مقالات حسابداری و حسابرسی

رد دفاتر قانونی

رد دفاتر قانونی

کلیه صفحات دفاتر قانونی شرکت ها، در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند و به این خاطر است که به آنها، دفاتر پلمپ می گویند.

رد دفاتر قانونی مودیان مالیاتی به دلایل گوناگونی صورت می گیرد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.

 • فک پلمپ دفاتر
 • مخدودش شدن محتویات
 • پاره شدن صفحات
 • محو شدن رویدادهای مالی
 • عدم رعایت تقدم و تاخر در ثبت رویدادهای مالی

دفاتر قانونی حسابداری:

تنظیم دفاتر قانونی پلمپ شده برای تمامی شرکت ها و افراد حقیقی الزامی است و بایستی صورت هزینه های سالانه را بر اساس استاندارد های حسابداری در آن درج کرده و در پایان سال مالیاتی در اختیار ممیزان سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند تا طبق قانون مالیات های مستقیم، مالیات شخص حقیقی یا حقوقی محاسبه و پرداخت شود.

پلمپ دفاتر

انواع دفاتر قانونی شرکت ها:

دفاتر قانونی دارای انواع زیر می باشد.

دفتر روزنامه:

یکی از اسناد مهم پلمپ شده ای که هر شرکت برای تنظیم صورت های مالی در سال مالیاتی مربوطه به آن نیاز دارد، دفتر روزنامه است.

نحوه تنظیم و تحریر و نگهدار دفتر روزنامه در ماده سوم آیین نامه نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر قید شده است.

دفتر روزنامه به دفتری اطلاق می شود که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی، بایستی کلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهر نویسی ها و به طول کل هر فعالیتی که باعث بستانکاری یا طلبکاری شود را باید در دفاتر روزنامه درج کنند.

دفتر کل:

دفتر کل طبق ماده 8 قانون تجارت عبارت است از دفتری که صاحب کسب و کار بایستی همه صورت معاملات خود را حداقل هفته ای یک بار از دفتر روزنامه استخراج کرده و انواع گوناگون آن را تشخیص داده و هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به صورت خلاصه ثبت کند.

در واقع دفتر کل، خلاصه ای تفکیک شده از دفتر روزنامه بوده که اطلاعات خرید و فروش و مطالبات و دیون تحت نظم مشخص و به عنوان حساب مشخص به ترتیب تاریخ وقوع، قید شود.

دفتر دارایی:

طبق ماده ۹ قانون تجارت، دفتر دارایی به دفتری اطلاق می شود که تاجر بایستی سالانه، صورت جامعی از کلیه دارایی های منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات خود را به ریز، ترتیب داده و آن را در دفتر دارایی تنظیم و ثبت کند و تا ‍۱۵ فروردین سال بعد اتمام یابد. امروزه به خاطر وجود ترازنامه، دفتر دارایی کارکرد خود را از دست داده است.

دفتر کپیه:

طبق  ماده ۱۰ قانون تجارت، دفتر کپیه به دفتری گفته می شود که نامه نگاری ها و صورت حساب های صادره تاجر یا شرکت به ترتیب تاریخ  وقوع در آن قید می شود که سیستم اتوماسیون باعث شده است که این دفتر جایگاهی نداشته باشد.

دفتر ثبت تجاری:

طبق ماده ۱۶ قانون تجارت، اگر یک تاجر ایرانی یا اتباع غیر ایرانی بخواهد در کشور، شغل خود را اعمال تجاری قرار دهد، مکلف به ثبت نام خود در دفاتر تجاری است. اداره کل ثبت شرکت های قوه قضاییه در واقع برای این کار ایجاد شده است.

بر اساس ماده ۱۸۴ قانون مالیات مستقیم، ادارات کل ثبت شرکت ها موظف هستند در آخر هر ماه، فهرست کامل شرکت ها و موسساتی که در طول  ماه به ثبت رسیده و تغییرات حاصله را در مورد شرکت ها و موسسات موجود با ذکر شماره ثبت به  سازمان امور مالیاتی استان مربوطه ارسال کنند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله اشخاص مشمول حسابرسی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

پلمپ دفاتر تجاری

پلمپ دفاتر تجاری

پلمپ دفاتر تجاری:

همان طور که می دانید، کلیه دفاتر رسمی و قانونی به جز دفتر دارایی بایستی پیش از آن که چیزی در آن نوشته شو،٬ توسط اداره ثبت و اسناد، امضا و اوراق آن به  ترتیب شماره گذاری و با مهر سربی وزارت دادگستری  پلمپ و منگنه شود.

نکته: در دفاتر قانونی، در صفحه اول و آخر، صفحات با قید تاریخ، مشخص و امضا شده و کلیه اعداد نیز با حروف نوشته شود.

بر اساس قانون ۲ آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی، کلیه دفاتر روزنامه و دفاتر کل بایستی به زبان فارسی تحریر شود و قبل از ثبت هر نوع معامله ای در آن، طبق ماده 11و 12 قانون تجارت، توسط نماینده اداره ثبت اسناد، امضا و پلمپ گردد.

اهمیت دقت در تهیه دفاتر قانونی:

از کارهای مهم و روزانه هر حسابدار ثبت اسناد حسابداری در دفاتر قانونی است. طبق قانون تجارت، حسابدار باید کلیه رویدادهای مالی را پس از ثبت در اسناد حسابداری و تایید آنها توسط مقام مسئول، به دفاتر حسابداری منتقل کند.

دقت در صحت و درستی موارد درج شده در این دفاتر و اسناد حائز اهمیت است و نباید هیچ گونه خطا و اشتباهی در آنها رخ دهد.

نکته: دفاتر قانونی در حسابداری شامل دفتر روزنامه حسابداری و دفتر کل حسابداری می باشد.

رد دفاتر قانونی مودیان:

رد دفاتر قانونی مودیان به معنای آن است که استاندارد های حسابداری رعایت نشده و دفاتر، بر اساس آیین نامه تحریر دفاتر قانونی، تنظیم نشده است و فرجامش، عدم پذیرش مستندات و ادله ها و رویداد های مالی است که در دفاتر پلمپ شده قید شده و تلاش های بخش مالی شرکت/ موسسه مودی، سرانجام مفیدی نخواهد داشت.

ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر، مصداق های رد دفاتر قانونی پلمپ شدن مشمولان مالیات را ذکر کرده است که در ادامه  مرور می کنیم.

توجه داشته باشید که سیستم مالیاتی علی الراس که به دلیل رد دفاتر قانونی مودیان و استناد به قراین و ضرایب مالیاتی بود، از ۲۷ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ منسوخ شد.

خدمات حسابداری و مالی

خارج شدن دفاتر از پلمپ:

هر مودی مشمولان قانون مالیات، بایستی دفاتر قانونی پلمپ شده روزنامه و کل را تهیه کرده و آن را به خوبی ضبط و نگهداری کند تا اگر با درخواست رسیدگی ممیزان سازمان امور مالیاتی مواجه شد، مراتب را به آن ها تسلیم کند. دفاتر قانونی  مودیان، پلمپ شده تسلیم آن ها می شود و نباید از پلمپ خارج شود.

اگر دفاتر قانونی از پلمپ به هر دلیلی خارج شود، مصداق عدم پذیرش دفتر است و ثبت رویدادهای مالی در آن، حتی با شماره گذاری، بی فایده و مورد رسیدگی و ممیزی اداره دارایی قرار نمی گیرد.

دلایل رد دفاتر:

 • فقدان یک یا چند برگ دفاتر پلمپ شده
 • عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی
 • تقدم ثبت
 • ثبت یک فعالیت در حاشیه
 • ثبت رویداد مالی در میان سطور
 • تراشیده شدن
 • پاک کردن مندرجات دفاتر
 • وجود صفحات سفید
 • حذف کردن رویداد های مالی با وسایل شیمیایی
 • محو کردن مندرجات دفاتر قانونی با جوهر
 • استنکاف از تسلیم یک یا چند دفتر به ممیزان
 • رد دفاتر به دلیل بستانکاری حساب های بانکی
 • رد دفاتر به دلیل تاخیر تحریرات
 • رد دفاتر به دلیل استفاده از دفاتر نانویس سال های قبل
 • رد دفاتر به دلیل سفید ماندن همه صفحات
 • رد دفاتر به دلیل عدم ثبت خلاصه عملیات شعب
 • رد دفاتر به دلیل عدم ارائه روش کار با اتوماسیون حسابداری

جریمه عدم ارائه دفاتر:

طبق قانون، جریمه عدم ارائه دفاتر قانونی، معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق بوده و اگر دفاتر پلمپ شده شرکت، به دلایلی که در بالا گفته شد یا هر دلیلی، توسط ممیزان اداره دارایی رد شود، جریمه ای معادل  ۱۰ درصد مالیات، در  نظر گرفته خواهد شد و این رقم می تواند هر سال، تغییر کند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله حسابداری تنخواه گردان را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

دلایل رد دفاتر قانونی توسط بازرسان اداره مالیات

دلایل رد دفاتر قانونی توسط بازرسان اداره مالیات

دلایل رد دفاتر قانونی توسط بازرسان اداره مالیات:

 • دفاتر اگر با مداد نوشته شده باشند توسط ماموران اداره مالیات رد می شود.
 • دفتر روزنامه و دفتر کل اگر قبل از هر گونه ثبت رویداد های مالی به تایید ثبت اسناد یا ماموران مالیاتی نرسیده باشند، رد می شوند.
 • چند برگ دفاتر قانونی دفتر روزنامه یا دفتر کل کنده شده باشد.
 • اگر ثابت شود فعالیت مالی وجود داشته که در دفتر ثبت نشده باشد دفاتر قانونی رد می گردد.
 • ثبت رویدادهای مالی در حاشیه دفتر انجام شود.
 • ثبت رویدادهای مالی در بین سطور انجام شود.
 • پاک کردن، تراشیدن صورت هایی مالی که به دفاتر وارد شده است.
 • تاخیر در ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل و دفتر معین به قصد سو استفاده
 • خالی گذاشتن صفحات سفید بین قسمت هایی که رویدادهای مالی ثبت شده است.
 • بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی
 • اگر بنگاه اقتصادی دارای شعب متعدد باشد و رویدادهای مالی شعب در دفتر روزنامه و دفتر کل ثبت نشود، دفاتر قانونی کلا رد می گردد.
 • در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر کل) نیز رد می گردد.
 • اگر بنگاه اقتصادی یا شرکتی چندین دفتر روزنامه و دفتر کل داشته باشد ولی از ارائه همه آنها امتناع کند همه دفاتر قانونی آن رد می شود.
 • اشتباه در ثبت رویدادها و عملیات های مالی در صورتی که این اشتباهات اصلاح نگردد.
 • در صورتی که شرکت برای ثبت رویدادهای مالی خود از نرم افزارهای کامپوتری استفاده می کند و آیین نامه و دستور العمل کار با این نرم افزارها و خلاصه عملکرد مالی خود را در دفاتر قانونی ارائه ندهد همه دفاتر قانونی آن شامل دفتر روزنامه و دفتر کل باطل می شود.
 • استفاده از یک دفتر برای ثبت رویدادهای مالی چند سال متوالی باعث رد دفاتر قانونی می گردد.
 • ثبت صوری و غیر واقعی رویدادهای مالی که رخ نداده است باعث رد دفاتر قانونی می شود.

نکته: عدم ارائه دفاتر روزنامه و دفتر کل باعث جریمه ۲۰ درصدی مالیات دهنده می گردد و در صورتی که دفاتر را ارائه دهند ولی دفاتر رد گردد معادل ۱۰ درصد جریمه خواهند شد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله کشف تقلب را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انجام کلیه خدمات حسابداری شرکت ها با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *