مقالات ثبت شرکتها

تقویم سرمایه غیر نقد آورده شرکت

تقویم سرمایه غیر نقد آورده شرکت

در شرکت های سهامی بخشی و یا تمام سرمایه شرکت و آورده شرکا ممکن است غیر نقدی باشد که نحوه احراز آنها در مراجع ثبت، متفاوت می باشد. بر اساس ماده 20 قانون، هر گاه تمام یا بخشی از سرمایه شرکت، غیر نقدی باشد، بایستی تمام آن تادیه گردد و صورت تقویم آن در اظهارنامه به صورت جداگانه ثبت شود. اما بر اساس ماده 76 تا 82 قانون، چگونگی، ارزیابی و تادیه غیر نقد شرح داده شده است. در ادامه مطلب به شرح این موضوع پرداخته می شود.

تقویم سرمایه غیر نقد و احراز آورده شرکت:

زمانی که یک یا چند نفر از موسسان یک شرکت آورده غیر نقد داشته باشند، بایستی قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس، برای ارزیابی آورده های غیر نقدی، نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را جلب نمایند و گزارش آن را در اختیار مجمع عمومی قرار دهند.

اگر موسسان برای خود مزایایی مطالبه نموده باشند، بایستی با ارائه یک گزارش به مجمع موسس، آن را توجیه کنند. اشخاصی که آورده غیر نقدی به شرکت اضافه نموده اند و همچنین اشخاصی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند، زمانی که تقویم آورده غیر نقدی را متعهد شده اند و مزایای آنها موضوع رای باشد، حق رای ندارند و قسمتی از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره باشد، جز سرمایه شرکت محسوب نمی گردد.

بنابراین مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیر نقد را بیشتر از میزان ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری، محاسبه نماید. زمانی که آورده غیرنقدی یا مزایایی که مطالبه شده است مورد تصویب قرار نگیرد، کمتر از 1 ماه بایستی دومین جلسه مجمع برگزار گردد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقد آنها قبول نشده باشد، می توانند آورده غیرنقد خود را به آورده نقد تبدیل نموده و مبلغ لازم را تادیه کنند و همچنین اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشود، می توانند از مزایای خود انصراف داده و در شرکت باقی بمانند.

مشاور مالیاتی

سپس در جلسه دوم مجمع، برای رسیدگی به وضعیت آورده های غیرنقدی و مزایای مطالبه شده، لازم است که بیش از نصف پذیره نویسان سهام شرکت، در جلسه حضور داشته باشند. همچنین لازم است که در آگهی دعوت جلسه دوم، نتیجه جلسه اول و دستور جلسه دوم درج شود. اگر در جلسه دوم مشخص شود که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد و عدم تعهد و تادیه سهام آنها، بخشی از سرمایه شرکت تعهد نشده می ماند، در نتیجه شرکت قابل تشکیل نیست و موسسان موظفند ظرف مدت 10 روز مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا بدین ترتیب گواهینامه آن بر اساس ماده 19 قانون صادر شود. در شرکت سهامی خاص، تشکیل مجامع عمومی موسسین الزامی نمی باشد اما جلب نظر کارشناس دادگستری ضروریست و نمی توان آورده های غیرنقد را بیشتر از میزان ارزیابی شده توسط کارشناس مذکور قبول نمود.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

مواد قانونی مورد توجه در آورده غیر نقدی

مواد قانونی مورد توجه در آورده غیر نقدی

مواد قانونی مورد توجه در آورده غیر نقدی:

ماده 76:

“هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جز گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند.”

ماده 82:

“در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.”

ماده 78 ل.ا.ق.ت:

“مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آن چه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.”

ثبت شرکتها

نکات مورد توجه در مورد تقویم به وسیله کارشناس دادگستری:

  • استفاده از نظر کارشناس کافی می باشد و در صورت نیاز به کارشناسان متعدد بایستی به صورت فرد مانند 3، 5 و… انتخاب شوند تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک انتخاب واقع گردد.
  • قانون گذار بر اساس مواد 78 و 82 اجازه قبول آورده غیر نقدی بیش از قیمت کارشناسی را ندارد.
  • در شرکت های سهامی عام پس از تقویم کارشناس مربوطه، بایستی موضوع در جلسه مجمع توسط موسسان مطرح گردد.
  • اگر در تقویم آورده غیر نقدی، تقلب یا تخلف صورت گیرد، باعث مسئولیت کیفری برای شخص متخلف می گردد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله مدیریت کسب و کار را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انجام کلیه خدمات حسابداری شرکت ها می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *