاه های اینترنتی هم مانند دیگر افراد حقوقی باید براساس ماده 2 از آیین نامه ماده 95 قوانین مالیات و مالکان، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند. این افراد باید فهرست معاملات خود را بر اساس درخواست شده به وسیله لینک معاملات فصلی الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

 6. مشاغل اینترنتی برای ایجاد پرونده مالیاتی چه مراحلی را باید طی کنند؟

  ایجاد پرونده مالیاتی، ثبت نام به صورت الکترونیکی و اخذ کد اقتصادی در سامانه اداره امور مالیاتی و ثبت نام در سیستم مالیات بر ارزش افزوده بر طبق فراخوان های هفت گانه، صادر کردن صورت حساب مدنظر در ماده 8 آیین نامه ماده 95 مقررات مالیات و وصول عوارض ارزش افزوده از کالاهایی که مشمول این گونه از مالیات هستند. تحویل اظهارنامه مالیاتی در زمان معین شده و پرداخت مالیات مربوطه. تهیه فهرستی از معاملات فصلی و ارائه آن تهیه فهرستی از حقوق کارکنان و ارائه آن و پرداختن مالیات متعلقه و در نهایت حفظ دفاتر، صورت هزینه و درآمدهای ماهیانه و سالیانه و مدارک مرتبط و تحویل آن ها به ماموران مالیاتی.

 7. عدم انجام ثبت نام برای صاحبان فروشگاه های اینترنتی باعث چه چیزی می شود؟

  در صورت عدم ثبت نام و عدم اطلاع به سازمان، باعث می شود که دیگر نتوانند از معافیت های مالیاتی استفاده کنند و مشمول جرایم مالیاتی شوند.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله تشکیل پرونده مالیاتی را به شما پیشنهاد می کنیم.

جهت برخورداری از کلیه خدمات مالیاتی می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

رای شما به این مطلب

میانگین امتیازات 3.5 / 5. تعداد آرا: 20

از اینکه این مطلب مفید نبود عذرخواهی میکنیم

اجازه بدهید ما این مطلب را مفیدتر کنیم!

لطفا نظر خود را در بهبود این مطلب با ما در میان بگذارید.

مقاله های مرتبط

79 دیدگاه در مورد “مالیات فروشگاه های اینترنتی

 1. Avatar رضا گفت:

  سلام خسته نباشید.
  سایت فروش فایل دانلودی شامل مالیات می باشد؟
  و این که تمامی تراکنش ها زیر 10 هزار تومان است.
  درآمد ماهی حداکثر 500 هزار تومان هم شامل مالیات می شود یا نه ؟ چون که هزینه یک سایت در ماه در همین حدود می باشد !
  و در پایان تا زمانی که نماد نگرفتیم مشکلی برایمان پیش نمی یاد و زمانی که نماد گرفتیم از اون موقع باید مالیات بدیم ؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   خیر، از ابتدا مشمول مالیات هستید، در صورت انجام تکالیف قانونی با توجه به درامد شما از سایت معاف از مالیات می باشید.

 2. Avatar مهدی گفت:

  با سلام.خدمت شما
  بنده یک دفتر خدمات مشاوره کشاورزی دارم البته به شکل حقیقی .و یک سایت هم در همین زمینه.الان برای پروانه اشتغالم باید کد مالیاتی بگیرم .ایا امکانش هست که کد مالیاتی پروانه اشتغالم با سایتم یکی باشه ؟یا باید جدا بگیرم ؟
  و اخرین خبر از مالیات درگاه های بانکی واسط به کجا رسیده ؟و کسی که درگاه بسته ایا باز میان سراغش ؟
  و تا چه مبلغی در سال معاف از مالیات است ؟

 3. Avatar علی محمودی گفت:

  سلام خسته نباشید. می خواستم بدونم داشتن سایتی واسط مانند اسنپ فود که که واسط میان مشتری و رستوران هاست چگونه درآمدش حساب میشه و مالیات بهش تعلق میگیره؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   محاسبه مالیات از درصد دریافتی مطالبه می گردد.

 4. Avatar داوود گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  بنده یک سایت پوشاک زنانه زدم و حدود دو سه ماه هست که اینماد دریافت کردم ،اما جنس ها از خودم نیست و درواقع به عنوان واسطه در سایتم قرار میدم محصولات رو …و در اینماد هم بعنوان مشاغل خانگی ثبت کردم اطلاعاتم رو و هیچ مغازه یا انباری ندارم
  میخواستم بدونم مشمول مالیات میشم ؟؟
  و اینکه در آمد بالای چند میلیون در ماه رو اگه قراره برای مشاغل خانگی مالیات باشه
  در نظرمیگیرن؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام، بله مشمول مالیات هستید.

 5. Avatar حمید گفت:

  سلام بنده سایت چند فروشندگی در زمینه های مختلف دارم و میخوام شروع به کار کنم آیا حق العمل کاری شامل مالیات میشود یا خیر تکلیف مالیات فروشندگان با خوشان است یا ما باید لیست فروشندگان را به اداره دارایی بدهیم لطفا توضیح اجمالی از بابت مالیات در سایت های چند فروشندگی را بفرمائید

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام مالیات فروشنده کالا به سایت خودش است حق العمل کار مشمول مالیات است.

 6. Avatar محمد گفت:

  سلام بنده با دیجی کالا کار می کنم که گویا دیجی کالا تمام فاکتور های فروش ما رو به اداره مالیات ارائه می کند می خواهم بدونم چگونه برای تشکیل پرونده اقدام کنم و با چه مدارکی؟
  و آیا اداره مالیات از من گزارش حسابداری می خواهد؟ چون من نرم افزار حسابداری ندارم
  و اینکه آیا در آمد زیر سالیانه چند میلیود مشمول مالیات نمیشود

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام بله دیجی کالا بایستی آمار خرید و فروش را به سامانه دارایی اعلام نماید گزارش حسابداری بستگی به درامد شما دارد که مشمول کدامیک از مراحل سه گانه ماده ۹۵ ق م م باشید.

 7. Avatar محمد گفت:

  سلام وقت بخیر
  من به تازگی از یک سایت خرید اینترنتی انجام دادم و علاوه بر هزینه ارسال مبلغ ۵۰ هزار تومن برای مالیات از من گرفتند. آیا گرفتن مبلغ مالیات از خریدار مجاز هست؟

  1. Avatar کارشناس امور بیمه تامین اجتماعی و وزارت کار گفت:

   سلام احتمالا مالیات ارزش افزوده بوده که از شما دریافت شده است.

 8. Avatar سهیل گفت:

  سلام
  دارم ی سایت فروشگاهی میزنم اگر برای مثل تو ماه 3 تومن درآمد داشته باشم چقدر مالیات دارد

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام
   برای تعیین مالیات سایت فروشگاهی نوع کالای مورد فعالیت لازم است
   ولی چنانه تشکیل پرونده مالیاتی داده و اظهارنامه بدهید بسیار در تعیین مالیات تاثیر دارد

 9. Avatar محمد گفت:

  سلام وقت بخیر بنده سایت دانلودی دارم یعنی فروش محصولات دانلودی و اراده خدمات اموزشی رایگان ایا سایت بنده شامل ارزش افزوده می شود یا خیر ؟
  ممنون

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   خیر، سایت دانلود و فروش محصولات دانلودی و اراءه خدمات آموزشی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

 10. Avatar وحید گفت:

  سلام
  من دو سال هست که برای فروشگاه فیزیکی کتابفروشی ،ایجاد سایت کردم ،من هم به جز مالیات فروشگاه ،باید برای سایت هم جداگانه مالیات پرداخت کنم ؟ و اگر پاسخ مثبت است ،چون تا به حال جداگانه اضهارنامه نفرستادم ،جریمه می شم؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام
   میتوآنید برای فروشگاه فیزیکی کتاب و فروشگاه اینترنتی یکجا مالیات بدهید

 11. Avatar وحید گفت:

  سلام
  وقتتون بخیر
  من فروشگاه فیزیکی کتاب دارم که تازگی ،برای فروشگاهم هم سایت زدم ،آیا به صورت مجزا نیز باید برای سایت هم مالیات بدم

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام
   میتوآنید برای فروشگاه فیزیکی کتاب و فروشگاه اینترنتی یکجا مالیات بدهید

 12. Avatar علی گفت:

  سلام من یک فروشگاه فیزیکی در حوزه لوازم تحریر دارم که هرسال بابتش مالیات پرداخت میشه و جدیدا براش یک سایت فروش اینترنتی راه اندازی شده. ایا نیاز هست بابش مالیاتی پرداخت شود؟ و نیاز به ثبت پرونده مالیتی و اخذ کد مالیتی میشه؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   بهتر است جهت سایت فروشگاه اینترنتی پرونده جدا در دارایی تشکیل شود.

 13. Avatar فاطمه گفت:

  سلام وقت بخیر
  سایت مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی که به نام شرکت ثبت شده مشمول مالیات هست؟
  واینکه چطور میشه از شرایطش مطلع شد؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام، مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی معاف از مالیات می باشد، در صورت رعایت کلیه وظایف مربوطه از جمله پیش ثبت نام کد اقتصادی و ثبت نام کد اقتصادی و تشکیل پرونده در واحد مالیاتی
   در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با شماره 09120202822 تماس حاصل فرمایید.

 14. Avatar نفیسه گفت:

  سلام
  با توجه به اینکه دیجی کالا برای فروش محصولاتش از صورتحساب نیابتی استفاده می کند می توان برای یک فروشگاهی اینترنتی که محصولات صنایع دستی دیگران را می فروشد و طبق ماده 142 ق م م این محصولات معافیت دارند ؛ صورت حساب نیابتی بزنم ؟ و مالیاتی به من به عنوان واسط تعلق می گیرد یا خیر ؟ و
  اگر اره درصد معافیت چگونه است ؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام شما مشمول مالیات هستید.

 15. Avatar محمد گفت:

  با سلام و خسته نباشید.
  1- اگر برای وب سایت از درگاه های میان واسط که از هر پرداخت 500 تومان مالیات کسر میکنند استفاده کنیم نیازی به ثبت در اداره مالیات هست ؟
  2- اگر نماد اعتماد را دریافت کنیم و درگاه مستقیم بانکی دریافت نکنیم مشمول مالیات خواهیم شد ؟
  3- نحوه محاسبه مالیات به چه صورته ، اگر فروشگاه و کسب و کار نوپا فروشی نداشته باشه و برای مثال در ماه 2 کالا فروش داشته باشه پرداخت مالیاتیش به چه صورت خواهد بود ؟
  4- پرداخت های مالیاتی به صورت سالانه انجام میشه یا ماهانه؟
  5- آیا با اخذ نماد اعتماد دریافت درگاه مستقیم بانکی هم اجباریه ؟

  _ با سپاس فراوان

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام
   استفاده از درگاه میان واسط مشمول مالیات است.
   بطور کلی هرگونه فعالیت مشمول پرداخت مالیات است و بایستی حتما تشکیل پرونده در اداره دارایی اقدام نمود.

 16. Avatar محمد گفت:

  با سلام
  من یک‌ سایت فروشگاهی دارم که حدود ۱ سال هستش فعال هست انا هنوز نماد اعتماد نگرفتیم و درآمد خاصی هم نداره آیا باید مالیات بدهیم ؟
  سوال دوم این که آیا با توجه به این که هنوز نماد اعتماد نگرفتیم نیازی است پرونده مالیاتی تشکیل بدیم ؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام
   به هرصورت چون فعالیت دارید تشکیل پرونده مالیاتی بدهید
   اگر تشکیل پرونده مالیاتی بدهید حتما از معافیت ماده ۱۰۲ ق م م میتوانید استفاده کنید

 17. Avatar علیرضا گفت:

  سلام چند تا سوال داشتم ممنون میشم جواب بدین
  1. من میخوام یه سایت آموزشی کامپیوتر و موبایل راه اندازی کنم که اکثر آموزش ها رایگان باشند شاید چند تا آموزش پولی هم قرار بدم منم باید مالیات بدم؟
  2. مالیات فقط برای کسی که نماد الکترونیک داره هست یا برای همه؟
  3. برای یه سایت آموزشی تا چقدر درآمد از مالیات معاف میشه؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام
   هرنوع فعالیتی که منتهی به درآمد شود مشمول مالیات است از جمله سایت اموزش کامپیوتر
   مالیات برای همه هست
   میزان مالیات بستگی به مقدار درآمد دارد.

 18. Avatar سپهر گفت:

  سلام.
  بنده یک سایت دارم در حوزه بازی های رایانه ای و سن بنده هم به سن قانونی یعنی ۱۸ سال نرسیده.
  درآمد آنچنانی هم ندارم شاید خیلی زیاد باشه درآمدم ۱ میلیون در سال باشه و سایت بنده هم نماد اعتماد الکترونیک داره.بنده نیازی به پرداخت مالیات یا تشکیل پرونده مالیاتی دارم؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام
   اگر تشکیل پرونده مالیاتی بدهید با هر سنی و با این درآمد معاف میشوید.

 19. Avatar مصطفی محمدی سینکی گفت:

  سلام’تصمیم دارم سایت فروشی راه اندازی کنم و کداقتصادی بگیرم و نهایتا کارت بازرگانی’شنیده ام برای دریافت کارت باید نوع محصول صادراتی مشخص باشد حالا من مجبورم در سایتم فقط محصولی را که نیت دارم صادر کنم بفروشم در واقع تک محصولی تو سایت فعالیت کنم یا نه ؟با تشکر

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام
   جهت دریافت کارت بازرگانی و صادرات عسل احتیاجی به سابقه نیست

 20. Avatar محمد گفت:

  سلام
  ایا به لوازم استوک مانند لپ تاپ و کامپیوتر در فروشگاه اینترنتی مالیات تعلق می گیرد و سقف معاف مالیات برای این دسته از مشاغل چه قدر است؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام
   بله به فروش حتی لوازم استوک مالیات تعلق میگیرد

 21. Avatar مرتضی گفت:

  سلام
  بنده در حال تاسیس فروشگاه اینترنتی پوشاک زنانه به صورت خرد هستم
  آیا مشمول مالیات میشم؟اگه معاف از مالیات هستم برای چند سال معاف هستم؟
  پیشاپیش از پاسخگویی ممنون

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام فروشگاه اینترنتی پوشاک زنانه مشمول مالیات است البته اگر به وظایف قانونی مثل تشکیل پرونده در اداره دارایی و ثبت نام کد اقتصادی و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اقدام نمایید با توجه به میزان مبلغ فروش مالیات مشخص میگردد.

 22. Avatar آرش گفت:

  با سلام
  سال ۹۳ قصد راه اندازی سایت جهت ارائه خدمات پیامکی داشتم، مجوز دریافت شد ولی هیچوقت کاری انجام نشد و عملا سایت غیرفعال بود.
  چند روز پیش تماس گرفتند مت جه شدم نه اسم و فامیل صحیح من را دارند نه کد ملی و …
  خواستند پرونده تشکیل بدهم که انجام ندادم.
  راهنمایی می فرمایید چکار باید انجام دهم ؟
  سپاس

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام اطلاعات شما را بدست میاورند بهتر است مراجعه نمایید.

 23. Avatar فاطمه گفت:

  سلام، سایت فروش آنلاين کیک و شیرینی، که محصولاتش از تامین کنندگان مختلف تهیه میشه،
  مالیتاتش به چه شکل هست؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   مالیات فروش آنلاین کیک و شیرینی بر اساس جدول ضرایب مالیاتی تعیین میگردد.

 24. Avatar مریم گفت:

  سلام ، یه سوال سایت فروش کارای دستی مشمول ارزش افزوده میشه ؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   فروش صنایع دستی اشخاص حقیقی مشمول ارزش افزوده نیستند.

 25. Avatar پویا گفت:

  کسی که طلا فروشی داره فروشگاه اینترنتی بزنه مالیاتش به چه صورته؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سایت فروش طلا مالیات بر اساس جدول ضرایب مالیاتی تعیین میگردد

 26. Avatar یارعلی گفت:

  سلام روز خوش
  من فروشنده لوازم آرایشی در دیجی کالا هستم و شغل دیگه ای ندارم حدود 3ماه است که شروع مجدد کردم بعد از یکسال وقفه درآمدم در حال حاضر 20میلیون است آیا شامل مالیات میشوم؟برای امور مالیاتی چه اقدامی باید انجام بدهم؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   بایستی تشکیل پرونده در اداره مالیات محل فعالیت داده و کد اقتصادی را اخذ کرده و اقدام به تسلیم اظهار نامه مالیاتی نموده تا از مزایای معافیت ماده ۱۰۱ ق م م استفاده نمایید.

 27. Avatar مانی گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده یک سایت دارم که در اینماد و ساماندهی ثبت شده و در حوزه بازی های رایانه ای هست و بیشتر جنبه حمایت از یک گیمر رو داره.ولی بعضی اوقات ممکنه مثلا در سال در مثلا در ماه مهر ۹۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشم و دیگه درآمدی نداشته باشم.البته بنده نه شرکت هستم نه چیزی بفروش میرسه تویه سایتم ولی خب بعضی اوقات شاید مسابقاتی داشته باشیم.نیاز به پرداخت مالیات هست؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام در مورد بازی های رایانه ای با این درآمد چنانچه تکالیف قانونی از جمله تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و ارسال اظهار نامه مالیاتی را انجام دهید معاف میشوید.

 28. Avatar امین گفت:

  سلام
  بنده درحال راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی هستم – سوالی که دارم :
  با توجه به اینکه یک شرکت ثبت شده دارم که کار توزیع و پخش رو انجام میدم
  به نظر شما مجوز ها و پرونده مالیاتی فروشگاه اینترنتی را بهتر است به نام همون شرکت بگیرم یا اینکه به نام شخص ثالث
  از نظر مالیات متعلقه و ارزش افزدوده و … و همچنین هزینه های متعلقه دیگر

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام مشخص نمایید داخل سایت کالاهی خودتان را بفروش میرسانید یا کالای دیگران را

 29. Avatar hosein گفت:

  سلام سایت فروش بهداشتی دارم و زیر مجموعه داروخانه است. وهمه خریدها و فروشها زیر مجموعه داروخانه است آیا باید دو پرونده مالیاتی داشته یا همان پرونده داروخانه کفایت میکند

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام، با توجه به اینکه داروخانه پرونده مالیاتی دارد کفایت میکند، همان یک پرونده کافی است.

 30. Avatar احمدی گفت:

  سلام
  من فروشنده پوشاك در ديجي كالا هستم ، خوده ديجي كالا گفته اسم همه فروشندگان به ماليات اعلام ميكنه، درآمد من ماهانه تقريبا تا ٦ ميليون تومن هست ،
  آيا به من ماليات تعلق ميگيره ؟؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام فروش کالا در دیجی کالا با فروش ماهانه ۶ میلیون چنانچه تشکیل پرونده مالیاتی را داده و تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی را بدهید با این درآمد معاف میشوید.

 31. Avatar محمدی گفت:

  ضریب مالیات برای فروشگاه های اینترنتی پلتفرمی که خودشون محصولی نمیفروشن و فروشنده ها توش فعالیت میکنن چند هست جناب انگورانی ؟
  و اینکه ایا این فروشگاهها مشمول پرداخت ارزش افزوده هستن ؟
  زمینه فعالیت فروشگاه اینترنتی قطعات یدکی خودرو میباشد

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   ضریب مالیات کالای خارجی ۴۵٪ و کالای ایرانی ۳۵٪ از حق العمل دریافتی میباشد و مالیات ارزش افزوده بستگی به مبلغ دارد.

 32. Avatar حسین گفت:

  سلام سایت فروش پوشاک کمالیاتش چقدراست؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام فروش چه نوع پوشاکی مردانه یا زنانه با بچه گانه یا لباس زیر و یا اینکه مستقیم و یا در سایت دیگران به فروش می رسانید؟

 33. Avatar مهدی گفت:

  سلام من سایتم فروشگاه اینترنتی فروش وسایل ماهگیری دارم و نماد الکترونیک و سازماندهی را دریافت کردم
  میانگین فروش سایتم هم ماهانه 4 تا 6 میلیون است
  آیا به من مالیات تعلق می گیرد؟اگر جواب مثبت است ممنون می شم توضیح بدید چقدر است و به چه صورت محاسبه می شود؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   اگر تکالیف قانونی از جمله تشکیل پرونده در اداره مالیات و گرفتن کد اقتصادی و ارسال اظهارنامه مالیاتی را انجام دهید بله با این درامد معاف میشوید.

   1. Avatar مهدی2 گفت:

    من هیچ کاری انجام ندادم
    ممنون می شم بگید باید چی کار کنم ک معاف از مالیات بشم
    الان حدود 3 ماه است سایت را راه انداختم توی این مدتی ک کاری نکردم باید جریمه بدهم؟

    1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

     خیر ابتدا پرونده مالیاتی تشکیل بدهد جهت راهنمایی کاملتر با شماره 09120202822 در ساعات اداری تماس بگیرید.

 34. Avatar علیرضا گفت:

  آیا در آمد فروشگاه اینترنتی که زیر بیست میلیون در سال است مشمول معافیت مالیاتی میشود؟!

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   درصورت تشکیل پرونده در دارایی و اخذ کد اقتصادی و ارسال بموقع اظهارنامه مالیاتی میتوانید از معافیت ماده ۱۰۱ ق م م استفاده کنید.

 35. Avatar علیرضا گفت:

  مالیات فروشگاه اینترنتی که در آن لوازم خانگی میفروشند چند درصد است و چگونه محاسبه میشود؟!

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   بستگی به نوع لوازم خانگی و عمده یا خرده فروشی دارد.

 36. Avatar گاماتا پورحیدربیگی گفت:

  با عرض سلام و احترام و تشکر از زحمات شما استاد گرامی ، میخواستم بپرسم ، من یه سایت فروشگاهی دارم و نماد اعتماد الکترونیکی هم گرفتم ولی از خودم جنسی برای فروش ندارم و به صورت ویزیتوری و بازاریابی فروش انجام میدم یعنی کالاهای مغازه های دیگه رو تو سایتم میفروشم و ازشون یه درصدی پورسانت میگیرم ، آیا منم شامل پرداخت مالیات میشم ؟

  1. Avatar محسن گفت:

   سلام،آيا همه مشاغل مجازي موظف به ماليات ارزش افزوده هستند؟حتي شخص حقيقي كه فروش لوازم خانگي كوچك دارد؟

   1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

    خیر همه مشمول نمیباشند

  2. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام، ضریب مالیاتی شما طبق ردیف ۷ صفحه ۵۳ جدول ضرایب مالیاتی ۴۸ درصد کارمزد دریافتی شما مشمول مالیات است.

 37. Avatar حامد گفت:

  سلام و احترام
  مطلب بسیار مفید است
  عوارض ارزش افزوده و مالیات فروشگاه الکترونیک چند در صد است؟
  تشکر

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   سلام ارزش افزوده بستگی دارد به اینکه در کدام یک از گروه های سه گانه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد و مالیات فروشگاه طبق جدول ضرایب مالیاتی میباشد.

 38. Avatar مدی موزیک گفت:

  سلام سایت های موزیک هم باید مالیات بدن ؟

  1. محمدرضا انگورانی محمدرضا انگورانی گفت:

   بله باید مالیات بدهند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.