مقالات ثبت شرکتها

کمیسیون معاملات

کمیسیون معاملات

عملیات مربوط به خرید کالا و خدمات در برخی از سازمان ها به خصوص سازمان های دولتی و شرکت های دولتی، دارای ضوابط و مراحل مربوط به خود می باشد.

اغلب قرارداد هایی که اصطلاحا جز معاملات عمده محسوب می شوند، بر اساس تصمیم گیری کمیسیون معاملات و یا هر عنوان دیگری انجام می شوند.

این زیر سیستم، به منظور کنترل و ثبت مراحل انجام معاملات عمده به خصوص در سازمان های دولتی و شرکت های دولتی و یا حتی شرکت های خصوصی که از چنین ساز و کاری جهت تصمیم گیری استفاده می کنند، به صورت یک پارچه با سیستم های انبار و تدارکات و سیستم قرارداد ها و سایر زیر سیستم ها طراحی شده است.

کمیسیون معاملات:

کمیسیون معاملات که به آن آئین نامه معاملات نیز می گویند، دارای قوانین زیر می باشد.

فـصـل اول، کـلـیـات:

به موجب ماده ۴۰ ردیف ۲ اساسنامه شرکت، آئین نامه معاملات شرکت بدین ترتیب تدوین می گردد و منظور از تدوین این آئین نامه معاملات نیل به سوی اهداف تعیین شده در زمینه تصمیم گیری و اجرای صحیح معاملات شرکت و همچنین تقویت امر نظارت و کنترل و نهایتا رعایت منافع و مصالح شرکت از نظر مسائل مالی، فنی و حقوقی در راستای صرفه و صلاح شرکت می باشد.

بدین منظور شرکت اعم از تجاری یا خدماتی و غیره ضروریست که با برنامه ریزی صحیح و هماهنگی لازم در چارچوب بودجه مصوب، کلیه معاملات خود را به نحو مطلوب و فراگیر انجام داده (طبق آئین نامه معاملات) و دقت شود تا خرید ها مناسب و با توجه به امکانات مالی شرکت طوری انجام گیرد که امر خرید با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت و کوتاه ترین زمان توسط کمیسیون معاملات صورت پذیرفته و فروش کالا و خدمات نیز به آن دسته از خریداران که تمایل خرید دارند با بالاترین قیمت ممکن توسط کمیسیون معاملات صورت گیرد.

پلمپ دفاتر

فـصـل دوم، تعاریف:

قبل از پرداختن به اصول و مفاد آئین نامه معاملات لازم است به تعاریف و مفاهیم در این آئین نامه به شرح زیر اشاره گردد:

خرید:

منظور از خرید تحصیل کالا و یا خدمات مورد نیاز شرکت و خدمات پیمانکاری به طور اعم از منابع و امکانات موجود بازار (داخلی/ خارجی) و اعم از (شخصیت حقیقی و حقوقی) به بهای معلوم (نقدی/ غیر نقدی).

استعلام و مناقصه:

استعلام و مناقصه عبارت است از روش انجام خرید کالا و یا خدمات با کیفیت مطلوب و معین از آن دسته از عرضه کنندگان و یا فروشندگانی که آمادگی عرضه یا فروش کالا و یا خدمات با نازل ترین قیمت را دارا می باشند که با شرایط خاص خود انجام می گیرد.

مزایده:

مزایده عبارت است از فروش آن دسته از اقلام راکد و مازاد بر نیاز شرکت و اجناس اسقاطی و ضایعات که از نظر کمی و کیفی قابل استفاده و مصرف برای شرکت نباشد به بالا ترین قیمت انجام می گیرد.

نصاب معاملات:

نصاب معاملات عبارت است از مبلغ تعیین شده برای هر نوع معامله در هر نوبت از خرید و یا فروش بر اساس مقررات این آئین نامه (بخشنامه ها و مقررات و قوانین خاص و همچنین پیش بینی بودجه در این آئین نامه) لحاظ شده است.

اسناد مثبته:

اسناد مثبته به آن دسته از مجوز ها، مدارک و اسنادی اطلاق می گردد که انجام معامله و یا پرداخت هزینه را بر اساس این آئین نامه به ثبوت رساند.

فروش و ارائه خدمات:

منظور از فروش و ارائه خدمات در این آئین نامه عبارت است از واگذاری محصولات تولیدی و خدماتی شرکت بر اساس نرخ های مصوب و انتقال آن دسته از دارایی های ثابت، ماشین آلات، وسایل نقلیه و نیز راکد و مازاد بر نیاز شرکت و اجناس اسقاطی و یا ضایعاتی که از حیض انتقال خارج شده و قابل استفاده در شرکت نمی باشد.

انحصاری بودن فروشنده:

انحصاری بودن فروشنده یعنی فروشنده تنها تولید کننده و یا وارد کننده کالا باشد.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله سرمایه گذاری چیست را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

حـدود مـعـامـلات

حـدود مـعـامـلات

فـصـل سـوم، حـدود مـعـامـلات:

معاملات از نظر مبلغ به سه دسته تقسیم می شوند:

معاملات جزیی:

معاملاتی که مبلغ آنها تا ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (تا پنجاه میلیارد ریال) باشد اطلاق می گردد که با تایید مدیریت عامل قابل اجراست.

معاملات متوسط:

معاملاتی که مبلغ آنها از  ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۱ تا ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (تا پانصد میلیارد ریال) باشد اطلاق می گردد که با تایید هیئت مدیره قابل اجرا می باشد.

معاملات کلان:

معاملاتی که مبلغ آنها از ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۱ به بالا باشد با تایید مجمع عمومی قابل اجراست.

فـصـل چـهـارم، روش های انـجـام مـعـامـلات خـریـد:

پس از تایید مراتب خرید کالا و یا خدمات بر اساس ضوابط شرکت، خرید کالا به شرح زیر انجام خواهد شد:

معاملات جزیی:

در مورد معاملات جزیی مامور خرید مکلف است پس از تحقیق کامل درباره قیمت جنس و یا اجرت کار معامله را با رعایت صرفه و صلاح شرکت با حداقل قیمت و با مسئولیت خود به انجام رسانده و صورت حساب آن را که حاوی نام و نشانی دقیق و تلفن و مهر و کلیه اطلاعاتی که جهت درج در فاکتور، قانون مستلزم دانسته است، دریافت دارد.

ضمنا‌ مامور خرید بایستی زیر فاکتور را با ذکر این که معامله با کم ترین بها انجام شده است امضا و به تایید معاونت بازرگانی برساند.

معاملات متوسط:

در مورد معاملات متوسط مامور خرید بایستی از هر یک از فروشندگان کالا و یا انجام دهندگان کار که عمده آنها نباید از ۳ سه فروشنده کمتر باشد، بر روی ورقه جداگانه همزمان با شرایط یکسان، استعلام کتبی به عمل آورد.

مامور خرید بایستی به تعداد ۳  فقره و بر روی ورق جداگانه با شرایط یکسان استعلام کتبی تهیه نماید که پس از تشکیل کمیسیون معاملات اقدام به انجام معامله نماید.

معاملات کلان:

معاملات کلان همان طوری که در بند ۳ فصل سوم اشاره گردید به آن دسته از معاملات اطلاق می گردد که مبلغ معامله از ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پانصد میلیارد ریال) به بالا باشد.

معاملات عمده بر اساس این آئین نامه حداقل با ۵ پنج فقره استعلام کتبی و تشکیل کمیسیون معاملات و تصویب مدیر عامل و هیئت مدیره محترم  و تایید مجمع عمومی و بر حسب مورد با برگزاری مناقصه (عمومی یا محدود) انجام خواهد شد.

خدمات ثبت

فـصـل پـنـجـم، کمیسیون معاملات:

ترکیب اعضای کمیسیون معاملات (مناقصه و مزایده) شامل سه نفر از مدیران یا معاونین شرکت که ترکیب آن در بند زیر آمده است به انتخاب مدیر عامل جهت انجام معاملات تشکیل می گردد، خواهد بود.

مقررات مربوط به کمیسیون معاملات (مناقصه/ مزایده):

اعضای کمیسیون متشکل از افراد زیر می باشد.

 1. معاون بازرگانی
 2. معاون مالی و پشتیبانی
 3. معاون فنی (که بر اساس احکام مدیر عامل معرفی می شوند)
 4. مدیر عامل شرکت یا نماینده ایشان

مدیر بازرگانی به عنوان دبیر کمیسیون بوده و مسئولیت هماهنگی و انجام کلیه موارد اجرائی کمیسیون را بر عهده دارد.

دبیر کمیسیون معاملات موظف است اطلاعات مربوطه را قبل از تشکیل جلسات در اختیار اعضای کمیسیون قرار داده و یا سوابق و مدارکی که توسط اعضای کمیسیون به عنوان اطلاعات قبلی درخواست گردیده تهیه و در اختیار آنها قرار دهند.

جلسات کمیسیون معاملات بایستی با حضور کلیه اعضای کمیسیون رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

تصمیمات کمیسیون معاملات طی صورت جلسه ای جهت تصویب نهایی به (مدیر عامل محترم شرکت) بر حسب مورد اعلام خواهد شد.

کمیسیون معاملات مکلف است تصمیم گیری خود را با توجه به نحوه و تصمیمات معامله حداکثر ظرف مدت دو روز کاری اتخاذ و جهت تصویب به (مدیر عامل محترم شرکت) بر حسب مورد گزارش نماید.

تشکیل جلسات کمیسیون معاملات با درخواست دبیر کمیسیون معاملات تشکیل خواهد شد و شایان ذکر است که تشکیل جلسات مذکور می بایست نسبت به انجام معامله مقدم باشد.

وظایف کمیسیون معاملات:

 • بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهاداتی که جهت انجام معاملات شرکت دریافت می دارد.
 • بررسی پیشنهاداتی که از طرف بخش های مختلف شرکت به عنوان شرایط خاص معاملات تهیه، تدوین و به کمیسیون مزبور ارجاع می شود.
 • پیشنهاد انجام معاملات عمده به صورت مناقصه (عمومی و محدود) یا ترک مناقصه، مزایده و یا ترک آنها.
 • انتخاب برنده مناقصه و یا مزایده و تعیین شخص حقیقی و حقوقی که معامله بایستی با آنها انجام گیرد.
 • رعایت صرفه و صلاح شرکت در زمینه انتخاب برندگان مناقصه و مزایده با ذکر دلایل.
 • بررسی صلاحیت متقاضیان شرکت در معاملات و طبقه بندی آنان با توجه به نوع حرفه و تخصص و ارسال آن برای تایید به بالا ترین رده سازمانی (مدیر محترم عامل شرکت) بر حسب مورد.
 • اظهار نظر نسبت به انتخاب کالا های مخصوص و مشابه از بین فروشندگان مختلف در مواردی که یکی از چند کالای مشابه مد نظر باشد و اعلام نتیجه با ذکر دلیل به بالا ترین رده سازمانی (مدیر عامل شرکت) بر حسب مورد.
 • بررسی پیش پرداخت وجه درخواست شده توسط متقاضی و تایید و میزان آن بر حسب نوع معامله و گزارش آن به بالا ترین رده سازمانی (مدیر عامل شرکت).
 • بررسی و اظهار نظر در خصوص ضرورت حضور یا عدم حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه مناقصه و یا مزایده.
 • تعیین میزان سپرده و قیمت پایه اقلام مورد مناقصه یا مزایده جهت قید در آگهی مناقصه و مزایده بر حسب نوع معامله، قابل ذکر است که در صورت امتناع از انجام معامله وجه سپرده دریافتی قابل استرداد نخواهد بود.
 • چنان چه قیمت های پیشنهادی مناقصه ضمن بررسی به علت طولانی شدن مدت، بر میزان برآورد اولیه (قیمت پایه) اضافه گردد و یا قیمت های مزایده، کمتر از ارزیابی قبلی باشدکمیسیون معاملات می تواند با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت تجدید نظر در قیمت های پایه به پیشنهاد های رسیده ترتیب اثر داده و تصمیم نهایی خود را اعلام نماید.
 • کمیسیون معاملات موظف است کلیه صورت جلسات مربوط به تصمیم گیری را بلا فاصله جهت اطلاع و تصویب نهایی به بالا ترین رده سازمانی (مدیر عامل شرکت) بر حسب مورد ارسال دارد.
 • مسئولیت اجرای تصمیمات کمیسیون معاملات که مورد تصویب نهایی قرار گرفته است به عهده بالا ترین رده سازمانی، بر حسب مورد مدیر تدارکات و یا مدیر محترم عامل شرکت می باشد.
 • در صورت ضرورت و تشخیص دبیر و یا اعضای کمیسیون معاملات حسب مورد از مشاورین حقوقی و افراد مطلع و کارشناسان در جهت مشاوره و کسب اطلاعات مورد نظر دعوت به عمل خواهد آمد.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله معاملات فصلی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

مـنـاقـصـه

مـنـاقـصـه

فـصـل شـشـم، مـنـاقـصـه:

مناقصه عبارت است از خرید کالا و یا خدمات با کیفیت مطلوب و معین از آن دسته از عرضه کنندگان و یا فروشندگانی که آمادگی عرضه یا فروش کالا و یا خدمات را با نازل ترین قیمت را دارند.

مناقصه در این آئین نامه معاملات به دو صورت بیان خواهد شد:

مناقصه عمومی:

در مواردی که طبق تشخیص کمیسیون معاملات ضرورت دارد که معامله از طریق مناقصه عمومی انجام گیرد لازم است تمهیداتی به شرح زیر به عنوان مناقصه صورت گیرد:

 • درج آگهی در مناقصه به اقتضای اهمیت مناقصه و بنا به تشخیص کمیسیون معاملات از یک تا سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشار منطقه یا کشور درج می گردد و در مواردی که کمیسیون مناقصه بر حسب مورد تشخیص دهد که آگهی مناقصه در چند محل ضرورت دارد می تواند به نشر آگهی در محل هایی که لازم است اقدام کند.
 • هر گاه موضوع مناقصه مربوط به انجام معاملات خارج از کشور باشد به تشخیص کمیسیون معاملات ضمن درج آگهی در داخل کشور، آگهی های لازم در جراید مربوطه در خارج کشور نیز درج خواهد شد.
 • در صورت صلاح دید و نیز رعایت صرفه و صلاح، شرکت یک نسخه از آگهی را جهت فروشندگان کالا و یا انجام دهندگان خدمات که دارای صلاحیت لازم باشند ارسال خواهد نمود.
 • نوع و مقدار کالا و یا کار با ذکر مشخصات باید در آگهی مربوطه درج گردد.
 • مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که یک طرف معامله در تحویل کالا و یا انجام کار تاخیر یا کوتاهی نماید باید مشخص گردد.
 • مهلت قبول پیشنهادات واصله با توجه به نوع و میزان اهمیت معامله و این که پیشنهاد از داخل یا خارج از کشور باشد باید کافی بوده و به هر حال این مهلت از تاریخ انتشار اولین آگهی نباید در داخل کشور کمتر از ۱۰ روز و در خارج از کشور کمتر از ۳۰ روز باشد و در موارد خاص زمان های فوق الذکر قابل تجدید نظر می باشند.
 • لازم است در آگهی مناقصه قید شود که پیشنهاد دهنده ملزم است مبلغی را که کمیسیون معاملات به تناسب میزان معامله و یا نوع کار مقطوعا تعیین می نماید و مقدار آن نیز نباید بیشتر از ۵ % مبلغ پیشنهادی و برآوردی با تشخیص کمیسیون باشد را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شرکت نزد بانک واریز و اصل فیش بانکی را ضمیمه پیشنهاد نماید.
 • در آگهی باید قید شود که شرکت در قبول یا رد هر یک و یا تمام پیشنهاد های واصله بدون آن که محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
 • در آگهی باید قید شود که به پیشنهاد های مشروط و مبهم و پیشنهاد هایی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته و یا بعد از مهلت مقرر در آگهی برسد،ترتیب اثر داده نخواد شد.
 • روز و ساعت قبول پیشنهادات باید در آگهی درج شود.
 • زمان ارائه اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد دهندگان به کمیسیون با نظر اعضای کمیسیون معاملات خواهد بود.
 • کمیسیون معاملات بنا بر اهمیت معامله حداکثر مهلتی را که برای بررسی و انتخاب بهترین پیشنهاد ها و اعلام نتیجه لازم تشخیص می دهد در شرایط مناقصه قید خواهد نمود.
 • در صورتی که اعلام شرایط معامله در روزنامه کثیر الانتشار همراه با آگهی مناقصه با رعایت مراتب فوق و به دلیل بالا بودن میزان هزینه آن میسر واقع نگردیده، لازم است در آگهی مناقصه قید شود که کلیه شرایط معامله در دفتر شرکت موجود بوده و پیشنهاد دهندگان می توانند پس از اطلاع از شرایط معامله نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد خود اقدام لازم معمول فرمایند.
 • شرایط و مشخصات مندرج در مناقصه بایستی حتی المقدور به گونه ای باشد تا متقاضیان بیشتری قادر به شرکت در مناقصه باشند و ضمنا منظور داشتن امتیازاتی برای برنده مناقصه خارج از آن چه که قبلا در آگهی و مشخصات پیش بینی شده ممنوع است.
 • اگر پس از انتشار آگهی مناقصه و یا ارسال دعوت نامه، پیشنهادی در مهلت مقرر دریافت نگردید و یا این که پیشنهادات رسیده از سه فقره کمتر و یا ضمیمه های ارسالی ناقص و پاسخگوی انجام معامله نباشند در این صورت معامله با روشی که کمیسیون مشخص خواهد کرد و با تصویب مدیر عامل و یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد برگزار خواهد شد.
 • کلیه پیشنهادات بایستی در دو پاکت “الف و ب” که یکی حاوی مشخصات فنی، سپرده شرکت در مناقصه، شرایط عمومی و سایر اسناد و مدارک لازم باشد و دیگری حاوی قیمت پیشنهادی باشد را تهیه نمایند و پس از انجام لاک و مهر ارسال گردد.
 • در راستای بررسی به پیشنهاد های واصله ابتدا پاکت های “الف” متعلق به کلیه پیشنهاد دهندگان که مربوط به اسناد و مدارک مناقصه و سپرده می باشد باز نموده و پس از حصول اطمینان از صحت مدارک و قبول مشخصات و شرایط مناقصه از سوی آنان، نسبت به ثبت مشخصات شرکت کنندگان در صورت جلسه کمیسیون معاملات سپس به دنبال آن پاکت های “ب” که مربوط به اعلام قیمت می باشد گشوده و در صورت جلسه معاملات ثبت خواهد شد.
 • ملاک تعیین برنده برای کلیه معاملات عمده، روش حداقل قیمت خواهد بود مگر این که شرایط معامله ایجاب نماید که علاوه بر قمیت، عوامل فنی نیز در نظر گرفته شود، تشخیص این موضوع با امور متقاضی مربوطه و تایید آن با کمیسیون معاملات و تصویب نهایی با مدیر عامل و یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد خواهد بود.
 • چنان چه کمیسیون معاملات بعد از برگزاری مناقصه و بررسی پیشنهاد های واصله نسبت به صلاحیت برنده مناقصه تردید نماید نظر خود را با ذکر دلیل به مدیر عامل و یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد گزارش نموده و بر اساس تصمیمات متخذه اقدام خواهند نمود.
 • تصمیمات اتخاذ شده در مورد برنده مناقصه بایستی بلا فاصله توسط کمیسیون معاملات به واحد تدارکات ابلاغ و واحد تدارکات مکلف است نتیجه مناقصه را به برنده اعلام و بدون تاخیر به انجام معامله و درصورت لزوم به انعقاد قرارداد اقدام نماید.
 • چنان چه برنده مناقصه ظرف مدت تعیین شده از طرف کمیسیون که بیش از ۱۰ روز کاری نخواهد بود، پس از ابلاغ کتبی جهت انجام معامله یا انعقاد قرارداد حاضر نشود شرکت مجاز به ضبط سپرده برنده این آئین نامه معاملات خواهد بود.
 • قبل از انجام معامله و یا امضای قرارداد توسط برنده مناقصه (نفر اول) سپرده نفر دوم و سوم مناقصه را مسترد نخواهد شد تا به محض آن که برنده مناقصه از انجام معامله یا انعقاد قرارداد خودداری نماید شرکت قادر باشد با نفر دوم با توجه به در نظر گرفتن قیمت پیشنهادی وی نسبت به انجام معامله و یا عقد قرارداد اقدام نماید.
 • به محض تعیین نفرات اول و دوم سوم (برندگان مناقصه) سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مناقصه آزاد و مسترد خواهد شد.
 • در معاملاتی که ضمانت نامه از بانک و موسسات اعتباری خارجی صادر شده باشد، اعتبار موسسه خارجی و نمونه ضمانت نامه مربوطه بایستی قبلا مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی (یا یکی از بانک های داخلی) ایران واقع شود.
 • در مورد کار های ساختمانی، تاسیساتی، حمل و نقل، خرید و نصب ماشین آلات، انتقال دانش فنی و نظایر آن، پس از تصویب کمیسیون معاملات با توجه به پیشنهاد ارائه شده در مناقصه و موافقت مدیر عامل (و یا هیئت مدیره شرکت) بر حسب مورد، سایر موارد مربوط به تضمین اجرای تعهدات و حسن انجام کار منوط به مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین خواهد بود و علاوه بر اخذ سپرده یا ضمانت نامه بانکی، شرکت با توافق طرف قرارداد از هر پرداخت حداکثر تا ۱۰ % به عنوان تضمین حسن انجام معامله از طرف قرارداد کسر نماید و پس از قطعیت معامله و انجام کلیه مقررات قید شده در قرارداد به نحو مطلوب، شرکت نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نماید، مضافا در خصوص موارد فوق کسورات قانونی می بایست از مبالغ پرداختی کسر و خالص آن به پیمانکار پرداخت شود.

مناقصه محدود:

چنان چه شرکت در راستای انجام معامله و یا خرید خدمت در معاملات عمده ضرورت را انجام مناقصه محدود بداند در این صورت پیشنهاد مدیر تدارکات همراه با اظهار نظر کمیسیون معاملات به مدیر عامل و یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد گزارش و پس از تصویب موضوع، مراتب به اشخاص یا شرکت هایی که صلاحیت انجام معامله یا خرید خدمت را دارا می باشند ابلاغ و از آنها درخواست ارسال پیشنهاد قیمت خواهد شد به نحوی که بعد از دریافت پاسخ های ارسالی و با توجه به صرفه و صلاح شرکت، نسبت به انتخاب بهترین پیشنهاد و انجام معامله اقدام خواهد شد.

مشاوره ثبت شرکت

فـصـل هـفـتـم، خـریـد خـارجـی:

 1. کلیه معاملات خارجی مورد نیاز شرکت شامل خرید کالا، خدمات، دانش فنی، ماشین آلات و سایر مواردی که نیاز به خرید از کشور خارج وجود داشته باشد، در کمیسیون معاملات مطرح و با تصویب مدیر عامل یا هیئت مدیره محترم شرکت بر حسب مورد انجام خواهد شد.
 2. مقرراتی که در مورد معاملات و خرید داخلی ذکر شده است در مواردی که با خرید های خارجی قابل انطباق باشد بایستی رعایت شود.
 3. کلیه موارد اجرای خرید های خارجی از مرحله اخذ پروفرم تا مرحله گشایش پس از تایید کمیسیون معاملات و رعایت مقررات مربوطه به عهده مدیر بازرگانی شرکت خواهد بود.
 4. در ارتباط با هر یک از خرید های خارجی معاملات عمده، حداقل دو مرحله تصمیم گیری توسط مدیر عامل یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد ضرورت دارد:

مرحله اول:

پس از مطرح شدن پیشنهاد خرید توسط مدیر بازرگانی به منظور انتخاب و تایید سازندگان و یا فروشندگانی که قرار است از هر یک از آنها بر اساس تایید و صلاح دید توسط کمیسیون معاملات، پیشنهاد قیمت اخذ گردد.

مرحله دوم:

پس از دریافت پیشنهاد قیمت توسط سازندگان و فروشندگان کالا و خدمات که گزارش مقایسه و بررسی قیمت های پیشنهادی توسط کمیسیون معاملات صورت گرفته و جهت انتخاب و تصویب مناسب ترین پیشنهاد ارائه شده اقدام گردد.

 • در ارتباط با خرید خارجی بالاخص خرید های عمده در زمینه کالا های سرمایه ای از جمله تجهیزات و انتقال تکنولوژی، دانش فنی و سایر موارد ضمن تصویب مراتب توسط مدیر عامل و یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد و اخذ از مراجع ذیصلاح، رعایت بخشنامه های ابلاغی از طرف سازمان های متبوعه و نیز رعایت کلیه قوانین و مقررات و بخشنامه های مرتبط با خرید خارجی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر ارگان ها ابلاغ می گردد نیز ضروری است.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله معاملات تجاری در حسابداری را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

فـروش

فـروش

فـصـل هـشـتـم، فـروش:

منظور از فروش همان طوری که در فصل دوم آئین نامه بیان شد، عبارت است از واگذاری محصولات تولیدی و خدماتی شرکت بر اساس نرخ های مصوب و انتقال آن دسته از دارایی های شامل تجهیزات، وسایل نقلیه، اجناس اسقاطی و یا ضایعاتی که از حیض انتفاع خارج شده و قابل استفاده در شرکت نمی باشند.

بر اساس مفاد این آئین نامه معاملات روش فروش به سه دسته زیر در شرکت صورت می گیرد:

معاملات جزیی:

به منظور تسریع در انجام فروش در خصوص آن دسته از اجناس اسقاطی و یا ضایعاتی و نیز سایر مواردی که از نظر کمی و کیفی قابل استفاده و مصرف برای شرکت نبوده و حجم قابل توجهی را نیز از نظر مبلغ تشکیل نمی دهد با موافقت معاونت بازرگانی از طریق معاملات جزیی اقدام خواهد نمود و حداکثر سقف معامله تا مبلغ /۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنجاه میلیارد ریال) می باشد و نماینده امور بازاریابی و فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و به حداکثر قیمت پیشنهادی با تصویب مدیر عامل معامله را انجام دهد و سپس مجوز فروش و صورت اقلام مورد معامله و فیش بانکی دریافت شده از مشتری را به امور مالی ارسال دارد.

انجام معاملات مزایده محدود:

معاملات متوسط از طریق مزایده محدود و بر اساس تشخیص هیئت مدیره حداکثر تا سقف مبلغ /۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پانصد میلیارد ریال) مجاز خواهد بود که طی آن قیمت پایه اجناس و اموال با هماهنگی با مدیر بازرگانی و مدیر مالی و با توجه به قیمت پایه و قیمت های پیشنهادی واصله و تایید هیئت مدیره ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت، مناسب ترین پیشنهاد را انتخاب و اقدام خواهد نمود.

نکته: امور بازرگانی، ارزیابی استعلام های واصله را همراه با صورت حساب های مربوطه، به امور مالی ارسال خواهد نمود.

معامله به صورت مزایده باید توسط مسئولین فروش صورت گرفته و به امضای مدیر بازرگانی رسیده باشد سپس به ضمیمه اصل صورت جلسه و صورت ارزیابی همراه فیش بانکی خریدار تحویل واحد مالی شرکت گردد.

مزایده عمومی (معاملات عمده):

کلیه اجناس و اموال فرسوده و ضایعاتی که مبلغ آنها بیش از ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیارد ریال) باشد لازم است مراحل فروش آن به صورت مزایده عمومی و به شرح زیر صورت گیرد:

 • اقلامی که در معاملات عمده جهت مزایده عمومی قبلا بر اساس ضوابط شرکت و مراحل کارشناسی خود را طی نموده باشند بعد از تصویب مدیر عامل یا هیئت مدیره محترم شرکت بر حسب مورد به امور بازاریابی ابلاغ و دبیر کمیسیون معاملات مورد خاص را در جلسه کمیسیون معاملات مطرح می نماید.
 • آگهی مزایده به تشخیص کمیسیون از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در روزنامه کثیر الانتشار درج و منتشر خواهد شد و در شرایط مزایده لازم است نکات زیر قید گردد:

الف- مقدار و میزان کالا و یا اجناس مورد مزایده از لحاظ کمی و کیفی با ذکر مشخصات کامل

ب- درج محل رویت کالا و یا اجناس مورد مزایده

ج- مهلت تسلیم پیشنهادات ارسالی

د- محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه مزایده

هـ- تعیین حضور یا عدم حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده

و- ذکر میزان سپرده مورد نیاز جهت شرکت در مزایده و نحوه اخذ آن

ز- ذکر این که سپرده برندگان نفرات اول و دوم و سوم مزایده تا عقد مرحله قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتنای هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آنان به نفع شرکت ثبت و ضبط خواهد شد

 • کلیه مقرراتی که در فصل ششم می باشد در صورتی که با عمل به مزایده منطبق باشد اجرا خواهد شد.

ثبت تغییرات شرکت ها

فـصـل نـهـم، انعقاد پیمان یا قرارداد ها:

در مورد معاملات عمده مندرج در آئین نامه معاملات چنان چه عقد پیمان در راستای خرید کالا یا خدمات توسط کمیسیون معاملات لازم تشخیص داده شود، در این نوع قرارداد ها رعایت موارد زیر یا برخی از آن بر حسب مورد تناسب موضوع معامله در کلیه پیمان ها و قرارداد ها الزامی است:

 • نام متعاملین (افراد حقیقی با مشخصات کامل و شخصیت های حقوقی با مشخصات کامل) و آگهی ثبت شرکت ها، سمت و امضای رسمی آنها و مهر معرف.
 • نوع و مقدار و یا موضوع معامله و یا خدمت و میزان آن با مشخصات کامل.
 • مدت انجام تعهد و محل تحویل جنس و شرایط مرتبط با آن.
 • نمونه کالای مورد معامله در مواردی که تهیه آن میسر باشد بایستی قبلا به رویت و تایید خریدار رسانده و به تبع آن فروشنده ملزم است کالای فوق را طبق نمونه ارائه شده تحویل نماید و در صورت امکان نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد شرکت نگداری شود.
 • در قرارداد بایستی به طور صریح و روشن میزان کل بهای مورد معامله یا انجام خدمات و ترتیب پرداخت آن قید گردد و ضمنا مبلغ پیش پرداخت و ترتیب کسور و واریز آن معلوم گردد.
 • ترتیب و عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزا یا کلا تاخیر نماید.
 • در قرارداد ضروری است تسریع شود که فروشنده کالا یا خدمات از کلیه مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام خدمات اطلاع کامل دارد.
 • اختیار شرکت نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان ۲۵ % مقدار مندرج در قرارداد.
 • در پیمان های مربوط به ساختمان و نصب دستگاه های فنی و تجهیزات و نظایر آن فاصله بین تحویل موقت و تحویل قطعی کار بایستی بر اساس شرایط مناقصه و به طور صریح و روشن ذکر گردد.
 • پرداخت هر گونه کسورات قانونی از قبیل مالیات، عوارض تولید، عوارض شهرداری، عوارض ساختمان و سود بازرگانی، حق بیمه بیکاری و حق بیمه های تامین اجتماعی، درصد کار آموزی و … و هزینه های مرتبط با اخذ پروانه و غیره چه در مقطع انعقاد قرارداد و یا بعد از آن وضع گردد بایستی در قرارداد قید شود و با توجه به قوانین و مقررات جاری برحسب مورد به عهده طرفین قرارداد خواهد بود.
 • موضوع قرارداد را پیمانکار خود مستقیما انجام می دهد، لذا واگذاری اجرای مفاد قرارداد به غیر و به صورت امانت، با وکالت، نیابتا و… به طور کلی ممنوع و تخلف محسوب شده و موجب فسخ قرارداد خواهد شد و پیمانکار پس از فسخ قرارداد تا انعقاد قرارداد با پیمانکار بعدی تمامی روز های عقب افتادن قرارداد را به شرکت باید بپردازد مگر این که مورد بحث در مفاد قرارداد به صراحت ذکر شده باشد.
 • در قرارداد مواردی که باعث فسخ قرارداد خواهد شد، مراجع حل اختلاف در موارد به روز اختلاف، به روز حوادث قهری، و غیر مترقبه که در مورد معامله موثر خواهد بود بایستی در نظر گرفت.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله اختیار معامله را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

مقررات مختلف

مقررات مختلف

فـصـل دهـم، مقررات مختلف:

 1. دریافت ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار، اوراق قرضه دولتی، چک و سفته به عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله یا کار بلا مانع بوده و در صورت تشخیص مدیر عامل یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد در هر موقع قابل تبدیل به یکدیگر می باشند.
 2. تعیین قیمت فروش تولیدات و خدمات شرکت به پیشنهاد واحد بازرگانی و با تصویب مدیر بازرگانی و مدیر مالی خواهد بود.
 3. هر گونه تغییرات و مقررات درآئین نامه معاملات باید به تصویب مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت برسد.

صورتجلسه تغییرات

برخی امکانات و قابلیت های سیستم  معاملات:

 • امکان تعریف سازمان و مراکز خرید
 • امکان تعریف و گروه بندی انواع قرارداد های خرید کالا و خدمات قرارداد های سفارش و ساخت پیمانکاری، قرارداد های فروش
 • امکان تعریف و گروه های تامین کننده، مشتریان، کارفرمایان و پیمانکاران و تولید کنندگان
 • امکان تعریف اعضای کمیسیون ها و هیئت ها
 • امکان استفاده از واحد های سازمانی درخواست کننده و مراکز هزینه
 • امکان تعریف و گروه بندی الگو ها برای قرارداد ها و …
 • امکان تعریف قوانین و مقررات
 • امکان گروه بندی موضوعات، نیاز ها و رشته ها
 • امکان تعریف سمت های سازمانی
 • امکان تعریف جداول دلایل لیست سیاه، دلایل رد صلاحیت، روزنامه های مجاز، نحوه اعلام مناقصه و مزایده، انواع اسناد قابل قبول ضمانت
 • امکان صدور دستور کار و درخواست مناقصه
 • فراخوان شناسایی تامین کنندگان
 • دریافت مدارک و ارزیابی تامین کنندگان
 • آگهی دعوت به مناقصه
 • دریافت اسناد و ارزیابی شرکت کنندگان
 • کمیسیون مناقصه و صدور صورت جلسه کمیسیون مناقصه
 • کمیسیون ترک تشریفات مناقصه و صدور صورت جلسه کمیسیون ترک تشریفات
 • صدور فرم دستور کار کمیسیون مزایده
 • آگهی و دعوت به شرکت در مزایده
 • صدور صورت جلسه کمیسیون مزایده
 • صدور صورت جلسه کمیسیون ترک تشریفات مزایده
 • امکان گزارش گیری از کلیه عملیات مناقصه و وضعیت ها به صورت دلخواه
 • امکان گزارش گیری از کلیه عملیات کمیسیون مزایده و…
 • امکان گزارش گیری از گزارش فرم ها و صورت جلسات
 • امکان استخراج گزارشات تحلیلی و مدیریتی
 • امکان ارتباط به صورت یک پارچه با سایر سیستم ها از جمله خرید و تدارکات، سیستم انبار و قرارداد ها

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله مالیات اجاره را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای برای مشاوره و کلیه امور ثبت شرکت ها با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *