مقالات حسابداری و حسابرسی

حسابرسی داخلی چیست

حسابرسی داخلی چیست

حسابرسی داخلی به یک فعالیت مطمئن، مستقل و واقع بینانه گفته می شود که در شرکت ها و سازمان ها به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات طراحی و اجرا می گردد. در واقع حسابرسی داخلی با ایجاد یک رویکرد سیستماتیک به بهبود اثر بخشی و کارایی فرآیند های راهبردی و مدیریت ریسک و کنترل، سازمان کمک می کند.

مفهوم حسابرسی داخلی:

حسابرسی داخلی در واقع به نوعی سیستم کنترلی گفته می شود که مدیران سازمان و شرکت ها را برای آگاهی از کیفیت هزینه ها، عملیات مالی و همچنین وضعیت مالی شرکت و دارایی های آن یاری می دهد.

مفهوم حسابرس داخلی از نظر حقوقی:

حسابرس داخلی به یکی از افراد بخش مالی و حسابداری شرکت گفته می شود که اختیار دسترسی به تمامی اسناد و مدارک مالی و غیر مالی شرکت را دارد و می تواند با مدیران ارشد سازمان به راحتی ارتباط برقرار نماید.

هدف از انجام حسابرسی داخلی:

این اقدام به دلیل کنترل منابع مالی و انحراف های مالی سازمان صورت می گیرد تا بدین وسیله از بروز اشتباهات و تقلب و همچنین زیان های ناشی از آنها جلوگیری به عمل آید.

در واقع حسابرسی داخلی وظیفه رعایت الزامات قانونی را در سازمان بر عهده دارد و در صورتی که این الزامات ناقص باشند، آنها را شناسایی نموده و سعی در رفع نواقص می نماید. همچنین حسابرس با تجزیه و تحلیل صورت های مالی و … سو استفاده های مالی را شناسایی نموده و از ضررهای احتمالی پیشگیری می نماید.

حسابرسی داخلی می تواند منابع مالی را که در حال هدر رفتن هستند، شناسایی نموده و آنها را کنترل یا توقف نماید. همچنین می تواند سایر انحرافات سازمان را نیز بررسی نموده و جلوی زیان های مالی شرکت و سازمان را بگیرد.

حسابرسی شرکت ها

تفاوت حسابرس داخلی با حسابرس خارجی:

حسابرس داخلی یک شخص از پرسنل داخل سازمان و شرکت می باشد اما حسابرس خارجی از یک موسسه خدمات مالی و حسابرسی دعوت و یا اعزام می گردد.

حسابرس خارجی توسط قانون الزام به حسابرسی می گردد و عدم انجام کار، تخلف محسوب می شود اما حسابرس داخلی الزامی نمی باشد و با دستور مدیریت سازمان به منظور بررسی انحرافات و تخلفات و …، انجام می گیرد.

همچنین حسابرس خارجی بایستی به مراجع قانونی و اعضای هیئت مدیره پاسخگو باشد در صورتی که حسابرس داخلی تنها به مدیران شرکت یا سازمان پاسخگو می باشد. علاوه بر این، حسابرس خارجی انحرافات مالی را در اسناد حسابداری و مالی مورد بررسی قرار می دهد و با سایر مسائل سازمان کاری ندارد اما حسابرس داخلی، علاوه بر این اقدامات، سایر مسائل شرکت را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

ویژگی های حسابرس داخلی:

 • دارای یک مقام مستقل باشد و هیچ کدام از افراد سازمان بر آن نفوذ نداشته باشد.
 • مهارت فن گزارش دهی را داشته باشد.
 • اختیار مهر و امضا داشته باشد و گزارش های خود را با مهر و امضا ارائه نماید.
 • امکان دسترسی به تمامی اسناد مالی و غیر مالی سازمان را داشته باشد.
 • می تواند به تمامی بخش های مالی، مدیریتی، استراتژیک، سرمایه گذاری، حقوق و دستمزد و… دسترسی داشته و به بررسی آنها بپردازد.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله انواع ریسک شرکت های حسابرسی را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

وظایف اصلی حسابرسی داخلی

وظایف اصلی حسابرسی داخلی

وظایف اصلی حسابرسی داخلی:

 • بررسی گردش مالی و حساب های بانکی شرکت
 • شناسایی عملیات مالی و اطلاع از بودجه و کنترل آنها
 • شناسایی و تجزیه و تحلیل لیست حقوق و دستمزد و جزئیات پرداخت آنها
 • اطلاع از تنخواه و نظارت بر خریدهای داخلی، فاکتور ها، هزینه ها و اسناد مربوط به خرید
 • اطلاع از فرآیند انبارگردانی و ورود و خروج تمام کالا ها و مواد
 • ایجاد یک برنامه برای تمامی اقسام مختلف شرکت و ارزیابی آنها بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته

تفاوت نحوه گزارش دهی حسابرس داخلی با حسابرس خارجی:

گزارش دهی در حسابرسی داخلی با کمی تفاوت نسبت به حسابرسی خارجی انجام می گیرد. در حسابرسی داخلی، گزارش در دسترس مدیران ارشد شرکت قرار داده می شود و سایرین از آن اطلاعی ندارند، اما در حسابرسی خارجی، می توان این گزارش را در اختیار اعضا هیئت مدیره، سهامداران و حتی عموم مردم قرار داد.

حسابرسی داخلی در واقع یکی از بخش های مهم در سازمان محسوب می گردد که با فرآیندهای پیچیده مالی ارتباط دارد که انجام هدفمند و درست آن می تواند از بروز انحرافات مالی جلوگیری به عمل آورد. در این راستا شرکت ها و موسساتی که عملیات مالی زیادی دارند می توانند برای تربیت حسابرس داخلی ماهر از موسسات خدمات حسابداری و حسابرسی کمک بگیرند.

خدمات حسابداری

فرمت گزارش دهی در حسابرسی داخلی و خارجی:

حسابرس داخلی آزاد است که در هر فرمتی که مد نظر مدیران ارشد باشد، گزارش خود را آماده و ارائه کنند. اما حسابرس خارجی یا مستقل، بایستی بر اساس استاندارد های موجود گزارش خود را تهیه نموده و برای تهیه فرمت آن آزادی عمل ندارند.

الزامات قانونی در حسابرسی خارجی و داخلی:

حسابرسی خارجی و مستقل، بایستی به طور سالانه برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی انجام شود و این کار به دلیل نیاز بانک ها، سهامداران و مراجع قانونی اجرا می گردد اما هیچ گونه الزام قانونی برای حسابرسی داخلی وجود ندارد و سازمان ها تنها به منظور بررسی عملکرد مالی و غیر مالی خود اقدام به انجام آن می نمایند.

گزارش حسابرس داخلی در واقع یک گزارش خصوصی محسوب می گردد اما حسابرس مستقل، گزارشی عمومی ارائه می دهد که تمامی ذی نفعان می توانند از آن مطلع گردند.

حسابرسی داخلی به صورت عمومی قابل نشر نمی باشد و تنها برای مدیران ارشد ارائه می گردد اما حسابرسی خارجی، گزارش خود را برای اطلاع عموم و سهامداران انتشار می دهد.

انواع حسابرسی:

حسابرسی انواع مختلفی دارد که در ذیل به اختصار به هر کدام از آنها پرداخته ایم.

حسابرسی صورت های مالی: برای بررسی و تحلیل صورت مالی از جمله، صورت سود و زیان جامع، ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد و … انجام می شود و استاندارد های رعایت شده را مورد بررسی قرار می دهد و در آخر به تایید و یا رد آنها رای می دهد.

حسابرسی رعایتی: نوع بعدی حسابرسی، حسابرسی رعایتی نام دارد که به منظور بررسی قوانین و استانداردهای به کار برده شده در اسناد و مدارک مالی صورت می گیرد. مدارکی همچون، بیمه، مالیات، دارایی و… و در صورت مغایرت، کشف و گزارش می شوند.

حسابرسی عملیاتی: این نوع از حسابرسی به بررسی قسمت های عملیاتی سازمان و شرکت می پردازد و میزان کارایی آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

حسابرسی مدیریت: این نوع با توجه به اهداف و موضوع عمل می نماید و عملکرد و تصمیمات مدیریتی سازمان را بررسی می کند تا میزان کارایی آنها را بسنجد و روند های اشتباه را شناسایی نموده و به مدیران اطلاع دهد.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله کاربرگ حسابرسی را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

انواع حسابرسی بر اساس ماهیت رسیدگی

انواع حسابرسی بر اساس ماهیت رسیدگی

انواع حسابرسی بر اساس ماهیت رسیدگی:

ارزیابی سیستم کنترل داخلی: به منظور ارزیابی سیستم های کنترل داخلی مورد استفاده قرار می گیرد و با ارزیابی آنها میزان کارایی و همچنین نقاط ضعف و قوت شناسایی می گردند.

اهداف ثباتی: مربوط به جزئیات می باشد و همه اعداد و ارقام ترازنامه و صورت های مالی را مورد بررسی قرار می دهد و سپس درست و غلط بودن آنها را پذیرفته و یا رد می کند.

رسیدگی های خاص: در برخی مواقع کارفرما به منظور ها و اهداف خاصی اقدام به حسابرسی می نماید از جمله، بررسی اعداد و ارقام یک نوع از حساب ها، شناسایی و شک نسبت به تخلف یا اختلاس و …

خدمات حسابداری و حسابرسی

ویژگی های حسابرسان:

 • آشنایی کامل با اصول حسابداری و حسابرسی و قوانین آنها
 • آشنایی با حسابرسی صنعتی، تولیدی، خدماتی و …
 • آشنایی با حسابداری پیشرفته و قوانین مربوط به آن
 • دارای مهارت در حسابرسی شعب و شرکت های بازرگانی
 • مهارت محاسبه قیمت تمام شده و حسابرسی آن
 • آشنا با قوانین تقسیم بودجه و طریقه نگارش آن با جزئیات
 • آشنایی کامل با رایانه و نرم افزار های حسابداری و حسابرسی و نحوه کار با آنها
 • دارای مدرک تحصیلی حسابداری، حسابرسی و یا مدیریت مالی

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله روش های حسابرسی را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای انجام کلیه خدمات مالیاتی می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *