مقالات مالیاتی

معافیت مالیاتی حقوق سال ۹۹

معافیت مالیاتی حقوق سال ۹۹

در هر سال، میزان معافیت مالیاتی برای حقوق بر اساس قانون بودجه کشور و طبق ماده 84 ق.م.م تعیین می گردد. بر اساس این بخشنامه، مالیات حقوق کارمندان در یک چارت تهیه می شود که در ادامه به این بخشنامه برای حقوق سال 1399 اشاره می گردد.

نرخ مالیات حقوق و معافیت آن:

دولت میزان مالیات حقوق را تعیین می نماید و بر اساس یک لایحه بودجه سنواتی، آن را به منظور بررسی به مجلس ارائه می کند.

در این صورت، دو حالت زیر ممکن است رخ دهد:

  • پذیرفته شدن مبالغ پیشنهادی معافیت مالیاتی حقوق
  • تغییر دادن مبالغ پیشنهادی معافیت مالیاتی حقوق

بر این اساس، بودجه در مجلس شورای اسلامی تصویب می گردد و طبق آن معافیت مالیاتی حقوق نیز مشخص می شود.

پس از این اقدامات، سازمان امور مالیاتی کشور متولی اجرای قوانین مالیاتی در کل کشور می باشد که این موضوع با صدور بخشنامه ها و انتشار آنها آغاز به اجرا می نماید.

مشاوره مالیات

بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق سال ۹۹:

معافیت مالیاتی حقوق در طول هر سال و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال جاری، بر اساس جز 2 بند الف تبصره 12 قانون بودجه کشور در سال 99 به شرح زیر ابلاغ شد.

متن بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۱۰:

۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می شود.

۲- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد.

نکته: اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده ۸۴ قانون مذکور مطابق مقررات این جز نمی شوند.

۳- حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیئت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۹ مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) خواهد بود.

۴- براساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات اعضای هیئت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم حداکثر ده درصد (۱۰%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد.

با توجه به این که در جز ۲ بند الف تبصره ۱۲ مذکور عبارت “کارانه” خارج از موارد استثنا شده مریوط به حقوق اعضای هیئت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتنی توسط اعضای هیئت علمی (با رعایت بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۸ مورخ ۹۸/۱۱/۲۱ ) مشمول نرخ ده درصد (۱۰%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله مالیات بر درآمد اتفاقی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

نرخ مالیات حقوق و معافیت آن

نرخ مالیات حقوق و معافیت آن

مثال برای بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق:

چنان چه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیئت علمی مبلغ ۱٫۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده ( حسب مورد ۲۰% و ۲۵% ) مشمول مالیات خواهد بود.

خاطر نشان می گردد، معافیت حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیئت علمی اعمال می گردد، در صورتی که معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضای هیئت علمی نیز خواهد بود.

۵- با توجه به استثنای احکام تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات جز ۲ بند الف تبصره ۱۲ یاد شده، کلیه احکام تبصره های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ (اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال ۱۳۹۹ کماکان لازم الاجرا می باشد.

خدمات حسابداری

نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق:

درآمد مشمول مالیات حقوق
از تا نسبت به مازاد نرخ مالیات
۱ ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ____ معاف
۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰%
۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ۱٫۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰ ۱۵%
۱٫۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰ ۲۰%
نسبت به مازاد ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۵%

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله تشکیل پرونده مالیاتی را به شما پیشنهاد می کنیم.

جهت برخورداری از کلیه خدمات مالیاتی می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *